Tjänst Sista ansökningsdag Ref.nummer
HR-generalist till Mälardalens universitet, vikariat 2024-08-12 2024-08-12 2024/1644
HR-administratör till Mälardalens universitet 2024-08-12 2024-08-12 2024/1935
HR-generalist till Mälardalens universitet 2024-08-12 2024-08-12 2024/1643
Doktorand inom industriella system inriktning flyttbar och smart automation 2024-07-31 2024-07-31 2024/1738
Projektledare vid Center för välfärdsförändring 2024-08-25 2024-08-25 2024/1867
Projektledare inom samverkan 2024-08-11 2024-08-11 2024/1726
Professor i statsvetenskap med inriktning mot hållbar samhällsutveckling 2024-09-30 2024-09-30 2024/1773
Amanuenser / Biblioteksvärdar 2024-07-25 2024-07-25 2024/1879
Två forskningsingenjör i datavetenskap 2024-07-24 2024-07-24 2024/1694
Doktorand i arbetslivsvetenskap 2024-07-31 2024-07-31 2024/1691
Universitetslektor i företagsekonomi, inriktning organisation, ledning (Human Resource Management) 2024-09-15 2024-09-15 2024/1580
Universitetsadjunkt i socialt arbete 2024-07-21 2024-07-21 2024/1537
Universitetslektor i företagsekonomi, inriktning organisation och ledning (förändring och hållbarhet) 2024-09-15 2024-09-15 2024/1422
Doktorand inom modellering av förgasning 2024-08-18 2024-08-18 2024/1628
Forskningsassistent inom neuroteknik 2024-08-05 2024-08-05 2024/1589
Universitetslektor i statsvetenskap 2024-09-01 2024-09-01 2024/1704
Forskningsassistent med fokus på medarbetarhälsa 2024-08-13 2024-08-13 2024/1496
Postdoktor i energiteknik 2024-08-04 2024-08-04 2024/1032
Postdoktor inom neuroteknik 2024-09-15 2024-09-15 2024/1443
Doktorand i Arbetslivsvetenskap – fokus på strukturella bakomliggande orsaker till ohälsa bland kommunalanställda 2024-08-27 2024-08-27 2024/1463
Doktorand i vårdvetenskap - Fokus på kommunikation vid Föräldraskapsstöd 2024-08-27 2024-08-27 2024/1388
Doktorand i vårdvetenskap - fokus på implementering och utvärdering av personcentrerad vård 2024-08-27 2024-08-27 2024/1386
Doktorand i vårdvetenskap - inriktning mot interhospitala transporter 2024-08-27 2024-08-27 2024/1387
Doktorand i fysioterapi 2024-08-27 2024-08-27 2024/1390
Doktorand i arbetslivsvetenskap 2024-08-27 2024-08-27 2024/1389
Anmälan om företrädesrätt till högre sysselsättningsgrad vid Mälardalens universitet 2099-12-31 2099-12-31 Företrädesrätt till högre sysselsättningsgrad - 2023/0121
Anmälan om företrädesrätt till återanställning vid Mälardalens universitet 2099-12-31 2099-12-31 Företrädesrätt till återanställning