Vem kan anmäla anspråk på företrädesrätt?

Du som har en anställning med en sysselsättningsgrad som understiger 100% har möjlighet att anmäla önskemål om att få din sysselsättningsgrad höjd enlig 25 a § LAS.

Företrädesrätt till högre sysselsättningsgrad gäller både tillsvidare- och tidsbegränsat anställda.

Hur anmäler du anspråk på företrädesrätt?

Vill du göra anspråk på företrädesrätt anmäler du dig genom att klicka på rutan "ansök" nedan. Din anmälan kommer att registreras i  rekryteringsverktyget ReachMee. Du kommer att få besvara ett antal urvalsfrågor.

I ReachMee ska du också bifoga personligt brev och ditt CV så att arbetsgivaren kan beakta dina kvalifikationer vid rekrytering. Alla förändringar i din ansökan som påverkar arbetsgivarens möjligheter att bedöma dina kvalifikationer eller önskemål och/eller möjlighet att få kontakt med dig uppdaterar du själv direkt i ReachMee.

Du kan anmäla anspråk på företrädesrätt när som helst under hela din anställning. Observera att ju tidigare du gör din anmälan desto tidigare kan arbetsgivaren börja bevaka din företrädesrätt.

Har du tidigare anmält om anspråk till företrädesrätt vid Mälardalens universitet vänligen kontakta HR-sektionen.

Förutsättningar för företrädesrätt

Som förutsättning för denna företrädesrätt gäller att:

  • arbetsgivarens behov av ytterligare arbetskraft tillgodoses genom att den anställde får högre sysselsättningsgrad

  • den deltidsanställde har tillräckliga kvalifikationer för de nya arbetsuppgifterna

  • den deltidsanställde har anmält önskemål om högre sysselsättningsgrad

 

Frågor om företrädesrätt

Kontakta HR-sektionen.

Anmälan

Du anmäler genom att klicka på knappen nedan.

Kontaktpersoner

Länk till den här sidan

https://web103.reachmee.com/ext/I018/1151/main?site=6&validator=b794921ef43b510ae6e5f2dee2761c1b&lang=SE&rmpage=job&rmjob=1134&rmlang=SE