Tjänst Sista ansökningsdag Ref.nummer
Biträdande lektor i byggnadsteknik 2024-03-14 2024-03-14 2023/3233
Doktorand i arbetslivsvetenskap eller folkhälsovetenskap i forskningsprogrammet ”Fatta beslut och agera” 2024-03-15 2024-03-15 2024/0315
Professor i Industriella system med inriktning mot Drifts- och Underhållsteknik 2024-03-08 2024-03-08 2023/1112
Forskningsingenjör 2024-03-08 2024-03-08 2024/0491
Doktorander till mångvetenskaplig satsning inom Center för Välfärdsförändring 2024-03-18 2024-03-18 2024/0387
Forskningsassistent 2024-03-09 2024-03-09 2023/3176
Universitetsadjunkt i miljöteknik 2024-02-29 2024-02-29 2023/3234
Biträdande lektor i handelsrätt 2024-02-29 2024-02-29 2023/2629
Biträdande processledare till Automation Region 2024-02-28 2024-02-28 2024/0245
Universitetslektor i svenska med didaktisk inriktning 2024-02-26 2024-02-26 2023/2316
Professor i Innovativ produktion 2024-03-10 2024-03-10 2023/3201
Biträdande lektor i Supply and Operations management 2024-03-19 2024-03-19 2023/1154
Professor i energiteknik med inriktning elkraftteknik 2024-02-25 2024-02-25 2023/1633
Tentamensvakter till Campussektionen i Eskilstuna 2024-05-15 2024-05-15 2023/3189
Tentamensvakter till Campussektionen i Västerås 2024-05-15 2024-05-15 2023/3188
Anmälan om företrädesrätt till högre sysselsättningsgrad vid Mälardalens universitet 2099-12-31 2099-12-31 Företrädesrätt till högre sysselsättningsgrad - 2023/0121
Anmälan om företrädesrätt till återanställning vid Mälardalens universitet 2099-12-31 2099-12-31 Företrädesrätt till återanställning