Tjänst Sista ansökningsdag Ref.nummer
Universitetsadjunkt inom vårdvetenskap till barnmorskeprogrammet och sjuksköterskeprogrammet 2022-12-21 2022-12-21 2022/2640
Processledare för samverkan 2022-12-11 2022-12-11 2022/2519
Postdoktor i pålitliga nätverksbaserade inbyggda system och/eller intelligent nätverkshantering 2022-12-30 2022-12-30 2022/2504
Doktorand i datavetenskap med fokus på interaktionsdesign 2022-12-20 2022-12-20 2022/2797
Universitetsadjunkt i psykologi 2022-12-20 2022-12-20 2022/2710
Universitetslektor i vårdvetenskap 2022-12-15 2022-12-15 2022/2588
Systemförvaltare på sektionen för antagning och examen 2022-12-14 2022-12-14 2022/2658
Internationell HR koordinator 2022-12-02 2022-12-02 2022/2571
Forskningsadministratör 2022-12-04 2022-12-04 2022/2595
Samverkanskoordinator 2022-12-04 2022-12-04 2022/2502
Postdoktor inom informationsåtkomst i audiovisuellt innehåll för konstnärliga processer 2022-12-31 2022-12-31 2022/2714
Universitetslektor i didaktik med inriktning mot matematik 2022-12-01 2022-12-01 2022/2293
Universitetsadjunkter i didaktik med inriktning mot matematik och/eller naturvetenskap 2022-11-30 2022-11-30 2022/2391
Postdoktor i numerisk strömningsmekanik 2022-11-30 2022-11-30 2022/2423
Universitetslektor litteraturvetenskap 2022-12-02 2022-12-02 2022/2526
Anmälan om företrädesrätt till högre sysselsättningsgrad vid Mälardalens universitet 2022-12-31 2022-12-31 Företrädesrätt till högre sysselsättningsgrad
Anmälan om företrädesrätt till återanställning vid Mälardalens universitet 2099-12-31 2099-12-31 Företrädesrätt till återanställning
Universitetslektor i vårdvetenskap med inriktning anestesiologisk vård 2022-12-01 2022-12-01 2022/2668
Doktorand i djupinlärnings för kantenheter 2022-12-10 2022-12-10 2022/2333
Postdoktor i socialt arbete 2022-12-01 2022-12-01 2022/2479
Universitetsadjunkt i socialt arbete inriktning äldre 2022-12-03 2022-12-03 2022/2467
Postdoktor i modellbaserad utveckling 2022-12-24 2022-12-24 2021/1420
Tentamensvakt i Västerås 2022-12-22 2022-12-22 2022/0317
Tentamensvakt i Eskilstuna 2022-12-22 2022-12-22 2022/0318