Tjänst Sista ansökningsdag Ref.nummer
Postdoktor inom organisationsstudier med fokus på organisationsutveckling för hälso- och välfärdsteknik 2023-02-10 2023-02-10 2022/0038
Doktorand i industriell ekonomi och organisation 2023-02-24 2023-02-24 2022/3123
Biträdande lektor i datavetenskap 2023-02-15 2023-02-15 2022/3059
Doktorand i datavetenskap med fokus på interaktionsdesign 2023-02-19 2023-02-19 2022/2797
Doktorand i modellkompilering 2023-02-28 2023-02-28 2022/2919
Universitetslektor i Företagsekonomi med inriktning mot marknadsföring/internationell marknadsföring 2023-02-08 2023-02-08 2022/3113
Universitetsadjunkter i pedagogik med inriktning förskola 2023-02-08 2023-02-08 2023/0003
Universitetslektor i industriell automation 2023-02-07 2023-02-07 2022/2990
Universitetsadjunkt i pedagogik med inriktning förskola 2023-02-06 2023-02-06 2023/0002
Tentamensvakt i Eskilstuna 2023-05-30 2023-05-30 2022/2971
Tentamensvakt i Västerås 2023-05-30 2023-05-30 2022/2972
Postdoktor i medicin- och hälsoteknik med inriktning mot mätning av andningsfunktion 2023-02-10 2023-02-10 2023/0036
Postdoktor inom Hälso- och välfärdsteknik 2023-02-10 2023-02-10 2023/0037
Postdoktor i utbildningsvetenskap och (språk)lärarutbildning med fokus på klassrumsinteraktion och delaktighet 2023-03-31 2023-03-31 2023/0039
Biträdande lektor Digitaliserat Management 2023-01-31 2023-01-31 2022/2230
Universitetsadjunkt i fysioterapi 2023-02-02 2023-02-02 2023/0025
Universitetslektor i Interaktionsdesign - informationsdesign 2023-03-01 2023-03-01 2022/3107
Biträdande lektor i Informationsdesign 2023-03-01 2023-03-01 2022/3106
Doktorand i Innovation och design 2023-03-01 2023-03-01 2022/2916
Biträdande lektor i hållbara försörjningskedjor 2023-01-31 2023-01-31 2022/3058
Doktorand i Realtid Molntjänster 2023-02-26 2023-02-26 2023/0007
Anmälan om företrädesrätt till högre sysselsättningsgrad vid Mälardalens universitet 2099-12-31 2099-12-31 Företrädesrätt till högre sysselsättningsgrad - 2023/0121
Anmälan om företrädesrätt till återanställning vid Mälardalens universitet 2099-12-31 2099-12-31 Företrädesrätt till återanställning