Tjänst Sista ansökningsdag Ref.nummer
Exportkontrollsamordnare, tre lärosäten – en tjänst 2022-08-15 2022-08-15 2022/1497
Postdoktor i i formell analys av cyberfysiska system 2022-08-08 2022-08-08 2022/1803
Postdoktor i hälsoteknik med inriktning dataalgoritmer 2022-08-15 2022-08-15 2022/1801
Doktorand i innovation och design 2022-08-15 2022-08-15 2022/1698
Biträdande lektor i Handelsrätt 2022-08-21 2022-08-21 2022/1653
Biträdande lektor i produktutveckling 2022-08-21 2022-08-21 2022/1736
Biträdande lektor i datavetenskap med inriktning mot nätverk 2022-08-21 2022-08-21 2022/1635
Universitetslektor i matematik/tillämpad matematik – inriktning mot stokastiska processer/kalkyl och finansiell teknik 2022-08-10 2022-08-10 2022/0933
Universitetslektor i matematik/tillämpad matematik – inriktning mot beräkningsmatematik 2022-08-10 2022-08-10 2022/0931
Biträdande lektorer i utbildningsvetenskap 2022-08-21 2022-08-21 2022/1644
Biträdande lektor Cirkulärekonomi 2022-08-21 2022-08-21 2022/1654
Internationell koordinator 2022-08-07 2022-08-07 2022/1521
Universitetslektor i Produkt- och Processutveckling med inriktning mot simulering och optimering i industriella system 2022-08-14 2022-08-14 2022/1596
AI Change Agent vid AI Sweden 2022-07-03 2022-07-03 2022/1513
Biträdande lektor i byggnadsteknik 2022-08-21 2022-08-21 2022/1652
Handläggare verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 2022-07-03 2022-07-03 2022/1604
Ekonomicontroller 2022-08-05 2022-08-05 2022/1659
Systemutvecklare, junior 2022-08-07 2022-08-07 2022/1557
Universitetsadjunkt i Socialt arbete 2022-07-01 2022-07-01 2022/1712
Biträdande lektorer i vårdvetenskap 2022-08-21 2022-08-21 2022/1645
Forskare i säkra cyberfysiska system 2022-06-30 2022-06-30 2022/1463
Universitetsadjunkt i Produktion och produktutveckling 2022-06-30 2022-06-30 2022/1670
Systemtekniker fokus behovsberedning 2022-08-07 2022-08-07 2022/1555
Junior universitetsjurist med fokus på avtalsfrågor 2022-08-07 2022-08-07 2022/1598
Handläggare med fokus på ledningsstöd 2022-08-07 2022-08-07 2022/1642
Verksamhetscontroller 2022-08-07 2022-08-07 2022/1640
Säkerhetshandläggare 2022-08-07 2022-08-07 2022/1600
Senior dataskyddsjurist 2022-08-07 2022-08-07 2022/1597
Junior dataskyddsjurist 2022-08-07 2022-08-07 2022/1596
IT-projektledare 2022-08-07 2022-08-07 2022/1558
Biträdande lektor i matematik/tillämpad matematik 2022-08-21 2022-08-21 2022/1636
Biträdande lektor i innovationsteknik 2022-08-31 2022-08-31 2022/1451
Pedagogisk utvecklare och universitetslektor i högskolepedagogik 2022-08-01 2022-08-01 2022/0947
HR-administratör 2022-08-07 2022-08-07 2022/1655
HR-strateg 2022-08-07 2022-08-07 2022/1649
HR-generalist 2022-08-07 2022-08-07 2022/1648
Kvalificerad utbildnings- och forskningshandläggare 2022-08-07 2022-08-07 2022/1641
Universitetsjurist med fokus på studenträtt 2022-08-07 2022-08-07 2022/1601
Senior universitetsjurist med fokus på avtalsfrågor 2022-08-07 2022-08-07 2022/1599
Systemförvaltare 2022-08-07 2022-08-07 2022/1559
Systemförvaltare, Microsoft 365 2022-08-07 2022-08-07 2022/1556
Systemtekniker 2022-08-07 2022-08-07 2022/1560
IT-koordinator, fokus forskning och behovsfångst 2022-08-07 2022-08-07 2022/1561
Universitetslektor i företagsekonomi med inriktning mot redovisning och styrning 2022-10-03 2022-10-03 2022/1214
Biträdande lektor i datavetenskap 2022-06-30 2022-06-30 2022/1304
Universitetslektor i Sociologi 2022-08-12 2022-08-12 2022/1588
Innovationsrådgivare/Affärsutvecklare 2022-08-14 2022-08-14 2022/1536