Diarienummer Tjänst Fakultet Sista ansökningsdag
PAR 2022/877 Forskningsassistent Handelshögskolan 2022-06-15 2022-06-15
PAR 2022/718 Postdoktor i Naturproduktkemi och kemisk biologi Naturvetenskapliga fakulteten 2022-06-16 2022-06-16
PAR 2022/875 Biträdande forskare Sahlgrenska akademin 2022-06-15 2022-06-15
PAR 2022/715 Universitetslektor i datavetenskap, 1-2 IT-fakulteten 2022-05-30 2022-05-30
PAR 2022/717 Universitetslektor i datavetenskap, 1-2 IT-fakulteten 2022-05-30 2022-05-30
PAR 2022/716 Universitetslektor i Software Engineering, 1-2 IT-fakulteten 2022-05-30 2022-05-30
PAR 2022/713 Universitetslektor i datavetenskap, 1-2 IT-fakulteten 2022-05-30 2022-05-30
PAR 2022/870 Universitetslektor i pedagogiskt arbete Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2022-06-15 2022-06-15
PAR 2022/872 Handläggare till högskoleprovet Gemensamma förvaltningen 2022-06-08 2022-06-08
PAR 2022/873 Forskningsadministratör Sahlgrenska akademin 2022-06-15 2022-06-15
PAR 2022/738 1-2 Postdoktorer i struktur och funktion hos humana membranproteiner Sahlgrenska akademin 2022-06-21 2022-06-21
PAR 2022/866 Universitetsadjunkt i pedagogik, en eller flera Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2022-06-07 2022-06-07
PAR 2022/776 Universitetsadjunkt i svenska som andraspråk, en eller flera (intermittent anställning) Humanistiska fakulteten 2022-06-08 2022-06-08
PAR 2022/867 Universitetsadjunkt i kostvetenskap Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2022-06-15 2022-06-15
PAR 2022/854 Biträdande forskare till statsvetenskapliga institutionen och Demscore Samhällsvetenskapliga fakulteten 2022-06-15 2022-06-15
PAR 2022/810 Juridiska institutionen söker amanuens för Studenttränarna 2022 Handelshögskolan 2022-06-15 2022-06-15
PAR 2022/786 Juridiska institutionen söker studenttränare Handelshögskolan 2022-06-15 2022-06-15
PAR 2022/862 Projektledare Nationella enheter 2022-06-14 2022-06-14
PAR 2022/852 Programsamordnare till Statsvetenskapliga institutionen och V-Dem Institutet Samhällsvetenskapliga fakulteten 2022-06-15 2022-06-15
PAR 2022/853 Programsamordnare med inriktning på ekonomi och administration till Statsvetenskapliga institutionen och V-Dem Institutet Samhällsvetenskapliga fakulteten 2022-06-15 2022-06-15
PAR 2022/500 Postdoktor i DNP-NMR Naturvetenskapliga fakulteten 2022-06-20 2022-06-20
PAR 2022/752 Studenthandledare (peer tutor) i akademiskt språk Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2022-06-07 2022-06-07
PAR 2022/858 Lokalvårdare Gemensamma förvaltningen 2022-06-07 2022-06-07
PAR 2022/833 Doktorandplats i medicinsk vetenskap - Geners betydelse vid Alzheimers sjukdom Sahlgrenska akademin 2022-06-14 2022-06-14
PAR 2022/840 Controller, vikariat Samhällsvetenskapliga fakulteten 2022-09-17 2022-09-17
PAR 2022/857 Projektledare inom miljö, klimat och utvecklingssamarbete Nationella enheter 2022-06-14 2022-06-14
PAR 2022/856 Utbildningsadministratör Samhällsvetenskapliga fakulteten 2022-06-13 2022-06-13
PAR 2022/739 Tentamensvakter Naturvetenskapliga fakulteten 2022-06-13 2022-06-13
PAR 2022/850 Universitetsadjunkt i odontologi Sahlgrenska akademin 2022-06-13 2022-06-13
PAR 2022/842 Vikarierande AV-tekniker till Medieteknik Gemensamma förvaltningen 2022-06-13 2022-06-13
PAR 2022/847 Postdoktor i Medicinsk strålningsvetenskap Sahlgrenska akademin 2022-06-15 2022-06-15
PAR 2022/849 Forskare inom bioinformatiska och populationsgenomiska analyser Naturvetenskapliga fakulteten 2022-06-12 2022-06-12
PAR 2022/841 Examenshandläggare Gemensamma förvaltningen 2022-06-05 2022-06-05
PAR 2022/69 Biträdande universitetslektor i företagsekonomi med inriktning mot management och organisation Handelshögskolan 2022-08-07 2022-08-07
PAR 2022/815 Personalhandläggare Samhällsvetenskapliga fakulteten 2022-06-09 2022-06-09
PAR 2022/766 Forskningsingenjör Naturvetenskapliga fakulteten 2022-06-12 2022-06-12
PAR 2022/798 Projektsamordnare vid GGBC Naturvetenskapliga fakulteten 2022-06-10 2022-06-10
PAR 2022/838 Psykolog med anställning som universitetsadjunkt, inriktning PDT, vikariat Samhällsvetenskapliga fakulteten 2022-06-09 2022-06-09
PAR 2022/719 Ekonomiadministratör Samhällsvetenskapliga fakulteten 2022-06-05 2022-06-05
PAR 2022/745 Doktorandplats i medicinsk vetenskap - T-cell immunitet mot tumörer Sahlgrenska akademin 2022-06-14 2022-06-14
PAR 2022/747 Doktorandplats i medicinsk vetenskap - GLP-1-analogers effekt i hjärnan Sahlgrenska akademin 2022-06-14 2022-06-14
PAR 2022/746 Doktorandplats i medicinsk vetenskap - Reumatoid artrit och anti-PD1 utlöst artrit Sahlgrenska akademin 2022-06-14 2022-06-14
PAR 2022/748 Doktorandplats i medicinsk vetenskap - Kolinerg anti-inflammatorisk signalering och dess betydelse vid ateroskleros Sahlgrenska akademin 2022-06-14 2022-06-14
PAR 2022/749 Doktorandplats i medicinsk vetenskap - Neurovetenskap Sahlgrenska akademin 2022-06-14 2022-06-14
PAR 2022/392 Universitetslektor i Kommunikation IT-fakulteten 2022-06-03 2022-06-03
PAR 2022/821 Kommunikatör till Kristineberg marina forskningsstation Naturvetenskapliga fakulteten 2022-05-30 2022-05-30
PAR 2022/837 Doktorandplats i civilrätt med inriktning mot sjö- och transporträtt Handelshögskolan 2022-06-09 2022-06-09
PAR 2022/795 Biträdande forskare inom naturliga organiska molekyler och plast nanopartiklar Naturvetenskapliga fakulteten 2022-06-09 2022-06-09
PAR 2022/835 Samordnare för lokaler och scheman Konstnärliga fakulteten 2022-06-10 2022-06-10
PAR 2022/828 Universitetslektor i kommunikation IT-fakulteten 2022-06-23 2022-06-23
PAR 2022/735 Forskningsassistent i biofysik och biomolekylär NMR Naturvetenskapliga fakulteten 2022-06-09 2022-06-09
PAR 2022/827 Universitetsadjunkt i ämnesdidaktik med inriktning mot samhällsorienterande ämnen Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2022-06-09 2022-06-09
PAR 2022/826 Forskare Sahlgrenska akademin 2022-06-08 2022-06-08
PAR 2022/688 Systemutvecklare/IT-Utvecklare Senior Gemensamma förvaltningen 2022-06-01 2022-06-01
PAR 2022/824 Gästföreläsare i Design Konstnärliga fakulteten 2022-06-08 2022-06-08
PAR 2022/791 Vikarierande universitetslektor i lingvistik Humanistiska fakulteten 2022-06-07 2022-06-07
PAR 2022/727 Amanuenser i matematik Naturvetenskapliga fakulteten 2022-05-29 2022-05-29
PAR 2022/350 Enhetschef - CCI, Core Facilities Sahlgrenska akademin 2022-06-07 2022-06-07
PAR 2022/349 Enhetschef - BDC, Core Facilities Sahlgrenska akademin 2022-06-07 2022-06-07
PAR 2022/816 Universitetslektor i engelska med inriktning mot språkvetenskap, en eller flera, vikariat Humanistiska fakulteten 2022-05-31 2022-05-31
PAR 2022/788 Personaladministratör Gemensamma förvaltningen 2022-06-06 2022-06-06
PAR 2022/823 Köksbiträde Naturvetenskapliga fakulteten 2022-06-06 2022-06-06
PAR 2022/822 Projektassistent för genetiska utvärdering av ålgräs Naturvetenskapliga fakulteten 2022-06-06 2022-06-06
PAR 2022/494 Universitetslektor i språkteknologi, en eller flera Humanistiska fakulteten 2022-06-21 2022-06-21
PAR 2022/814 Forskare - Cellbaserade assayer (sekvensering) till OligoNova Hub Sahlgrenska akademin 2022-06-13 2022-06-13
PAR 2022/813 Forskare - Cellbaserade assayer (imaging) till OligoNova Hub Sahlgrenska akademin 2022-06-13 2022-06-13
PAR 2022/820 Biträdande forskare Sahlgrenska akademin 2022-06-07 2022-06-07
PAR 2022/819 Postdoktor i naturvetenskap med inriktning miljövetenskap / föroreningshydrogeologi Naturvetenskapliga fakulteten 2022-07-15 2022-07-15
PAR 2022/817 Projektassistent till Centrum för personcentrerad vård (GPCC) Sahlgrenska akademin 2022-06-07 2022-06-07
PAR 2022/811 Forskningsbiträde inom miljötoxikologi Naturvetenskapliga fakulteten 2022-06-06 2022-06-06
PAR 2022/744 Vikarierande universitetslektor i civilrätt inriktning mot sjö- och transporträtt Handelshögskolan 2022-05-30 2022-05-30
PAR 2022/723 Forskare Sahlgrenska akademin 2022-06-06 2022-06-06
PAR 2022/481 Universitetslektor i civilrätt med inriktning mot sjö- och transporträtt Handelshögskolan 2022-06-06 2022-06-06
PAR 2022/722 Biträdande forskare Sahlgrenska akademin 2022-06-06 2022-06-06
PAR 2022/812 Utbildningshandläggare Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2022-06-06 2022-06-06
PAR 2022/772 Amanuenser till juridiska institutionen Handelshögskolan 2022-06-06 2022-06-06
PAR 2022/809 Personalsamordnare Sahlgrenska akademin 2022-06-02 2022-06-02
PAR 2022/807 Postdoktor i neurokemi Sahlgrenska akademin 2022-06-03 2022-06-03
PAR 2022/808 Universitetsadjunkt i ämnesdidaktik med inriktning mot teknik Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2022-06-03 2022-06-03
PAR 2022/806 Utvecklingsledare Gemensamma förvaltningen 2022-06-03 2022-06-03
PAR 2022/341 Universitetslektor i nationalekonomi Handelshögskolan 2022-06-02 2022-06-02
PAR 2022/801 Vikarierande universitetsadjunkt i idrottsvetenskap Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2022-05-30 2022-05-30
PAR 2022/797 Forskningsrådgivare Gemensamma förvaltningen 2022-06-03 2022-06-03
PAR 2022/804 Studentassistent, en eller flera, Datavetenskap IT-fakulteten 2022-06-03 2022-06-03
PAR 2022/803 Forskningsassistent Sahlgrenska akademin 2022-06-03 2022-06-03
PAR 2022/800 Biträdande forskare Sahlgrenska akademin 2022-06-03 2022-06-03
PAR 2022/712 Universitetslektor i psykologi med inriktning miljöpsykologi, vakansvikariat Samhällsvetenskapliga fakulteten 2022-05-26 2022-05-26
PAR 2022/802 Postdoktor i klinisk hjärntumörforskning Sahlgrenska akademin 2022-06-03 2022-06-03
PAR 2022/782 Universitetsadjunkt i vårdvetenskap Sahlgrenska akademin 2022-06-07 2022-06-07
PAR 2022/762 Universitetslektor i ämnesdidaktik med inriktning mot svenska Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2022-06-02 2022-06-02
PAR 2022/790 Administratör (ledningssekreterare) Gemensamma förvaltningen 2022-06-02 2022-06-02
PAR 2022/475 Universitetsadjunkt i straffrätt och processrätt Handelshögskolan 2022-06-02 2022-06-02
PAR 2022/592 Universitetsadjunkt i straff- & processrätt, förvaltningsrätt, rättsteori Handelshögskolan 2022-06-02 2022-06-02
PAR 2022/741 Doktorandanställningar i Journalistik, medier och kommunikation Samhällsvetenskapliga fakulteten 2022-08-30 2022-08-30
PAR 2022/799 Projektledare Sahlgrenska akademin 2022-06-02 2022-06-02
PAR 2022/796 Psykolog med anställning som universitetsadjunkt i psykologi, inriktning PDT Samhällsvetenskapliga fakulteten 2022-06-01 2022-06-01
PAR 2022/774 Universitetslektor i arbetsterapi Sahlgrenska akademin 2022-06-13 2022-06-13
PAR 2022/773 Universitetslektor i psykologi med inriktning rättspsykologi, vikariat Samhällsvetenskapliga fakulteten 2022-06-01 2022-06-01
PAR 2022/794 Postdoktor i Cryo EM av mitokondriell DNA replikation och transkription Sahlgrenska akademin 2022-06-01 2022-06-01
PAR 2022/793 Biträdande forskare Sahlgrenska akademin 2022-06-01 2022-06-01
PAR 2022/792 Registrator, 1 - 2 stycken Gemensamma förvaltningen 2022-05-31 2022-05-31
PAR 2022/649 Doktorandplats i medicinsk vetenskap - Mat och IBS Sahlgrenska akademin 2022-06-01 2022-06-01
PAR 2022/787 Doktorand i praktisk filosofi, med inriktning mot ekonomisk etik och/eller miljöetik Humanistiska fakulteten 2022-06-13 2022-06-13
PAR 2022/789 Forskare, institutionen för odontologi Sahlgrenska akademin 2022-05-31 2022-05-31
PAR 2022/419 Universitetslektor i psykologi, inriktning mot miljöpsykologi Samhällsvetenskapliga fakulteten 2022-05-31 2022-05-31
PAR 2022/785 Postdoktor i experimentell psykiatri Sahlgrenska akademin 2022-05-31 2022-05-31
PAR 2022/770 Postdoktor i genomiska studier av DNA-skada inducerad av ultraviolett ljus Sahlgrenska akademin 2022-05-31 2022-05-31
PAR 2022/765 Forskare Sahlgrenska akademin 2022-05-31 2022-05-31
PAR 2022/783 Administratör Sahlgrenska akademin 2022-05-30 2022-05-30
PAR 2022/779 Forskningsbiträde Sahlgrenska akademin 2022-05-31 2022-05-31
PAR 2022/780 Forskare, institutionen för odontologi Sahlgrenska akademin 2022-05-30 2022-05-30
PAR 2022/366 Biträdande universitetslektor i ekonomisk geografi Handelshögskolan 2022-08-07 2022-08-07
PAR 2022/553 Studieadministratör Naturvetenskapliga fakulteten 2022-06-07 2022-06-07
PAR 2022/731 Utbildningsadministratör Humanistiska fakulteten 2022-05-31 2022-05-31
PAR 2022/761 Universitetsadjunkt i konsthantverk med inriktning smyckekonst Konstnärliga fakulteten 2022-05-31 2022-05-31
PAR 2022/750 Doktorandplats i medicinsk vetenskap - Funktion och genuttryck av enskilda beta-celler Sahlgrenska akademin 2022-05-31 2022-05-31
PAR 2022/771 Kvalificerad ekonom Sahlgrenska akademin 2022-05-30 2022-05-30
PAR 2022/769 Kvalificerad ekonom/controller Sahlgrenska akademin 2022-05-30 2022-05-30
PAR 2022/757 Utbildningsadministratör Sahlgrenska akademin 2022-05-30 2022-05-30
PAR 2022/697 Biträdande forskare Sahlgrenska akademin 2022-05-27 2022-05-27
PAR 2022/756 Utbildningshandläggare VFU Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2022-05-27 2022-05-27
PAR 2022/666 Forskare Sahlgrenska akademin 2022-05-26 2022-05-26
PAR 2022/665 Forskare Naturvetenskapliga fakulteten 2022-05-26 2022-05-26
PAR 2022/662 Forskare i nanoelektrokemi vid celler och vesiklar Naturvetenskapliga fakulteten 2022-05-26 2022-05-26
PAR 2022/680 Postdoktor i psykologi, inriktning kognitiv neurovetenskap Samhällsvetenskapliga fakulteten 2022-05-30 2022-05-30
PAR 2022/703 Universitetslektor i pedagogik med inriktning specialpedagogik Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2022-06-15 2022-06-15
PAR 2022/591 Universitetslektor i bildpedagogik Konstnärliga fakulteten 2022-08-10 2022-08-10
PAR 2022/531 Postdoktor i Formella metoder IT-fakulteten 2022-06-30 2022-06-30
PAR 2022/435 Universitetslektor i pedagogik, en eller flera Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2022-05-30 2022-05-30
PAR 2022/706 Infrastrukturarkitekt/IT-arkitekt Gemensamma förvaltningen 2022-05-31 2022-05-31
PAR 2022/705 Lösningsarkitekt/IT-arkitekt Gemensamma förvaltningen 2022-05-31 2022-05-31
PAR 2022/589 Postdoktor i neurokemi i Alzheimer patologi Sahlgrenska akademin 2022-05-30 2022-05-30
PAR 2022/704 Biträdande universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap Samhällsvetenskapliga fakulteten 2022-05-30 2022-05-30
PAR 2022/702 Doktorandplats i Molekylär mikrobiologi Naturvetenskapliga fakulteten 2022-05-26 2022-05-26
PAR 2022/287 Postdoktor i ekonomisk etik och/eller miljöetik, en eller flera Humanistiska fakulteten 2022-05-31 2022-05-31
PAR 2022/657 Doktorandplats i medicinsk vetenskap - Minnes B-celler i vävnaden Sahlgrenska akademin 2022-05-30 2022-05-30
PAR 2022/264 Professor i neurologi förenad med anställning som överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset Sahlgrenska akademin 2022-06-20 2022-06-20
PAR 2022/121 Professor i rättspsykiatri förenad med anställning som specialistläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Rättsmedicinalverket Sahlgrenska akademin 2022-06-20 2022-06-20
PAR 2022/616 Professor i transplantationskirurgi med inriktning mot thoraxtransplantation förenad med anställning som överläkare vid Sahlgrenska sjukhuset Sahlgrenska akademin 2022-05-30 2022-05-30
PAR 2022/586 Doktorand i naturvetenskap, inriktning naturgeografi Naturvetenskapliga fakulteten 2022-05-31 2022-05-31
PAR 2022/524 Universitetslektor i pedodonti förenad med anställning som övertandläkare Sahlgrenska akademin 2022-06-07 2022-06-07
PAR 2022/520 Universitetslektor i ortodonti förenad med anställning som övertandläkare Sahlgrenska akademin 2022-06-07 2022-06-07
PAR 2022/518 Universitetslektor i oral och maxillofacial radiologi Sahlgrenska akademin 2022-06-07 2022-06-07
PAR 2022/516 Universitetslektor i odontologi Sahlgrenska akademin 2022-06-07 2022-06-07
PAR 2022/329 Universitetslektor i fri konst Konstnärliga fakulteten 2022-05-30 2022-05-30
PAR 2022/504 Forskare (Forskningsspecialist), Core Facilities Sahlgrenska akademin 2022-06-03 2022-06-03
PAR 2022/517 Postdoktor i socialt arbete inriktning äldre Samhällsvetenskapliga fakulteten 2022-06-02 2022-06-02
PAR 2022/271 Doktorand med specialisering i analys av innovationsprocesser för ny hållbarteknik Handelshögskolan 2022-06-03 2022-06-03
PAR 2022/272 Doktorand med specialisering i analys av universitetsstudenters påverkan på innovation Handelshögskolan 2022-06-03 2022-06-03