Tjänst Sista ansökningsdag Ref.nummer
Universitetsadjunkt i pedagogik inriktning förskola 2021-07-04 2021-07-04 2021/1589
Universitetsadjunkt i folkhälsovetenskap 2021-07-07 2021-07-07 2021/1624
Universitetslektor i Statsvetenskap 2021-06-25 2021-06-25 2021/1553
Postdoktor i i avvikelsedetektering och simulering av cyber-fysiska system 2021-06-24 2021-06-24 2021/1539
Universitetsadjunkt i Kammarmusik och Kammaropera 2021-06-29 2021-06-29 2021/1528
Universitetsadjunkt i Kammarmusik 2021-06-29 2021-06-29 2021/1527
Biträdande professor i arbetslivsvetenskap med inriktning mot sociologi 2021-06-29 2021-06-29 2021/1117
Universitetslektor i Scenisk gestaltning och rörelse 2021-06-29 2021-06-29 2021/1483
Forskningsingenjör – Cloud computing och artificiell intelligens 2021-06-21 2021-06-21 2021/1512
Universitetslektor i i företagsekonomi med inriktning international business/international marketing 2021-06-25 2021-06-25 2021/1430
Forskare inom Produktionsutveckling med specialisering inom digital transformation 2021-06-18 2021-06-18 2021/1028
Professor i Fysioterapi 2021-09-30 2021-09-30 2021/0117
Postdoktor i modellbaserad utveckling 2021-06-27 2021-06-27 2021/1420
Verksamhetsledare för Mälardalens kompetenscentrum för lärande (MKL) 2021-06-21 2021-06-21 2021/1316