Lediga jobb

Lista på tillgängliga jobb. Rubrikerna kan sorteras genom att klicka på dem.
Diarienummer Tjänst Fakultet Sista ansökningsdag
PAR 2024/382 Postdoktor med inriktning mot vårdkvalitet och -mätning Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2024-06-19 2024-06-19
PAR 2024/593 Studieadministratör Utbildningsvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-06-11 2024-06-11
PAR 2024/577 Universitetsadjunkt i anatomi Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2024-06-18 2024-06-18
PAR 2024/586 Postdoktor i molekylär immunologi Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2024-06-18 2024-06-18
PAR 2024/591 Projektassistent Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2024-06-18 2024-06-18
PAR 2024/590 Kock, vikariat till Tjärnö marina laboratorium Naturvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-06-18 2024-06-18
PAR 2024/498 SharePoint och C# IT-utvecklare - Göteborgs Universitet Gemensamma förvaltningen Sista ansökningsdag:2024-06-09 2024-06-09
PAR 2024/561 Gästlärare i kulturvård med inriktning mot konservering Naturvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-06-09 2024-06-09
PAR 2024/585 Vikarierande studievägledare (heltid) till Institutionen för biologi och miljövetenskap Naturvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-06-17 2024-06-17
PAR 2024/568 Vikarierande studievägledare (deltid 75 %) till Institutionen för biologi och miljövetenskap Naturvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-06-17 2024-06-17
PAR 2024/584 Gästföreläsare (Intermittent anställning) Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2024-06-14 2024-06-14
PAR 2024/581 Forskare Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2024-06-14 2024-06-14
PAR 2024/583 Forskningsassistent Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2024-06-14 2024-06-14
PAR 2024/543 Projektassistent inom odling av makroalger Naturvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-06-14 2024-06-14
PAR 2024/582 Doktorandplats i Oceanografi Naturvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-06-14 2024-06-14
PAR 2024/580 Studieadministratör Utbildningsvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-06-09 2024-06-09
PAR 2024/579 Universitetsadjunkt i ämnesdidaktik med inriktning mot svenska Utbildningsvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-06-11 2024-06-11
PAR 2024/578 Universitetsadjunkt i ämnesdidaktik med inriktning mot svenska (läs och skriv) Utbildningsvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-06-11 2024-06-11
PAR 2024/569 Forskare Samhällsvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-06-13 2024-06-13
PAR 2024/576 Biträdande forskare Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2024-06-13 2024-06-13
PAR 2024/575 Biträdande forskare Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2024-06-13 2024-06-13
PAR 2024/574 Forskare Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2024-06-12 2024-06-12
PAR 2024/573 Biträdande forskare Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2024-06-13 2024-06-13
PAR 2024/572 Forskningsamanuenser till Centrum för personcentrerad vård Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2024-09-13 2024-09-13
PAR 2024/563 Postdoktor i klimatologi: studier av vindar nära markytan Naturvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-08-15 2024-08-15
PAR 2024/509 Projektassistent, en eller flera - intermittent anställning Humanistiska fakulteten Sista ansökningsdag:2024-05-30 2024-05-30
PAR 2024/571 Amanuenser till centrumbildning vid juridiska institutionen Handelshögskolan Sista ansökningsdag:2024-06-12 2024-06-12
PAR 2024/349 Universitetslektor i globala utvecklingsstudier, en eller flera Samhällsvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-08-19 2024-08-19
PAR 2024/338 Universitetsadjunkt i civilrätt(Trainee) Handelshögskolan Sista ansökningsdag:2024-06-10 2024-06-10
PAR 2024/536 Vikarierande universitetsadjunkt i civilrätt Handelshögskolan Sista ansökningsdag:2024-06-07 2024-06-07
PAR 2024/347 Biträdande lektor i Samhällsvetenskapliga miljöstudier Samhällsvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-08-19 2024-08-19
PAR 2024/560 Forskare: Marin biogeokemi - Blue Carbon Naturvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-06-20 2024-06-20
PAR 2024/515 Ekonom Handelshögskolan Sista ansökningsdag:2024-06-11 2024-06-11
PAR 2024/570 Postdoktor i sociologi Samhällsvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-06-11 2024-06-11
PAR 2024/544 Doktorandplats i Marin biogeokemi med fokus på hur Blue Growth-sektorer kommer att påverka flödet av växthusgaser Naturvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-06-19 2024-06-19
PAR 2024/472 Postdoktor inom bakteriell proteomik Naturvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-06-11 2024-06-11
PAR 2024/501 Biträdande forskare inom sociologi Samhällsvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-06-11 2024-06-11
PAR 2024/567 Konservator Universitetsbiblioteket Sista ansökningsdag:2024-06-09 2024-06-09
PAR 2024/485 Universitetslektor i arbetsterapi Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2024-06-18 2024-06-18
PAR 2024/566 Sektionschef Gemensamma förvaltningen Sista ansökningsdag:2024-06-11 2024-06-11
PAR 2024/565 Studenter sökes för extrajobb vid Handelshögskolans Externa Relationer Handelshögskolan Sista ansökningsdag:2024-06-10 2024-06-10
PAR 2024/548 Serviceadministratör till Servicecenter Gemensamma förvaltningen Sista ansökningsdag:2024-06-10 2024-06-10
PAR 2024/564 Forskare inom neurokemi Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2024-06-10 2024-06-10
PAR 2024/562 Projektassistent Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2024-06-10 2024-06-10
PAR 2024/512 Universitetslektor i farmakokinetik Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2024-08-19 2024-08-19
PAR 2024/556 Agil Teamlead / Change Manager inom IT-systemförvaltning till Göteborgs Universitet! Gemensamma förvaltningen Sista ansökningsdag:2024-06-09 2024-06-09
PAR 2024/557 Lokalvårdare under sommaren på forskningsstation på Skaftö Naturvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-06-04 2024-06-04
PAR 2024/478 Universitetsadjunkt i arabiska, 50 % Humanistiska fakulteten Sista ansökningsdag:2024-06-03 2024-06-03
PAR 2024/558 Projektassistent Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2024-06-10 2024-06-10
PAR 2024/476 Doktorandplats i medicinsk vetenskap - Ny MR-diagnostik för ryggmärgsengagemang Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2024-06-10 2024-06-10
PAR 2024/550 Ekonomisamordnare vid institutionen för tillämpad informationsteknologi IT-fakulteten Sista ansökningsdag:2024-05-30 2024-05-30
PAR 2024/554 Gästföreläsare i foto (intermittent) Konstnärliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-06-07 2024-06-07
PAR 2024/549 Studentambassadör – extrajobb Gemensamma förvaltningen Sista ansökningsdag:2024-06-05 2024-06-05
PAR 2024/552 Studentmedarbetare inriktning hållbar utveckling Gemensamma förvaltningen Sista ansökningsdag:2024-06-07 2024-06-07
PAR 2024/551 Förste forskningsingenjör i atom- och molekylfysik Naturvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-06-07 2024-06-07
PAR 2024/446 Doktorand i biokemi – vattenkanaler hos fisk Naturvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-05-31 2024-05-31
PAR 2024/510 Adjungerad universitetslektor i matematiska vetenskaper, en till flera Naturvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-06-07 2024-06-07
PAR 2024/530 Gästlärare inom kvartärgeologi, geomorfologi, sedimentologi Naturvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-05-30 2024-05-30
PAR 2024/546 Forskningsadministratör Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2024-06-06 2024-06-06
PAR 2024/473 Postdoktor i molekylär mikrobiologi Naturvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-06-09 2024-06-09
PAR 2024/542 Biträdande forskare Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2024-06-07 2024-06-07
PAR 2024/545 Forskare Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2024-06-07 2024-06-07
PAR 2024/538 Amanuens Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2024-06-07 2024-06-07
PAR 2024/541 Postdoktor i immunterapi mot cancer Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2024-06-06 2024-06-06
PAR 2024/372 Postdoktor i sociologi Samhällsvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-06-06 2024-06-06
PAR 2024/539 Assistent till marina kolonilotten Naturvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-06-05 2024-06-05
PAR 2023/1117 Universitetsadjunkt i musikalisk gestaltning med inriktning interpretation - trombon och ensemble Konstnärliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-06-06 2024-06-06
PAR 2024/279 Universitetslektor i scenisk gestaltning med inriktning undersökande teori och praktik Konstnärliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-06-06 2024-06-06
PAR 2024/537 Ekonom Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2024-06-05 2024-06-05
PAR 2024/462 Kock, intermittent till Kristineberg Center på Skaftö, Lysekils kommun Naturvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-06-05 2024-06-05
PAR 2024/529 Mjukvaruutvecklare till Statsvetenskapliga instutionen Samhällsvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-06-05 2024-06-05
PAR 2024/522 Doktorandplats i medicinsk vetenskap - Geografiska skillnader i graviditetslängd Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2024-06-04 2024-06-04
PAR 2024/533 IT-avtalsansvarig Gemensamma förvaltningen Sista ansökningsdag:2024-06-04 2024-06-04
PAR 2024/248 Professor i urologi förenad med anställning som överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2024-06-19 2024-06-19
PAR 2024/502 Universitetslektor i farmakokinetik Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2024-06-04 2024-06-04
PAR 2024/437 Intermittent anställning som Biträdande forskare Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2024-06-04 2024-06-04
PAR 2024/492 Educational Assistant Naturvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-06-09 2024-06-09
PAR 2024/511 Personaladministratör Humanistiska fakulteten Sista ansökningsdag:2024-06-03 2024-06-03
PAR 2024/532 Integrationsutvecklare Gemensamma förvaltningen Sista ansökningsdag:2024-05-28 2024-05-28
PAR 2024/526 Biträdande forskare inom translationell barncancerforskning Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2024-06-04 2024-06-04
PAR 2024/523 Forskningsingenjör I-AIMS 2024 IT-fakulteten Sista ansökningsdag:2024-05-30 2024-05-30
PAR 2024/528 Biträdande forskare Samhällsvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-06-03 2024-06-03
PAR 2024/507 Amanuens Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2024-06-03 2024-06-03
PAR 2024/531 Projektassistent inom odling av makroalger Naturvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-06-04 2024-06-04
PAR 2024/527 Biomedicinsk analytiker Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2024-06-03 2024-06-03
PAR 2024/521 Biträdande forskare Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2024-06-03 2024-06-03
PAR 2024/518 Arkivarie Gemensamma förvaltningen Sista ansökningsdag:2024-05-31 2024-05-31
PAR 2024/46 Professor i flerspråkighet Humanistiska fakulteten Sista ansökningsdag:2024-09-02 2024-09-02
PAR 2024/467 Biträdande forskare 75% till statsvetenskapliga institutionen Samhällsvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-05-29 2024-05-29
PAR 2024/443 Universitetsadjunkt i svenska och svenska som andraspråk, en eller flera Humanistiska fakulteten Sista ansökningsdag:2024-05-29 2024-05-29
PAR 2023/1294 Biträdande universitetslektor i franska Humanistiska fakulteten Sista ansökningsdag:2024-06-10 2024-06-10
PAR 2024/506 Webbredaktör till webbsupport/produktägare Medarbetarportalen (vikariat) Gemensamma förvaltningen Sista ansökningsdag:2024-05-30 2024-05-30
PAR 2023/1295 Biträdande universitetslektor i Japanska Humanistiska fakulteten Sista ansökningsdag:2024-06-10 2024-06-10
PAR 2024/514 Biträdande forskare Samhällsvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-05-29 2024-05-29
PAR 2024/504 Projektassistent, en eller flera - intermittent anställning Humanistiska fakulteten Sista ansökningsdag:2024-05-30 2024-05-30
PAR 2024/513 Ekonomicontroller Gemensamma förvaltningen Sista ansökningsdag:2024-05-28 2024-05-28
PAR 2024/452 Universitetslektor i religionsvetenskap och teologi med inriktning mot systematisk teologi Humanistiska fakulteten Sista ansökningsdag:2024-06-10 2024-06-10
PAR 2024/356 Ekonom – med inriktning projektekonomi Samhällsvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-05-28 2024-05-28
PAR 2024/404 Doktorandplats i medicinsk vetenskap - datadriven livsvetenskap (DDLS) Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2024-06-09 2024-06-09
PAR 2024/503 Forskare Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2024-05-28 2024-05-28
PAR 2024/505 Forskningsassistent (-er), deltid Handelshögskolan Sista ansökningsdag:2024-06-01 2024-06-01
PAR 2024/287 Doktorand i naturvetenskap, inriktning naturgeografi Naturvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-06-09 2024-06-09
PAR 2024/489 Doktorandplats i psykologi Samhällsvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-06-02 2024-06-02
PAR 2024/475 Forskare IT-fakulteten Sista ansökningsdag:2024-05-28 2024-05-28
PAR 2024/493 En doktorand i civilrätt med inriktning mot kapitalmarknadsrätt Handelshögskolan Sista ansökningsdag:2024-06-14 2024-06-14
PAR 2024/486 Postdoktor i medicinsk strålningsvetenskap Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2024-06-03 2024-06-03
PAR 2024/450 En doktorand i civilrätt med inriktning mot sjö- och transporträtt Handelshögskolan Sista ansökningsdag:2024-06-07 2024-06-07
PAR 2024/340 Universitetslektor i litteraturvetenskap med inriktning mot redaktionell praktik Humanistiska fakulteten Sista ansökningsdag:2024-05-31 2024-05-31
PAR 2024/266 Postdoktor till Statsvetenskapliga institutionen Samhällsvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-05-29 2024-05-29
PAR 2024/48 Postdoktor i datalingvistik med inriktning mot multimodal NLP Humanistiska fakulteten Sista ansökningsdag:2024-06-03 2024-06-03