Tjänst Sista ansökningsdag Ref.nummer
Universitetslektor i företagsekonomi, inriktning marknadsföring/internationell marknadsföring 2023-12-14 2023-12-14 2023/2737
Kvalificerad handläggare för uppdragsutbildning 2024-01-03 2024-01-03 2023/1497
Universitetsadjunkt i didaktik med inriktning mot naturvetenskap/teknik och matematik 2023-12-25 2023-12-25 2023/2592
Postdoktor i energieffektiva komplex djupinlärnings för kantanordningar 2023-12-25 2023-12-25 2023/2619
Doktorand i datavetenskap med inriktning energieffektiva komplex djupinlärningsmodeller 2023-12-25 2023-12-25 2023/2618
Doktorand i datavetenskap inriktning AI inom avancerad termisk hantering 2023-12-22 2023-12-22 2023/2929
Universitetsadjunkt i litteraturvetenskap 2023-12-13 2023-12-13 2023/2560
Personuppgiftshandläggare 2023-12-10 2023-12-10 2023/2429
Postdoktor inom Hälso- och välfärdsteknik 2023-12-11 2023-12-11 2023/2867
Universitetsadjunkt i Datavetenskap med inriktning intelligenta system 2024-01-19 2024-01-19 2023/2220
Universitetslektor i folkhälsovetenskap 2023-12-23 2023-12-23 2023/2826
Examenshandläggare 2023-12-15 2023-12-15 2023/2754
Biträdande lektor i handelsrätt, inriktning offentlig rätt 2023-12-10 2023-12-10 2023/2629
Professor i datavetenskap med inriktning mot algoritmer och komplexitet 2023-12-15 2023-12-15 2023/1605
Universitetslektor i datavetenskap med inriktning mot datavetenskapens didaktik 2023-12-10 2023-12-10 2023/2375
Tentamensvakt i Eskilstuna 2023-12-15 2023-12-15 2023/1826
Tentamensvakt i Västerås 2023-12-15 2023-12-15 2023/1827
Anmälan om företrädesrätt till högre sysselsättningsgrad vid Mälardalens universitet 2099-12-31 2099-12-31 Företrädesrätt till högre sysselsättningsgrad - 2023/0121
Anmälan om företrädesrätt till återanställning vid Mälardalens universitet 2099-12-31 2099-12-31 Företrädesrätt till återanställning