Lediga jobb

Lista på tillgängliga jobb. Rubrikerna kan sorteras genom att klicka på dem.
Diarienummer Tjänst Fakultet Sista ansökningsdag
PAR 2022/1149 Timanställd tentamensvakt Gemensamma förvaltningen Sista ansökningsdag:2022-09-04 2022-09-04
PAR 2022/1148 Timanställd tentamensvakt med erfarenhet Gemensamma förvaltningen Sista ansökningsdag:2022-08-29 2022-08-29
PA 2022/4073 Två doktorandanställningar i religionsvetenskap Humanistiska fakulteten Sista ansökningsdag:2022-09-15 2022-09-15
PA 2022/4072 Doktorandanställning i idé- och lärdomshistoria Humanistiska fakulteten Sista ansökningsdag:2022-09-15 2022-09-15
PAR 2022/1150 Provutvecklare Utbildningsvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2022-09-05 2022-09-05
PAR 2022/1095 Forskningsassistent Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2022-08-29 2022-08-29
PAR 2022/1147 Administratör med samordning och ledningsstöd Konstnärliga fakulteten Sista ansökningsdag:2022-09-05 2022-09-05
PAR 2022/1029 Utbildningsadministratör Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2022-08-22 2022-08-22
PAR 2022/1146 Amanuens Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2022-09-05 2022-09-05
PAR 2022/1138 Forskare (Proteinkemist), Core Facilities Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2022-09-26 2022-09-26
PAR 2022/698 Biträdande universitetslektor i astma och allergi Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2022-09-19 2022-09-19
PAR 2022/906 Studentmedarbetare till Upptäckarklubben Naturvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2022-08-22 2022-08-22
PAR 2022/1093 Utbildningshandläggare IT-fakulteten Sista ansökningsdag:2022-09-05 2022-09-05
PAR 2022/1141 Universitetsadjunkt i interaktionsdesign med inriktning mot programmering IT-fakulteten Sista ansökningsdag:2022-09-09 2022-09-09
PAR 2022/1144 Forskare Utbildningsvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2022-09-01 2022-09-01
PAR 2022/825 Vikarierande universitetslektor i litteraturvetenskap Humanistiska fakulteten Sista ansökningsdag:2022-09-15 2022-09-15
PAR 2022/1129 Amanuens, en eller flera, Computing Science IT-fakulteten Sista ansökningsdag:2022-08-25 2022-08-25
PAR 2022/1136 Internationell projektledare Gemensamma förvaltningen Sista ansökningsdag:2022-08-23 2022-08-23
PAR 2022/591 Universitetslektor i bildpedagogik Konstnärliga fakulteten Sista ansökningsdag:2022-08-20 2022-08-20
PAR 2022/1140 Forskningssjuksköterska Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2022-08-31 2022-08-31
PAR 2022/1028 Vikarierande lektor i tillämpad informationsteknologi med inriktning mot utbildningsvetenskap IT-fakulteten Sista ansökningsdag:2022-08-21 2022-08-21
PAR 2022/1134 Institutionstekniker, Core Facilities Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2022-08-23 2022-08-23
PAR 2022/1133 Institutionstekniker (Djurvårdare), Core Facilities Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2022-08-23 2022-08-23
PAR 2022/1130 Postdoktor i fiskfysiologi med fokus på transport- och barriärfunktioner i skinn och tarm Naturvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2022-08-30 2022-08-30
PAR 2022/1135 Bokbindare Universitetsbiblioteket Sista ansökningsdag:2022-08-30 2022-08-30
PAR 2022/962 Amanuenser till Kliniskt Tränings Center (KTC) Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2022-08-31 2022-08-31
PAR 2022/1100 Personalsamordnare Konstnärliga fakulteten Sista ansökningsdag:2022-08-19 2022-08-19
PAR 2022/1102 Personalsamordnare Konstnärliga fakulteten Sista ansökningsdag:2022-08-19 2022-08-19
PAR 2022/1071 Administrativ assistent Samhällsvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2022-08-29 2022-08-29
PAR 2022/948 Forskningsamanuenser till Centrum för personcentrerad vård Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2022-08-19 2022-08-19
PAR 2022/851 Biträdande universitetslektor i Företagsekonomi med inriktning mot logistik Handelshögskolan Sista ansökningsdag:2022-08-23 2022-08-23
PAR 2022/69 Biträdande universitetslektor i företagsekonomi med inriktning mot management och organisation Handelshögskolan Sista ansökningsdag:2022-08-23 2022-08-23
PAR 2022/1128 Postdoktor i Bioinformatik med inriktning antibiotikaresistens Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2022-08-25 2022-08-25
PAR 2022/1127 HR-generalist Humanistiska fakulteten Sista ansökningsdag:2022-08-23 2022-08-23
PAR 2022/1126 Amanuens, en eller flera, Computer network and systems IT-fakulteten Sista ansökningsdag:2022-08-24 2022-08-24
PAR 2022/1125 Ekonomicontroller Gemensamma förvaltningen Sista ansökningsdag:2022-08-22 2022-08-22
PAR 2022/1124 Amanuens, en eller flera, Software Engineering IT-fakulteten Sista ansökningsdag:2022-08-24 2022-08-24
PAR 2022/1014 Studentmedarbetare Gemensamma förvaltningen Sista ansökningsdag:2022-08-18 2022-08-18
PAR 2022/1123 Forskare Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2022-08-16 2022-08-16
PAR 2022/1122 Personalhandläggare Universitetsbiblioteket Sista ansökningsdag:2022-08-17 2022-08-17
PAR 2022/1084 Studentmedarbetare i kursen Evolutionär psykologi IT-fakulteten Sista ansökningsdag:2022-08-19 2022-08-19
PAR 2022/1121 Forskningsbiträde i ekotoxikolgi Naturvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2022-08-17 2022-08-17
PAR 2022/1106 Doktorandplats i naturvetenskap med inriktning mot biologi Naturvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2022-08-31 2022-08-31
PAR 2022/1103 Kommunikatör med fokus på länkade globala utmaningar inom: skog, mark, klimat, biodiversitet, samhällsutveckling och livsmedelssystem Nationella enheter Sista ansökningsdag:2022-08-31 2022-08-31
PAR 2021/1426 Forskningsingenjör till Institutionen för biologi och miljövetenskap Naturvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2022-08-17 2022-08-17
PAR 2022/1023 1-2 doktorander i Innovation, entreprenörskap och management av intellektuella tillgångar Handelshögskolan Sista ansökningsdag:2022-09-15 2022-09-15
PAR 2022/1094 Doktorand i lingvistik Humanistiska fakulteten Sista ansökningsdag:2022-09-15 2022-09-15
PAR 2022/1034 Sektionschef till Mötesservice Gemensamma förvaltningen Sista ansökningsdag:2022-08-28 2022-08-28
PAR 2022/984 Biträdande universitetslektor i statsvetenskap, en eller flera Samhällsvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2022-09-02 2022-09-02
PAR 2022/1066 Gästlärare i kulturvård med inriktning mot traditionellt bygghantverk, mur och puts Naturvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2022-08-25 2022-08-25
PAR 2022/1048 Postdoktor i farmakoterapi/läkemedelsepidemiologi Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2022-09-01 2022-09-01
PAR 2022/984 Biträdande universitetslektor i statsvetenskap, en eller flera Samhällsvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2022-09-02 2022-09-02
PAR 2022/985 Biträdande universitetslektor i statsvetenskap, en eller flera Samhällsvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2022-09-02 2022-09-02
PAR 2022/891 Universitetslektor i statsvetenskap, en eller flera Samhällsvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2022-09-02 2022-09-02
PAR 2022/889 Universitetslektor i statsvetenskap, en eller flera Samhällsvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2022-09-02 2022-09-02
PAR 2022/1061 Universitetslektor i kommunikation IT-fakulteten Sista ansökningsdag:2022-08-25 2022-08-25
PAR 2022/964 Postdoktor i strukturell biologi inom mitrokondriell proteinimport Naturvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2022-08-31 2022-08-31
PAR 2022/1039 Forskare Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2022-08-16 2022-08-16
PAR 2022/1038 Biträdande forskare Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2022-08-16 2022-08-16
PAR 2022/1043 Postdoktor i molekylär immunologi Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2022-08-20 2022-08-20
PAR 2022/980 Universitetsadjunkt i audiologi Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2022-08-22 2022-08-22
PAR 2022/892 Studievägledare IT-fakulteten Sista ansökningsdag:2022-08-21 2022-08-21
PAR 2022/1041 En eller flera biträdande forskare till statsvetenskapliga institutionen med fokus på politiskt beteende och politisk socialisation Samhällsvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2022-08-16 2022-08-16
PAR 2022/978 Universitetsadjunkt i logopedi Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2022-08-22 2022-08-22
PAR 2022/903 Utbildningsassistent Naturvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2022-09-01 2022-09-01
PAR 2022/1035 Campuschef Gemensamma förvaltningen Sista ansökningsdag:2022-08-19 2022-08-19
PAR 2022/1033 Ekonomiadministratör Utbildningsvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2022-08-28 2022-08-28
PAR 2022/976 Databasansvarig Utbildningsvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2022-08-28 2022-08-28
PAR 2022/579 Universitetslektor i geografi med inriktning naturgeografi Naturvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2022-09-06 2022-09-06
PAR 2022/578 Universitetslektor i terrester sedimentologi och kvartärgeologi Naturvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2022-09-06 2022-09-06
PAR 2022/767 Universitetslektor i geologi med inriktning mot mineralresurser och geotermi Naturvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2022-09-07 2022-09-07
PAR 2022/908 Tjänst som Forskare i spinntroniska komponenter Naturvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2022-08-31 2022-08-31
PAR 2022/907 Tjänst som Forskare i Spinntronik med inriktning mot mikromagnetiska simuleringar av spinnvågor och magnetodynamiska solitoner Naturvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2022-08-31 2022-08-31
PAR 2022/784 Universitetslektor i engelska med inriktning mot språkvetenskap, en eller flera Humanistiska fakulteten Sista ansökningsdag:2022-08-26 2022-08-26
PAR 2022/936 Tentamensadministratör Gemensamma förvaltningen Sista ansökningsdag:2022-08-16 2022-08-16
PAR 2022/500 Postdoktor i DNP-NMR Naturvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2022-08-20 2022-08-20
PAR 2022/983 Postdoktor i antibiotikaresistens Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2022-08-16 2022-08-16
PAR 2022/830 Universitetslektor i kulturvård med inriktning mot konservering Naturvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2022-08-31 2022-08-31
PAR 2021/1610 Universitetslektor i kulturvård med inriktning mot konservering av oorganiska material Naturvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2022-08-31 2022-08-31
PAR 2022/138 Professor i botanik med inriktning mot systematik, taxonomi och växtgeografi Naturvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2022-09-30 2022-09-30
PAR 2022/170 Doktorand i teoretisk plasmafysik Naturvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2022-08-28 2022-08-28
PAR 2022/685 1 - 2 universitetslektor/lektorer i kulturgeografi Handelshögskolan Sista ansökningsdag:2022-08-25 2022-08-25
PAR 2022/898 Postdoktor i forskningsprojekt om totalförsvar och civil-militär samverkan i Skandinavien Samhällsvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2022-09-01 2022-09-01
PAR 2022/446 Doktorand i vetenskapsteori med fokus på den vetenskapliga basen för kustfiske i Sverige Humanistiska fakulteten Sista ansökningsdag:2022-10-03 2022-10-03
PAR 2022/741 Doktorandanställningar i Journalistik, medier och kommunikation Samhällsvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2022-08-30 2022-08-30