Tjänst Sista ansökningsdag Ref.nummer
Postdoktor i folkhälsovetenskap med inriktning mot nutrition 2021-10-13 2021-10-13 2021/1855
Professor i Innovation och Design, inriktning mot informationsdesign 2021-10-24 2021-10-24 2021/1632
Universitetslektor i produkt- och produktionsutveckling med inriktning mot industriella system 2021-10-15 2021-10-15 2021/1434
Professor i produkt- och produktionsutveckling med inriktning mot digitala industriella tjänster 2021-10-10 2021-10-10 2021/1633
Doktorand i i energi- och miljöteknik 2021-09-22 2021-09-22 2021/1428
Doktorander i didaktik inriktning matematik knutna till forskarskolan REMATH 2021-10-01 2021-10-01 2021/2014
Universitetslektor i datavetenskap med inriktning mot datalogi 2021-09-23 2021-09-23 2021/1514
Två doktorander i didaktik med inriktning inkludering och särskild begåvning i förskola och skola 2021-10-04 2021-10-04 2021/2029
Postdoktor i modellbaserad utveckling 2021-09-30 2021-09-30 2021/1420
Tentamensvakt 2021-12-31 2021-12-31 2021/1849
Universitetslektor i vårdvetenskap med inriktning hälso- och sjukvård i hemmet 2021-10-03 2021-10-03 2021/1800
Universitetslektor i vårdvetenskap med inriktning anestesiologisk vård 2021-10-03 2021-10-03 2021/1799
Professor i Fysioterapi 2021-09-30 2021-09-30 2021/0117