Lediga jobb

Lista på tillgängliga jobb. Rubrikerna kan sorteras genom att klicka på dem.
Diarienummer Tjänst Fakultet Sista ansökningsdag
PAR 2022/1619 Assistent/studentrepresentant Naturvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2023-02-26 2023-02-26
PAR 2023/166 PARSE Project Coordinator Konstnärliga fakulteten Sista ansökningsdag:2023-02-15 2023-02-15
PAR 2023/135 Biträdande forskare till Förvaltningshögskolan Samhällsvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2023-02-24 2023-02-24
PAR 2023/174 Undervisande Universitetsbibliotekarie Universitetsbiblioteket Sista ansökningsdag:2023-02-26 2023-02-26
PAR 2023/173 Servicetekniker/vaktmästare till Campusservice Haga Gemensamma förvaltningen Sista ansökningsdag:2023-02-26 2023-02-26
PAR 2022/1770 Personaladministratör, Core Facilities Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2023-02-24 2023-02-24
PAR 2022/1720 Universitetslektor i scenisk gestaltning med inriktning undersökande teori och praktik Konstnärliga fakulteten Sista ansökningsdag:2023-03-01 2023-03-01
PAR 2023/172 Projektassistenter Gemensamma förvaltningen Sista ansökningsdag:2023-02-24 2023-02-24
PAR 2023/171 Forskare/senior rådgivare 5% Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2023-02-24 2023-02-24
PAR 2023/168 Ekonomiadministratör Gemensamma förvaltningen Sista ansökningsdag:2023-02-23 2023-02-23
PAR 2022/1562 Doktorandplats i medicinsk vetenskap - Bioinformatik- Spatial Transcriptomics Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2023-03-06 2023-03-06
PAR 2023/167 Vetenskaplig samordnare Nationella enheter Sista ansökningsdag:2023-02-19 2023-02-19
PAR 2023/13 Universitetslektor i zoofysiologi Naturvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2023-03-15 2023-03-15
PAR 2023/157 Postdoktor i studier av mitokondriell DNA replikation och transkription Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2023-02-28 2023-02-28
PAR 2023/61 Postdoktor i logik, en eller flera Humanistiska fakulteten Sista ansökningsdag:2023-02-28 2023-02-28
PAR 2023/62 Postdoktor i teoretisk filosofi Humanistiska fakulteten Sista ansökningsdag:2023-02-28 2023-02-28
PAR 2023/110 Ekonom (två tjänster) Humanistiska fakulteten Sista ansökningsdag:2023-02-23 2023-02-23
PAR 2023/161 Forskningssjuksköterska Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2023-02-23 2023-02-23
PAR 2023/128 Personalhandläggare vikariat Humanistiska fakulteten Sista ansökningsdag:2023-03-02 2023-03-02
PAR 2023/159 Projektassistent intermittent anställning Samhällsvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2023-02-23 2023-02-23
PAR 2023/146 Studentmedarbetare till institutionen för socialt arbete Samhällsvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2023-02-22 2023-02-22
PAR 2023/125 Postdoktor till statsvetenskapliga institutionen med inriktning på undersökningar och fältstudier i Subsahariska Afrika Samhällsvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2023-03-16 2023-03-16
PAR 2023/150 Utbildningsadministratör Humanistiska fakulteten Sista ansökningsdag:2023-02-22 2023-02-22
PAR 2023/141 Forskare Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2023-02-22 2023-02-22
PAR 2023/47 Postdoktor i Spatio-temporal dynamik av antimikrobiell resistens hos djur Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2023-02-15 2023-02-15
PAR 2023/46 Postdoktor i epidemiologi av antimikrobiell användning hos grisar Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2023-02-15 2023-02-15
PAR 2023/21 Kock Tjärnö Naturvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2023-02-12 2023-02-12
PAR 2023/20 Köksbiträde (tidsbegränsad anställning) Tjärnö Naturvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2023-02-12 2023-02-12
PAR 2023/156 Forskare i sociologi, 2 st Samhällsvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2023-02-23 2023-02-23
PAR 2023/154 Forskare Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2023-02-22 2023-02-22
PAR 2023/149 Studie- och karriärsvägledare till institutionen för socialt arbete Samhällsvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2023-02-22 2023-02-22
PAR 2023/143 Forskningsbiträde inom ekotoxikologi Naturvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2023-02-21 2023-02-21
PAR 2022/1658 Doktorand i företagsekonomi, inom projektet "Ersättningsmodellers roll för god och effektiv hälso- och sjukvård" Handelshögskolan Sista ansökningsdag:2023-03-01 2023-03-01
PAR 2022/1661 Doktorand i ekonomisk geografi Handelshögskolan Sista ansökningsdag:2023-03-01 2023-03-01
PAR 2022/1388 Doktorand i företagsekonomi, inom projektet "Just Transitions" Handelshögskolan Sista ansökningsdag:2023-03-01 2023-03-01
PAR 2022/1699 Doktorand i företagsekonomi, inom projektet "Detaljhandelns sista milen-leveranser" Handelshögskolan Sista ansökningsdag:2023-03-01 2023-03-01
PAR 2022/1657 Doktorand i företagsekonomi, inom projektet BIOPATH Handelshögskolan Sista ansökningsdag:2023-03-01 2023-03-01
PAR 2022/1660 6-8 doktorander i företagsekonomi Handelshögskolan Sista ansökningsdag:2023-03-01 2023-03-01
PAR 2022/1792 Postdoktor i psykologi, inriktning hållbara transporter och miljöpsykologi Samhällsvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2023-02-21 2023-02-21
PAR 2023/91 Forskningsbiträde, timanställning Samhällsvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2023-02-23 2023-02-23
PAR 2023/93 Personaladministratör Samhällsvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2023-02-23 2023-02-23
PAR 2023/92 Kommunikatör Samhällsvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2023-02-23 2023-02-23
PAR 2023/90 Forskare i sociologi, deltid Samhällsvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2023-02-23 2023-02-23
PAR 2023/89 Forskare i sociologi, deltid Samhällsvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2023-02-23 2023-02-23
PAR 2023/145 Postdoktor i epidemiologi av antimikrobiell resistens Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2023-02-21 2023-02-21
PAR 2023/144 Utbildningsadministratör, VASA-anställning 5 mån Gemensamma förvaltningen Sista ansökningsdag:2023-02-14 2023-02-14
PAR 2023/137 Universitetsadjunkt i idrottsvetenskap med inriktning mot Idrott och hälsa Utbildningsvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2023-02-17 2023-02-17
PAR 2023/133 Arbetsrättsjurist Gemensamma förvaltningen Sista ansökningsdag:2023-02-20 2023-02-20
PAR 2023/132 Doktorand i aktiemarknadsrätt Handelshögskolan Sista ansökningsdag:2023-02-10 2023-02-10
PAR 2023/56 1:e Forskningsingenjör explorativ plattform ACTRIS Sweden Naturvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2023-03-01 2023-03-01
PAR 2022/1679 Programsamordnare till Statsvetenskapliga institutionen och Centrum för Europaforskning (CERGU) Samhällsvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2023-02-15 2023-02-15
PAR 2023/129 Ekonom Naturvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2023-02-17 2023-02-17
PAR 2023/131 Biträdande forskare vid medicinsk strålningsvetenskap Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2023-02-17 2023-02-17
PAR 2023/130 Postdoktor tumörbiologi och -immunologi Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2023-02-17 2023-02-17
PAR 2023/41 Doktorandplats i medicinsk vetenskap - Neurokemi av neuroinflammation i Alzheimer Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2023-02-16 2023-02-16
PAR 2023/67 Forskare i fysik med inriktning mot elektrofysik Naturvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2023-02-15 2023-02-15
PAR 2023/72 Doktorand i logik Humanistiska fakulteten Sista ansökningsdag:2023-05-02 2023-05-02
PAR 2023/34 Doktorandplats i medicinsk vetenskap - Stroke och neurodegeneration Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2023-02-21 2023-02-21
PAR 2023/33 Doktorandplats i medicinsk vetenskap - Kommunikation mellan tarm och hjärna Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2023-02-21 2023-02-21
PAR 2023/32 Doktorandplats i medicinsk vetenskap - Neurokemi Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2023-02-21 2023-02-21
PAR 2023/31 Doktorandplats i medicinsk vetenskap - Serotoninmodulering efter maternell infektion Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2023-02-21 2023-02-21
PAR 2023/27 Doktorandplats i medicinsk vetenskap - Magtarmkanalens mikromiljö och sjukdomsutveckling Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2023-02-21 2023-02-21
PAR 2023/28 Doktorandplats i medicinsk vetenskap - Astma- och allergiforskning Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2023-02-21 2023-02-21
PAR 2023/29 Doktorandplats i medicinsk vetenskap - Immunologi Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2023-02-21 2023-02-21
PAR 2023/127 Administrativ assistent Utbildningsvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2023-02-16 2023-02-16
PAR 2023/30 Doktorandplats i medicinsk vetenskap - Cell-till-cell kommunikation via exosomer Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2023-02-21 2023-02-21
PAR 2023/51 Biträdande forskare inom organisk kemi Naturvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2023-02-16 2023-02-16
PAR 2023/116 Amanuens, en eller flera, Computer network and systems IT-fakulteten Sista ansökningsdag:2023-02-16 2023-02-16
PAR 2022/1633 Administratör med inriktning mot kursadministration Utbildningsvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2023-02-16 2023-02-16
PAR 2023/102 Kommunikatör Humanistiska fakulteten Sista ansökningsdag:2023-02-20 2023-02-20
PAR 2023/113 Projektassistent Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2023-02-15 2023-02-15
PAR 2022/1549 Postdoktor inom statsvetenskap, med fokus på utveckling av indikatorer för lokal samhällsstyrning Samhällsvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2023-02-28 2023-02-28
PAR 2023/126 Webbredaktör Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2023-02-15 2023-02-15
PAR 2023/112 Ekonom Handelshögskolan Sista ansökningsdag:2023-02-15 2023-02-15
PAR 2023/120 Forskningssjuksköterska Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2023-02-14 2023-02-14
PAR 2022/1808 Forskare om kvinnans graviditet inom genomik/epidemiologi Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2023-02-20 2023-02-20
PAR 2023/123 Forskningsbiträde Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2023-02-07 2023-02-07
PAR 2023/124 Affärsjurist Gemensamma förvaltningen Sista ansökningsdag:2023-02-14 2023-02-14
PAR 2023/121 Forskningsassistent Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2023-02-14 2023-02-14
PAR 2023/122 Forskningsdatarådgivare Nationella enheter Sista ansökningsdag:2023-02-14 2023-02-14
PAR 2023/118 Amanuens, en eller flera, Software Engineering IT-fakulteten Sista ansökningsdag:2023-02-14 2023-02-14
PAR 2023/117 Två doktorander i samhällsvetenskapliga miljöstudier – med fokus på rättvis urban och regional klimatomställning Samhällsvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2023-03-14 2023-03-14
PAR 2023/52 Forskare inom ekologi och naturvård Naturvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2023-02-14 2023-02-14
PAR 2022/1536 Biträdande lektorat i arbetsvetenskap Samhällsvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2023-03-28 2023-03-28
PAR 2022/1669 Universitetslektor i sociologi med kriminologisk inriktning Samhällsvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2023-03-28 2023-03-28
PAR 2022/1663 Universitetslektor i arbetsvetenskap Samhällsvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2023-03-28 2023-03-28
PAR 2023/115 Amanuens, en eller flera, Data Science and AI IT-fakulteten Sista ansökningsdag:2023-02-14 2023-02-14
PAR 2023/114 Forskare Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2023-02-13 2023-02-13
PAR 2023/76 Studieadministratör Handelshögskolan Sista ansökningsdag:2023-02-13 2023-02-13
PAR 2022/1732 Biträdande forskare till statsvetenskapliga institutionen Samhällsvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2023-02-14 2023-02-14
PAR 2023/109 Doktorand i freds- och utvecklingsforskning med fokus på svårhanterade nödlägen i krigsdrabbade samhällen Samhällsvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2023-02-28 2023-02-28
PAR 2023/108 Doktorand i freds- och utvecklingsforskning med inriktning mot genus, våld och auktoritärt styre Samhällsvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2023-02-28 2023-02-28
PAR 2023/9 Gästlärare med inriktning mot fysik Naturvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2023-02-12 2023-02-12
PAR 2023/96 En eller flera vikarierande lektor(-er) till statsvetenskapliga institutionen Samhällsvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2023-02-14 2023-02-14
PAR 2023/40 Doktorandplats i Medicinsk vetenskap - Sömnforskning i Göteborg och Reykjavik Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2023-02-13 2023-02-13
PAR 2023/107 Ekonomisamordnare Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2023-02-10 2023-02-10
PAR 2023/86 Timanställning Guide Naturvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2023-02-12 2023-02-12
PAR 2023/100 Doktorandplatser i offentlig förvaltning Samhällsvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2023-03-10 2023-03-10
PAR 2023/36 Projektsamordnare Handelshögskolan Sista ansökningsdag:2023-02-13 2023-02-13
PAR 2022/1721 Universitetslektor i konsthantverk Konstnärliga fakulteten Sista ansökningsdag:2023-03-02 2023-03-02
PAR 2023/105 Extrapersonal till Servicecenter Gemensamma förvaltningen Sista ansökningsdag:2023-02-09 2023-02-09
PAR 2023/103 Ekonom Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2023-02-09 2023-02-09
PAR 2023/49 Forskare (L'Internationale Online) Konstnärliga fakulteten Sista ansökningsdag:2023-02-21 2023-02-21
PAR 2023/75 Studentmedarbetare inom kommunikation Konstnärliga fakulteten Sista ansökningsdag:2023-02-09 2023-02-09
PAR 2023/95 Biträdande forskare Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2023-02-09 2023-02-09
PAR 2023/84 Adjungerad universitetsadjunkt Utbildningsvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2023-02-28 2023-02-28
PAR 2023/81 Postdoktor i arktisk mikrobiologi Naturvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2023-02-15 2023-02-15
PAR 2023/58 Postdoktor i viral immunologi Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2023-02-08 2023-02-08
PAR 2023/78 Universitetslektor i Software Engineering IT-fakulteten Sista ansökningsdag:2023-02-22 2023-02-22
PAR 2023/82 Doktorandplats i psykologi Samhällsvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2023-02-08 2023-02-08
PAR 2023/79 Doktorandplats på avdelningen för Algebra och geometri Naturvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2023-02-24 2023-02-24
PAR 2023/77 Biträdande forskare Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2023-02-07 2023-02-07
PAR 2023/74 2 st marinbiologer/informatörer (tidsbegränsade anställningar) Naturvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2023-02-26 2023-02-26
PAR 2023/70 Universitetslektor i datavetenskap (1-2) IT-fakulteten Sista ansökningsdag:2023-02-20 2023-02-20
PAR 2023/69 Studieadministratör Samhällsvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2023-02-06 2023-02-06
PAR 2022/1779 Postdoktor – Nukleär buddning i neurodegenerativa sjukdomar och cancer Naturvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2023-02-07 2023-02-07
PAR 2022/1370 Postdoktor i historia Humanistiska fakulteten Sista ansökningsdag:2023-03-16 2023-03-16
PAR 2023/65 Postdoktor i kulturgeografi med specialisering inom planering och förvaltning av mark och vatten i Sverige Handelshögskolan Sista ansökningsdag:2023-02-06 2023-02-06
PAR 2023/66 Universitetsbibliotekarie KvinnSam Universitetsbiblioteket Sista ansökningsdag:2023-02-05 2023-02-05
PAR 2022/764 Universitetslektor i kulturvård med inriktning mot trädgårdens och landskapsvårdens hantverk Naturvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2023-02-20 2023-02-20
PAR 2023/59 Språkhandledare till Enheten för akademiskt språk Utbildningsvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2023-02-13 2023-02-13
PAR 2023/23 Prorektor Gemensamma förvaltningen Sista ansökningsdag:2023-02-09 2023-02-09
PAR 2023/57 Doktorand på avdelningen för tillämpad matematik och statistik Naturvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2023-02-24 2023-02-24
PAR 2022/1749 Doktorand i naturvetenskap, inriktning naturgeografi Naturvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2023-02-07 2023-02-07
PAR 2023/45 Doktorand på avdelningen för tillämpad matematik och statistik Naturvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2023-02-24 2023-02-24
PAR 2022/1746 Postdoktor i hälsoekonomi Handelshögskolan Sista ansökningsdag:2023-02-15 2023-02-15
PAR 2023/10 Postdoktor i epilepsiepidemiologi Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2023-02-26 2023-02-26
PAR 2022/1548 Postdoktor inom statsvetenskap, med fokus på datavetenskaplig och statistisk utveckling av indikatorer för lokal samhällsstyrning Samhällsvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2023-02-28 2023-02-28
PAR 2023/2 Postdoktor i farmakoterapi/läkemedelsepidemiologi Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2023-02-15 2023-02-15
PAR 2022/1383 Universitetslektor musikvetenskap Humanistiska fakulteten Sista ansökningsdag:2023-02-20 2023-02-20
PAR 2022/1772 En doktorand i juridik inom Mistra Biopath Handelshögskolan Sista ansökningsdag:2023-02-20 2023-02-20
PAR 2022/1773 En doktorand i juridik inom EU Horizon projektet “States’ Practice of Human Rights Justification: a study in civil society engagement and human rights” Handelshögskolan Sista ansökningsdag:2023-02-10 2023-02-10
PAR 2022/1640 Två doktorander i juridik Handelshögskolan Sista ansökningsdag:2023-02-20 2023-02-20
PAR 2022/1787 Doktorand i socialantropologi – med fokus på antropologisk praxis på arbetsplatser Samhällsvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2023-02-15 2023-02-15
PAR 2022/1783 Doktorand i socialantropologi – med fokus på kulturarv och hållbarhet Samhällsvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2023-02-15 2023-02-15
PAR 2022/1616 Vikarierande universitetslektor i innovation, entreprenörskap och management av intellektuella tillgångar Handelshögskolan Sista ansökningsdag:2023-04-03 2023-04-03
PAR 2022/1709 Universitetslektor i idrottsvetenskap Utbildningsvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2023-02-13 2023-02-13
PAR 2022/1754 Postdoktor i barn- och ungdomsvetenskap Utbildningsvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2023-02-15 2023-02-15
PAR 2022/1642 Administrativ chef Samhällsvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2023-02-07 2023-02-07
PAR 2022/1723 Doktorand i socialt arbete Samhällsvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2023-02-09 2023-02-09
PAR 2022/1353 Professor i nuklearmedicin med inriktning mot positronemissionstomografi (PET) förenad med anställning som specialistläkare/överläkare Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2023-02-28 2023-02-28
PAR 2022/1352 Professor i tumörimmunologi Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2023-02-28 2023-02-28