Tjänst Sista ansökningsdag Ref.nummer
Nyexaminerad ingenjör med intresse för projektledning & marknadsutveckling 2022-09-07 2022-09-07 2022/1895
Projektekonom 2022-08-30 2022-08-30 2022/1867
Doktorand i innovation och design 2022-08-31 2022-08-31 2022/1698
Nyexad ingenjör med intresse för verksamhetsstyrning 2022-08-16 2022-08-16 2022/1800
Nyexad ingenjör med intresse för produktionsteknik 2022-08-21 2022-08-21 2022/1358
AI Change Agent vid AI Sweden 2022-08-21 2022-08-21 2022/1513
Nyexad ingenjör med intresse för produktutveckling 2022-08-21 2022-08-21 2022/1450
Biträdande lektor i produktutveckling 2022-08-21 2022-08-21 2022/1736
2-4 doktorander i energi- och miljöteknik, resilienta energisystem 2022-08-30 2022-08-30 2022/1857
Biträdande lektor i Handelsrätt 2022-08-21 2022-08-21 2022/1653
Biträdande lektor i datavetenskap med inriktning mot nätverk 2022-08-21 2022-08-21 2022/1635
Biträdande lektorer i utbildningsvetenskap 2022-08-21 2022-08-21 2022/1644
Biträdande lektor Cirkulärekonomi 2022-08-21 2022-08-21 2022/1654
Biträdande lektor i byggnadsteknik 2022-08-21 2022-08-21 2022/1652
Biträdande lektorer i vårdvetenskap 2022-08-21 2022-08-21 2022/1645
Biträdande lektor i matematik/tillämpad matematik 2022-08-21 2022-08-21 2022/1636
Biträdande lektor i innovationsteknik 2022-08-31 2022-08-31 2022/1451
Universitetslektor i företagsekonomi med inriktning mot redovisning och styrning 2022-10-03 2022-10-03 2022/1214