Tjänst Sista ansökningsdag Ref.nummer
Universitetsadjunkt i byggnadsteknik inriktning mot arkitektur 2022-06-01 2022-06-01 2022/1140
Doktorand i Folkhälsovetenskap 2022-06-07 2022-06-07 2022/1428
Doktorand i fysioterapi 2022-06-06 2022-06-06 2022/1427
Doktorand i socialt arbete 2022-06-06 2022-06-06 2022/1426
Universitetsadjunkt i pedagogik 2022-05-30 2022-05-30 2022/0752
Nyexad ingenjör med intresse för automation och robotik 2022-06-23 2022-06-23 2022/1358
Universitetsadjunkt i sociologi 2022-05-31 2022-05-31 2022/1359
Postdoktor i industriell digitalisering 2022-05-31 2022-05-31 2022/1097
Studievägledare 2022-05-23 2022-05-23 2022/1080
Kommunikationschef 2022-06-03 2022-06-03 2022/1364
2022/1322 Forskare i arbetslivsvetenskap 2022-05-26 2022-05-26 2022/1322 Forskare i arbetslivsvetenskap
Postdoktor i arbetslivsvetenskap 2022-05-26 2022-05-26 2022/1321
Universitetslektor i företagsekonomi med inriktning mot redovisning och styrning 2022-05-25 2022-05-25 2022/1212
Universitetsadjunkt i matematik/tillämpad matematik 2022-05-25 2022-05-25 2022/0927
Pedagogisk utvecklare och universitetslektor i högskolepedagogik 2022-05-31 2022-05-31 2022/0947
Kommunikatör utbildning 2022-05-24 2022-05-24 2022/1113
Universitetsadjunkt i pedagogik med inriktning samhällsvetenskap 2022-05-23 2022-05-23 2022/0753
Biträdande lektor i energi- och miljöteknik 2022-05-23 2022-05-23 2022/1034
Forskningsingenjör i Cloud computing och artificiell intelligens 2022-05-24 2022-05-24 2022/1231
Campuschef 2022-05-30 2022-05-30 2022/1318
Professor i socialt arbete 2022-05-31 2022-05-31 2021/2432
Tentamensvakt i Eskilstuna 2022-05-30 2022-05-30 2022/0318
Tentamensvakt i Västerås 2022-05-30 2022-05-30 2022/0317