Tjänst Sista ansökningsdag Ref.nummer
Amanuens vid avdelningen hållbar miljö och samhällsbyggnad med inriktning inom energianvändning i byggd miljö 2024-06-10 2024-06-10 2024/1522
Amanuens vid avdelningen för hållbar miljö och samhällsbyggnad med inriktning biobränslen 2024-06-10 2024-06-10 2024/1519
Amanuens vid avdelningen för hållbar miljö- och samhällsbyggnad - Farm4Future 2024-06-07 2024-06-07 2024/1517
Amanuens vid avdelningen för hållbar miljö och samhällsbyggnad - SolarBlinds 2024-06-07 2024-06-07 2024/1516
Amanuens vid avdelningen hållbar miljö och samhällsbyggnad (byggnadsteknik) 2024-06-07 2024-06-07 2024/1383
Doktorand inom digitala innovationer för ökad energieffektivitet och hållbarhet i byggd miljö 2024-06-20 2024-06-20 2024/0034
Projektledare till Campusutvecklingsenheten vid Campussektionen 2024-06-12 2024-06-12 2024/1445
Postdoktor i Industriell ekonomi och organisation med ett fokus på organisationsstudier och teknikbaserade förändringar i arbetspraktiker 2024-06-10 2024-06-10 2024/1482
Universitetslektor i Folkhälsovetenskap 2024-06-11 2024-06-11 2024/1143
Postdoktor i statsvetenskap med inriktning demokratisk delaktighet bland unga med intellektuell funktionsnedsättning 2024-06-10 2024-06-10 2024/1485
Postdoktor med inriktning mot företagsekonomi med fokus på näringslivets roll i framtidens omsorg 2024-06-10 2024-06-10 2024/1483
Universitetslektor i Informationsdesign 2024-06-03 2024-06-03 2024/1025
Forskningsassistent 2024-05-31 2024-05-31 2024/1239
Universitetsadjunkt i Rumslig gestaltning - Informationsdesign 2024-05-29 2024-05-29 2024/1278
Universitetsadjunkt i folkhälsovetenskap 2024-05-30 2024-05-30 2024/1122
Postdoktor i modelldriven teknik för digitala tvillingar 2024-06-09 2024-06-09 2024/0966
Forskningsingenjör 2024-06-03 2024-06-03 2024/0919
Doktorand i energi- och miljöteknik med inriktning mot behandling av PFAS och läkemedel i avloppsvatten 2024-06-03 2024-06-03 2024/0816
Postdoktor i datadriven produktionsplanering 2024-05-31 2024-05-31 2023/2240
Doktorand i energi- och miljöteknik med fokus på artificiell intelligens och datorseende 2024-06-03 2024-06-03 2024/0815
Doktorand inom energi- och miljöteknik med inriktning mot syntes och tillämpning av avancerade biobaserade material 2024-06-03 2024-06-03 2024/0813
Doktorand inom energi- och miljöteknik med fokus på omvandling av biomassa och värdeskapande av avfall 2024-06-03 2024-06-03 2024/0814
Doktorand till forskningsprojekt om etik vid användning av artificiell intelligens i Human Resources 2024-06-02 2024-06-02 2024/1235
Anmälan om företrädesrätt till högre sysselsättningsgrad vid Mälardalens universitet 2099-12-31 2099-12-31 Företrädesrätt till högre sysselsättningsgrad - 2023/0121
Anmälan om företrädesrätt till återanställning vid Mälardalens universitet 2099-12-31 2099-12-31 Företrädesrätt till återanställning