Diarienummer Tjänst Fakultet Sista ansökningsdag
PAR 2021/1496 Ekonom Naturvetenskapliga fakulteten 2022-02-26 2022-02-26
PAR 2022/126 Lokalvårdssamordnare Gemensamma förvaltningen 2022-02-16 2022-02-16
PAR 2022/123 Provutvecklare i engelska och spanska samt engelska och tyska, gymnasieskolan Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2022-02-15 2022-02-15
PAR 2022/125 Forskare Sahlgrenska akademin 2022-02-16 2022-02-16
PAR 2022/39 1-2 postdoktorer i ekonomisk historia Handelshögskolan 2022-02-16 2022-02-16
PAR 2022/48 Studieadministratör Handelshögskolan 2022-02-16 2022-02-16
PAR 2022/120 AV-tekniker vid Campus Medicinareberget Gemensamma förvaltningen 2022-02-15 2022-02-15
PAR 2022/119 Forskare Sahlgrenska akademin 2022-02-15 2022-02-15
PAR 2022/113 Studentassistenter till Blockchain Lab 2022 IT-fakulteten 2022-02-08 2022-02-08
PAR 2022/41 Servicetekniker vid Campus Medicinareberget Gemensamma förvaltningen 2022-02-09 2022-02-09
PAR 2022/116 Doktorandplats i Psykologi Samhällsvetenskapliga fakulteten 2022-02-15 2022-02-15
PAR 2022/33 Doktorand i medicinsk vetenskap - Cancerdiagnostik Sahlgrenska akademin 2022-02-16 2022-02-16
XXXXXX Administrativ chef Nationella enheter 2022-02-13 2022-02-13
PAR 2022/108 Biomedicinsk analytiker Sahlgrenska akademin 2022-02-14 2022-02-14
PAR 2022/107 Utbildningsadministratör Sahlgrenska akademin 2022-02-14 2022-02-14
PAR 2022/34 Doktorand i medicinsk vetenskap - Mödrars D-vitaminstatus och barns hälsa Sahlgrenska akademin 2022-02-15 2022-02-15
PAR 2022/100 Studievägledare Gemensamma förvaltningen 2022-02-07 2022-02-07
PAR 2021/1638 Postdoktor i Formella metoder IT-fakulteten 2022-02-15 2022-02-15
PAR 2022/99 Biträdande forskare till Statvetenskapliga institutionen och GLD Samhällsvetenskapliga fakulteten 2022-02-14 2022-02-14
PAR 2022/87 Universitetsadjunkt i omvårdnad Sahlgrenska akademin 2022-02-14 2022-02-14
PAR 2022/86 Universitetsadjunkt i omvårdnad Sahlgrenska akademin 2022-02-14 2022-02-14
PAR 2022/104 Forskare Sahlgrenska akademin 2022-02-14 2022-02-14
PAR 2022/83 Universitetslektor i religionsvetenskap Humanistiska fakulteten 2022-02-07 2022-02-07
PAR 2022/91 Biträdande forskare Sahlgrenska akademin 2022-02-11 2022-02-11
PAR 2022/92 Senior rådgivare Nationella enheter 2022-02-04 2022-02-04
PAR 2021/1609 Postdoktor i atom- och molekylfysik Naturvetenskapliga fakulteten 2022-02-18 2022-02-18
PAR 2021/1703 Ekonom Naturvetenskapliga fakulteten 2022-02-03 2022-02-03
PAR 2022/82 Utbildningsadministratör Sahlgrenska akademin 2022-02-11 2022-02-11
PAR 2022/89 Postdoktor i immunologi Sahlgrenska akademin 2022-02-10 2022-02-10
PAR 2022/49 Biträdande forskare Sahlgrenska akademin 2022-01-27 2022-01-27
PAR 2022/88 Forskare Sahlgrenska akademin 2022-02-10 2022-02-10
PAR 2022/81 Biträdande forskare Sahlgrenska akademin 2022-02-09 2022-02-09
PAR 2022/80 Biträdande forskare Sahlgrenska akademin 2022-02-09 2022-02-09
PAR 2022/65 Universitetslektor i cariologi förenad med anställning som övertandläkare Sahlgrenska akademin 2022-03-03 2022-03-03
PAR 2022/79 Projektledare Sahlgrenska akademin 2022-02-09 2022-02-09
PAR 2022/78 Amanuensplatser vid institutionen för odontologi Sahlgrenska akademin 2022-02-08 2022-02-08
PAR 2022/71 Databas och enkätansvarig till statsvetenskapliga institutionen och GLD Samhällsvetenskapliga fakulteten 2022-03-03 2022-03-03
PAR 2022/73 Administrativ samordnare Sahlgrenska akademin 2022-02-08 2022-02-08
PAR 2022/38 Vikarierande universitetsadjunkt i vårdvetenskap Sahlgrenska akademin 2022-02-08 2022-02-08
PAR 2022/74 Biträdande forskare Sahlgrenska akademin 2022-02-08 2022-02-08
PAR 2022/72 Biträdande forskare Sahlgrenska akademin 2022-02-08 2022-02-08
PAR 2022/68 Biträdande forskare (deltid) Sahlgrenska akademin 2022-02-08 2022-02-08
PAR 2022/66 Utbildningsadministratör IT-fakulteten 2022-02-08 2022-02-08
PAR 2021/1731 Universitetslektor i hälsovetenskaplig statistik, 1-2 anställningar Sahlgrenska akademin 2022-02-03 2022-02-03
PAR 2021/1687 Biträdande forskare Sahlgrenska akademin 2022-02-07 2022-02-07
PAR 2022/60 Ekonom Gemensamma förvaltningen 2022-01-31 2022-01-31
PAR 2022/57 Doktorandtjänster i matematik Naturvetenskapliga fakulteten 2022-02-25 2022-02-25
PAR 2022/61 Forskare i cancer forskning Sahlgrenska akademin 2022-02-07 2022-02-07
PAR 2022/62 Skeppare/tekniker Naturvetenskapliga fakulteten 2022-02-13 2022-02-13
PAR 2021/1501 2 Doktorander i teoretisk fysik (kondenserade materiens fysik/statistisk fysik) Naturvetenskapliga fakulteten 2022-02-28 2022-02-28
PAR 2022/47 Vetenskaplig redaktör Sahlgrenska akademin 2022-02-07 2022-02-07
PAR 2021/1680 Universitetsadjunkt i omvårdnad med inriktning mot anestesisjukvård Sahlgrenska akademin 2022-01-28 2022-01-28
PAR 2021/1725 Biträdande forskare Sahlgrenska akademin 2022-02-04 2022-02-04
PAR 2021/1683 Biträdande forskare i molekylärbiologi Naturvetenskapliga fakulteten 2022-02-04 2022-02-04
PAR 2021/1641 Universitetslektor i kognitionsvetenskap IT-fakulteten 2022-02-14 2022-02-14
PAR 2021/1647 Universitetslektor i kognitionsvetenskap IT-fakulteten 2022-02-14 2022-02-14
PAR 2021/1707 Forskare i Soft Matter Lab Naturvetenskapliga fakulteten 2022-02-04 2022-02-04
PAR 2022/59 Universitetsbibliotekarie Universitetsbiblioteket 2022-02-03 2022-02-03
PAR 2022/51 Forskare Sahlgrenska akademin 2022-01-28 2022-01-28
PAR 2022/55 Personalhandläggare Universitetsbiblioteket 2022-02-01 2022-02-01
PAR 2022/10 Universitetslektor i socialt arbete inriktning välfärdspolitik Samhällsvetenskapliga fakulteten 2022-02-10 2022-02-10
PAR 2022/54 Forskare inom neurokemi Sahlgrenska akademin 2022-02-04 2022-02-04
PAR 2021/1425 1:e forskningsingenjör i läkemedelsutveckling Naturvetenskapliga fakulteten 2022-01-31 2022-01-31
PAR 2022/22 Ledningssamordnare Gemensamma förvaltningen 2022-02-04 2022-02-04
PAR 2021/1631 Universitetsadjunkt i Möbeldesign Konstnärliga fakulteten 2022-02-03 2022-02-03
PAR 2022/53 Utbildningsadministratör för forskarutbildning Samhällsvetenskapliga fakulteten 2022-02-03 2022-02-03
PAR 2022/50 Ekonomiadministratör Gemensamma förvaltningen 2022-02-03 2022-02-03
PAR 2022/45 Forskningsassistent Sahlgrenska akademin 2022-02-07 2022-02-07
PAR 2022/42 Universitetslektor i offentlig förvaltning med fokus på policyanalys, 20-40% Samhällsvetenskapliga fakulteten 2022-02-03 2022-02-03
PAR 2022/46 Säkerhetstekniker Gemensamma förvaltningen 2022-02-03 2022-02-03
PAR 2022/30 Kommunikatör (tidsbegränsat vikariat) Naturvetenskapliga fakulteten 2022-02-01 2022-02-01
PAR 2021/1684 Forskare i molekylär metabolism Naturvetenskapliga fakulteten 2022-02-03 2022-02-03
PAR 2021/1695 Forskningsingenjör i NMR-baserad strukturell biologi Naturvetenskapliga fakulteten 2022-02-03 2022-02-03
PAR 2022/44 Forskningssjuksköterska Sahlgrenska akademin 2022-02-03 2022-02-03
PAR 2022/43 Ekonomicontroller Gemensamma förvaltningen 2022-02-03 2022-02-03
PAR 2021/1236 Postdoktor med specialisering inom analys av universitetets inkubatorers inverkan på regional entreprenöriell utveckling Handelshögskolan 2022-02-28 2022-02-28
PAR 2022/40 Controllerchef Gemensamma förvaltningen 2022-02-02 2022-02-02
PAR 2022/23 Forskare, Core Facilities Sahlgrenska akademin 2022-02-07 2022-02-07
PAR 2021/1670 En eller flera doktorandanställningar i afrikanska språk och/eller latin och/eller slaviska språk med inriktning mot slaviska medeltidsstudier Humanistiska fakulteten 2022-02-08 2022-02-08
PAR 2021/1671 En eller flera doktorandanställningar i sinologi Humanistiska fakulteten 2022-02-08 2022-02-08
PAR 2022/12 Postdoktor i genomiska studier av DNA-skada inducerad av ultraviolett ljus Sahlgrenska akademin 2022-02-18 2022-02-18
PAR 2022/13 1-2 Postdoktorer i struktur och funktion hos GPCR signalingskomplex Sahlgrenska akademin 2022-02-01 2022-02-01
PAR 2022/1 Upphandlare, 2 stycken Gemensamma förvaltningen 2022-02-20 2022-02-20
PAR 2022/6 Doktorand i arkeologi med inriktning mot C-14 dateringar och Bayesiansk statistisk modellering Humanistiska fakulteten 2022-02-14 2022-02-14
PAR 2022/5 Doktorand i arkeologi med inriktning mot strontiumisotoper och förhistorisk mobilitet Humanistiska fakulteten 2022-02-14 2022-02-14
PAR 2022/3 Doktorandplatser i arkeologi Humanistiska fakulteten 2022-01-31 2022-01-31
PAR 2022/2 Doktorandplats i historia Humanistiska fakulteten 2022-01-31 2022-01-31
PAR 2022/20 Ekonom Gemensamma förvaltningen 2022-01-31 2022-01-31
PAR 2022/18 Juridiska institutionen söker postdoktor i transporträtt Handelshögskolan 2022-01-28 2022-01-28
PAR 2021/1475 Universitetslektor i logik, en eller flera Humanistiska fakulteten 2022-02-28 2022-02-28
PAR 2022/15 Doktorand i freds- och utvecklingsforskning – med fokus på civilsamhällets mobilisering i Mellanöstern och Nordafrika Samhällsvetenskapliga fakulteten 2022-02-28 2022-02-28
PAR 2022/7 Doktorand i freds- och utvecklingsforskning – med fokus på rättsmobilisering i Sápmi Samhällsvetenskapliga fakulteten 2022-02-28 2022-02-28
PAR 2021/1346 Biträdande forskare inom glykanbindande proteiner Naturvetenskapliga fakulteten 2022-01-31 2022-01-31
PAR 2021/1734 Doktorand i tillämpad matematik Naturvetenskapliga fakulteten 2022-02-26 2022-02-26
PAR 2021/1732 Doktorand i samhällsvetenskapliga miljöstudier – med fokus på hållbar sjömat Samhällsvetenskapliga fakulteten 2022-02-15 2022-02-15
PAR 2021/1716 Doktorand i samhällsvetenskapliga miljöstudier – med fokus på vargkonflikter Samhällsvetenskapliga fakulteten 2022-02-15 2022-02-15
PAR 2021/1728 Postdoktor i molekylär simulering och beräkningskemi för terapeutiska oligonukleotider Sahlgrenska akademin 2022-01-31 2022-01-31
PAR 2021/1535 Universitetslektor i Fri konst Konstnärliga fakulteten 2022-02-01 2022-02-01
PAR 2021/1714 Postdoktor i tumörbiologi och cancerdiagnostik Sahlgrenska akademin 2022-01-31 2022-01-31
PAR 2021/1656 Forskare, Core Facilities Sahlgrenska akademin 2022-01-31 2022-01-31
PAR 2021/1657 Projektledare, Core Facilities Sahlgrenska akademin 2022-01-31 2022-01-31
PAR 2021/1590 Postdoktor i naturvetenskap med inriktning miljövetenskap / föroreningshydrogeologi Naturvetenskapliga fakulteten 2022-01-31 2022-01-31
PAR 2021/1589 Doktorand i naturvetenskap med inriktning miljövetenskap / föroreningshydrogeologi Naturvetenskapliga fakulteten 2022-01-31 2022-01-31
PAR 2021/1563 Forskningsingenjör i molekylärbiologi Naturvetenskapliga fakulteten 2022-01-31 2022-01-31
PAR 2021/1487 Forskare, Core Facilities Sahlgrenska akademin 2022-01-31 2022-01-31
PAR 2021/1688 Postdoktor i Ekonomisk geografi med inriktning mot arbetsmarknadsfrågor Handelshögskolan 2022-01-31 2022-01-31
PAR 2021/1434 Biträdande universitetslektor i offentlig förvaltning Samhällsvetenskapliga fakulteten 2022-02-28 2022-02-28
PAR 2021/1433 Biträdande universitetslektor i offentlig förvaltning med inriktning på utbildningssektorn Samhällsvetenskapliga fakulteten 2022-02-28 2022-02-28
PAR 2021/1623 Doktorand i statsvetenskap, inriktning korruption och/eller miljöpolitik Samhällsvetenskapliga fakulteten 2022-02-04 2022-02-04
PAR 2021/1615 1-3 doktorandtjänster i statsvetenskap Samhällsvetenskapliga fakulteten 2022-02-04 2022-02-04
PAR 2021/1514 Universitetslektor i konsthantverk med inriktning keramikkonst Konstnärliga fakulteten 2022-02-01 2022-02-01
PAR 2021/1536 Universitetslektor inom konsthantverk med inriktning textilkonst Konstnärliga fakulteten 2022-02-01 2022-02-01
PAR 2021/1560 Doktorand i Marina vetenskaper med inriktning mot ekologi och förvaltning av grunda kustekosystem Naturvetenskapliga fakulteten 2022-01-31 2022-01-31
PAR 2021/1499 Personalsamordnare Konstnärliga fakulteten 2022-01-31 2022-01-31
PAR 2021/1333 Biträdande universitetslektor i datalingvistik, en eller flera Humanistiska fakulteten 2022-02-01 2022-02-01
PAR 2021/1259 3-6 doktorandplatser till forskarutbildningen i nationalekonomi Handelshögskolan 2022-02-01 2022-02-01