Vem kan anmäla anspråk på företrädesrätt?

Denna sida vänder sig  till dig som blivit uppsagd från Mälardalens universitet på grund av arbetsbrist eller inte fått din tidsbegränsade anställning förlängd och av den anledningen har rätt till företrädesrätt till återanställning enligt bestämmelserna i 25§ LAS.Om du har rätt till företrädesrätt framgår av ditt uppsägningsbesked. Du kan läsa mer om företrädesrätt på internportalen. Företrädesrätten gäller från den tidpunkt då uppsägningen skedde respektive från besked om den tidsbegränsade anställningens upphörande samt under nio månader efter det att anställningen upphört.

Hur anmäler du anspråk på företrädesrätt?

Vill du göra anspråk på företrädesrätt anmäler du dig genom att klicka på rutan "ansök" nedan. Din anmälan kommer att registreras i rekryteringsverktyget ReachMee. Du kommer att få besvara ett antal urvalsfrågor.I ReachMee ska du också bifoga personligt brev och ditt CV så att arbetsgivaren kan beakta dina kvalifikationer vid rekrytering. Alla förändringar i din ansökan som påverkar arbetsgivarens möjligheter att bedöma dina kvalifikationer eller önskemål och/eller möjlighet att få kontakt med dig uppdaterar du själv direkt i ReachMee.Du kan anmäla anspråk på företrädesrätt när som helst under hela den tid återanställningsrätten gäller. Observera att ju tidigare du gör din anmälan desto tidigare kan arbetsgivaren börja bevaka din företrädesrätt.
 
Har du tidigare anmält om anspråk till företrädesrätt vid Mälardalens universitet vänligen kontakta HR-sektionen.

Vad innebär företrädesrätt?

En anmälan på anspråk till företrädesrätt innebär att:

  • Du är sökande till alla lediga anställningar (även tidsbegränsade anställningar) inom hela universitetets verksamhetsområde som du har tillräckliga kvalifikationer för.

  • Företrädesrätten gäller i nio månader efter sista anställningsdag. 

  • Saklig grund såsom förtjänst och skicklighet ligger till grund för alla anställningar. 

  • Om du tackar nej till ett erbjudande om anställning som bedöms vara skäligt är rätten till företrädesrätt förverkad.

Frågor om företrädesrätt

Kontakta HR-sektionen.

Du anmäler

Du anmäler genom att klicka på knappen nedan.

 

Kontaktpersoner

Länk till den här sidan

https://web103.reachmee.com/ext/I018/1151/main?site=6&validator=b794921ef43b510ae6e5f2dee2761c1b&lang=SE&rmpage=job&rmjob=1129&rmlang=SE