Lediga jobb

Lista på tillgängliga jobb. Rubrikerna kan sorteras genom att klicka på dem.
Diarienummer Tjänst Fakultet Sista ansökningsdag
PAR 2024/414 Doktorand i biokemi/strukturbiologi med inriktning mot bioteknik Naturvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-05-08 2024-05-08
PAR 2024/408 Ekonomiadministratör vid Företagsekonomiska institutionen på Handelshögskolan i Göteborg Handelshögskolan Sista ansökningsdag:2024-05-01 2024-05-01
PAR 2024/380 Doktorandplats i medicinsk vetenskap - Karaktärisering av tumörers mikrovaskulatur med MR Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2024-05-08 2024-05-08
PAR 2024/411 Studentmedarbetare (peer tutor) till Enheten för akademiskt språk Utbildningsvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-05-08 2024-05-08
PAR 2024/411 Studentmedarbetare (peer tutor) till Enheten för akademiskt språk Utbildningsvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-05-08 2024-05-08
PAR 2024/266 Postdoktor till Statsvetenskapliga institutionen Samhällsvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-05-29 2024-05-29
PAR 2024/400 Doktorandplats i molekylär mikrobiologi Naturvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-05-07 2024-05-07
PAR 2024/407 1 universitetslektor i Innovation, entreprenörskap och management av intellektuella tillgångar Handelshögskolan Sista ansökningsdag:2024-05-14 2024-05-14
PAR 2024/406 Forskningsassistent Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2024-05-07 2024-05-07
PAR 2024/378 Universitetsadjunkt i arbetsterapi Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2024-05-07 2024-05-07
PAR 2024/393 Amanuens Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2024-05-07 2024-05-07
PAR 2024/405 Servicetekniker vid Campus Medicinareberget, tillsvidareanställning 40% Gemensamma förvaltningen Sista ansökningsdag:2024-05-03 2024-05-03
PAR 2024/54 Teknisk chef till Institutionen för kemi och molekylärbiologi Naturvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-04-30 2024-04-30
PAR 2024/403 Postdoktor i cancergenomik Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2024-05-07 2024-05-07
PAR 2024/293 MSCA-Doktorandplats i medicinsk vetenskap - Immunodiagnostik för tauopatier Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2024-04-29 2024-04-29
PAR 2024/401 Forskare Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2024-05-06 2024-05-06
PAR 2024/383 1 doktorand i kulturgeografi Handelshögskolan Sista ansökningsdag:2024-05-10 2024-05-10
PAR 2024/327 Universitetslektor i japanska, vikariat Humanistiska fakulteten Sista ansökningsdag:2024-05-15 2024-05-15
PAR 2024/398 Universitetsadjunkt i design med inriktning möbeldesign Konstnärliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-05-03 2024-05-03
PAR 2024/397 Postdoktor i Prostatacancer och metastasering Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2024-05-06 2024-05-06
PAR 2024/399 Biträdande forskare bröstcancer Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2024-05-02 2024-05-02
PAR 2024/318 Doktorandplats i miljövetenskap med fokus på miljömikrobiologi/ekotoxikologi Naturvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-04-24 2024-04-24
PAR 2024/321 Forskningsassistent inom NMR-baserad strukturbiologi Naturvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-05-02 2024-05-02
PAR 2024/395 Projektassistent Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2024-05-02 2024-05-02
PAR 2024/396 Forskningsassistent Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2024-05-02 2024-05-02
PAR 2024/379 Handläggare Gemensamma förvaltningen Sista ansökningsdag:2024-05-02 2024-05-02
PAR 2024/394 Forskare Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2024-05-02 2024-05-02
PAR 2024/390 Postdoktor i neurokemi Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2024-05-02 2024-05-02
PAR 2024/389 Biträdande forskare Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2024-05-01 2024-05-01
PAR 2024/386 Utbildningshandläggare Konstnärliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-04-30 2024-04-30
PAR 2024/227 Postdoktor i epilepsi Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2024-04-30 2024-04-30
PAR 2024/350 Postdoktor i klimatologi: extrema vindar och framtida havsnivå Naturvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-05-20 2024-05-20
PAR 2024/377 Studentmedarbetare till universitetsbiblioteket Universitetsbiblioteket Sista ansökningsdag:2024-04-29 2024-04-29
PAR 2024/328 Amanuens, Girls Code Club IT-fakulteten Sista ansökningsdag:2024-05-09 2024-05-09
PAR 2024/375 Postdoktor i strukturbestämning av membranproteiner med cryo-EM Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2024-04-30 2024-04-30
PAR 2024/360 Ekonom IT-fakulteten Sista ansökningsdag:2024-04-30 2024-04-30
PAR 2024/376 Projektassistent inom odling av makroalger Naturvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-04-29 2024-04-29
PAR 2024/374 Amanuens Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2024-05-06 2024-05-06
PAR 2024/370 Universitetsadjunkt i socialt arbete - särskild visstid Samhällsvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-04-29 2024-04-29
PAR 2024/369 Universitetsadjunkt i socialt arbete - vikariat Samhällsvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-04-29 2024-04-29
PAR 2024/368 Universitetslektor i socialt arbete - särskild visstid Samhällsvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-04-29 2024-04-29
PAR 2024/367 Universitetslektor i socialt arbete - vikariat Samhällsvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-04-29 2024-04-29
PAR 2024/270 Databasansvarig till statsvetenskapliga institutionen Samhällsvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-04-29 2024-04-29
PAR 2024/365 Forskare Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2024-04-26 2024-04-26
PAR 2024/354 Biträdande forskare Samhällsvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-04-25 2024-04-25
PAR 2024/364 Fältassistent för vattenprovtagning från våtmarker Naturvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-04-21 2024-04-21
PAR 2024/363 Amanuenser i matematik Naturvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-04-28 2024-04-28
PAR 2024/359 Lokalvårdare Gemensamma förvaltningen Sista ansökningsdag:2024-04-24 2024-04-24
PAR 2023/585 Bioinformatiker inom Multiomics, Core Facilities Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2024-05-17 2024-05-17
PAR 2024/150 Köksbiträde Naturvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-04-23 2024-04-23
PAR 2024/151 Köksbiträden Naturvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-04-23 2024-04-23
PAR 2024/273 Kommunikatör på 25% Naturvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-04-23 2024-04-23
PAR 2024/355 Doktorand inom statistisk fysik med fokus på active matter Naturvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-05-03 2024-05-03
PAR 2024/353 Ekonom Utbildningsvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-04-23 2024-04-23
PAR 2024/341 Doktorandplats i medicinsk vetenskap - NOX2-deriverade syreradikalers påverkan på tumörmikromiljön Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2024-04-23 2024-04-23
PAR 2024/169 Universitetslektor i idé- och lärdomshistoria Humanistiska fakulteten Sista ansökningsdag:2024-05-15 2024-05-15
PAR 2023/1469 Universitetslektor i musikalisk gestaltning med inriktning komposition Konstnärliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-04-22 2024-04-22
PAR 2024/254 Forskare seriell kristallografianalys av sensorirhodopsin II Naturvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-04-19 2024-04-19
PAR 2024/313 Amanuens, en eller flera IT-fakulteten Sista ansökningsdag:2024-04-23 2024-04-23
PAR 2024/345 Forskare Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2024-04-18 2024-04-18
PAR 2024/261 Forskare (100%) i Soft Matter Lab, 12 månader från och med maj 2024 Naturvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-04-28 2024-04-28
PAR 2024/285 Forskare innom spinntronik Naturvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-04-26 2024-04-26
PAR 2024/282 Postdoktor i epilepsi Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2024-04-30 2024-04-30
PAR 2024/346 Vikariat som universitetslektor i globala studier Samhällsvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-04-18 2024-04-18
PAR 2024/337 Systemingenjör, Core Facilities Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2024-05-20 2024-05-20
PAR 2024/230 Postdoktor i Fysik (med fokus på optiska pincetter / maskininlärning / nanotillverkning) Naturvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-04-26 2024-04-26
PAR 2024/344 IT-infrastrukturspecialist Gemensamma förvaltningen Sista ansökningsdag:2024-04-21 2024-04-21
PAR 2024/336 Forskningsbiträde inom biologi med specialisering inom växtekofysiologi Naturvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-04-26 2024-04-26
PAR 2024/184 Postdoktor inom Teoretiska Plasma Fysik Naturvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-05-05 2024-05-05
PAR 2024/339 PhD i Fysik inom projektet “Avbildning på nanoskala ett åldrande endotel” finansierat av EU Horizon Europe MSCA program “Doctoral Networks” Naturvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-04-25 2024-04-25
PAR 2024/234 Biträdande lektor i internationella relationer, en eller flera Samhällsvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-05-25 2024-05-25
PAR 2024/233 Universitetslektor i internationella relationer, en eller flera Samhällsvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-05-25 2024-05-25
PAR 2024/222 Postdoktor vid Centrum för konst och det politiska imaginära Konstnärliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-04-22 2024-04-22
PAR 2024/322 Två postdoktorer i molekylär metabolism Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2024-05-10 2024-05-10
PAR 2023/1311 Professor i språkteknologi Humanistiska fakulteten Sista ansökningsdag:2024-05-06 2024-05-06
PAR 2023/1392 Postdoktor i sociologi Samhällsvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-04-25 2024-04-25
PAR 2024/253 Postdoktor i Formella Metoder för Correct-by-Design tekniker av autonoma system IT-fakulteten Sista ansökningsdag:2024-04-23 2024-04-23
PAR 2023/428 Professor i sociologi med inriktning mot teknik- och vetenskapsstudier Samhällsvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-04-30 2024-04-30
PAR 2024/178 Postdoktor till statsvetenskapliga institutionen Samhällsvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-04-25 2024-04-25
PAR 2024/48 Postdoktor i datalingvistik med inriktning mot multimodal NLP Humanistiska fakulteten Sista ansökningsdag:2024-06-03 2024-06-03