Diarienummer Tjänst Fakultet Sista ansökningsdag
Biträdande forskare i sociologi (timanställning) Samhällsvetenskapliga fakulteten 2021-12-30 2021-12-30
PAR 2021/1514 Universitetslektor i konsthantverk med inriktning keramikkonst Konstnärliga fakulteten 2022-02-01 2022-02-01
PAR 2021/1536 Universitetslektor inom konsthantverk med inriktning textilkonst Konstnärliga fakulteten 2022-02-01 2022-02-01
PAR 2021/1626 Universitetslektor i socialt arbete Samhällsvetenskapliga fakulteten 2022-01-17 2022-01-17
PAR 2021/1624 Forskare Sahlgrenska akademin 2021-12-29 2021-12-29
PAR 2021/1616 Forskare Sahlgrenska akademin 2021-12-29 2021-12-29
PAR 2021/1621 Forskare Sahlgrenska akademin 2021-12-29 2021-12-29
PAR 2021/1618 Utbildningshandläggare VFU Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2021-12-27 2021-12-27
PAR 2021/1525 Projektassistent Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2022-01-10 2022-01-10
PAR 2021/1432 Trädgårdsmästare/teknisk samordnare Naturvetenskapliga fakulteten 2022-01-14 2022-01-14
PAR 2021/1430 Gästlärare i bygghantverk med inriktning stolpverk Naturvetenskapliga fakulteten 2021-12-20 2021-12-20
PAR 2021/1529 Forskare i statistisk Fysik Naturvetenskapliga fakulteten 2021-12-28 2021-12-28
PAR 2021/1614 Samordnare inklusive databasarbete för infrastrukturen Utvärdering genom Uppföljning (UGU) Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2022-01-16 2022-01-16
PAR 2021/1572 Gästföreläsare (Intermittent anställning) Sahlgrenska akademin 2022-01-04 2022-01-04
PAR 2021/1613 Projektkoordinator Naturvetenskapliga fakulteten 2021-12-26 2021-12-26
PAR 2021/1511 Studievägledare Naturvetenskapliga fakulteten 2021-12-26 2021-12-26
PAR 2021/1542 Utbildningsadministratör Humanistiska fakulteten 2021-12-30 2021-12-30
PAR 2021/1602 Biträdande administrativ chef Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2022-01-16 2022-01-16
PAR 2021/1588 Lokalvårdare vid Campus Medicinareberget, vikariat 75% Gemensamma förvaltningen 2021-12-20 2021-12-20
PAR 2021/1581 Kommunikatör IT-fakulteten 2022-01-03 2022-01-03
PAR 2021/1607 Biträdande forskare (deltid) Sahlgrenska akademin 2021-12-27 2021-12-27
PAR 2021/1604 Forskare Sahlgrenska akademin 2021-12-27 2021-12-27
PAR 2021/1595 Postdoktor i Modala operationer för homotopitypteori IT-fakulteten 2022-01-03 2022-01-03
PAR 2021/1605 Forskare, 15% Sahlgrenska akademin 2021-12-27 2021-12-27
PAR 2021/1603 Utbildningsadministratör Sahlgrenska akademin 2021-12-20 2021-12-20
PAR 2021/1483 Forskare inom ytaktivt jonisk flytande proteinkemi Naturvetenskapliga fakulteten 2022-12-27 2022-12-27
PAR 2021/1587 Biträdande forskare Sahlgrenska akademin 2021-12-27 2021-12-27
PAR 2021/1236 Postdoktor med specialisering inom analys av universitetets inkubatorers inverkan på regional entreprenöriell utveckling Handelshögskolan 2022-01-24 2022-01-24
PAR 2021/1597 Timanställd tentamensvakt Gemensamma förvaltningen 2022-01-16 2022-01-16
PAR 2021/1599 Timanställd tentamensvakt med erfarenhet Gemensamma förvaltningen 2021-12-17 2021-12-17
PAR 2021/1358 Universitetsadjunkt i radiografi Sahlgrenska akademin 2021-12-16 2021-12-16
PAR 2021/1501 2 Doktorander i teoretisk fysik (kondenserade materiens fysik/statistisk fysik) Naturvetenskapliga fakulteten 2022-01-16 2022-01-16
PAR 2021/1600 Receptionist till Vasaparken Gemensamma förvaltningen 2021-12-17 2021-12-17
PAR 2021/1596 Handläggare Gemensamma förvaltningen 2021-12-17 2021-12-17
PAR 2021/1450 Postdoktor i osteoimmunologi Sahlgrenska akademin 2022-01-03 2022-01-03
PAR 2021/1288 Universitetslektor kulturstudier Humanistiska fakulteten 2022-01-17 2022-01-17
PAR 2021/1585 Forskningsadministratör Sahlgrenska akademin 2021-12-23 2021-12-23
PAR 2021/1586 Projektassistent till Centrum för personcentrerad vård Sahlgrenska akademin 2021-12-23 2021-12-23
PAR 2021/1582 Biträdande forskare Sahlgrenska akademin 2021-12-23 2021-12-23
PAR 2021/1583 Biomedicinsk analytiker/Forskningsassistent Sahlgrenska akademin 2021-12-23 2021-12-23
PAR 2021/1570 Amanuenser inom klimatekonomi Handelshögskolan 2021-12-22 2021-12-22
PAR 2021/1580 Kommunikatör Sahlgrenska akademin 2021-12-22 2021-12-22
PAR 2021/1579 Forskningssamordnare Sahlgrenska akademin 2021-12-22 2021-12-22
PAR 2021/1531 Doktorand i medicinsk vetenskap - Rehabiliteringsmedicin Sahlgrenska akademin 2021-12-22 2021-12-22
PAR 2021/1577 Universitetsadjunkt i musikpedagogik med inriktning mot rytmik och röst Konstnärliga fakulteten 2021-12-21 2021-12-21
PAR 2021/1576 Universitetsadjunkt i estetiska uttrycksformer med inriktning mot didaktik; dans Konstnärliga fakulteten 2021-12-21 2021-12-21
PAR 2021/1297 Postdoktor i mitokondriell DNA replikation Sahlgrenska akademin 2021-12-21 2021-12-21
PAR 2021/1374 Kommunikatör till Kristineberg marina forskningsstation Naturvetenskapliga fakulteten 2021-12-14 2021-12-14
PAR 2021/1560 Doktorand i Marina vetenskaper med inriktning mot ekologi och förvaltning av grunda kustekosystem Naturvetenskapliga fakulteten 2022-01-31 2022-01-31
PAR 2021/1499 Personalsamordnare Konstnärliga fakulteten 2022-01-31 2022-01-31
PAR 2021/1564 Studentassistent för forskningsprojekt, en eller flera, Software Engineering IT-fakulteten 2021-12-21 2021-12-21
PAR 2021/1480 Studentmedarbetare till universitetsbiblioteket Universitetsbiblioteket 2021-12-12 2021-12-12
PAR 2021/1571 Statistiker Sahlgrenska akademin 2021-12-20 2021-12-20
PAR 2021/1532 Doktorand i medicinsk vetenskap - Neurobiologi Sahlgrenska akademin 2021-12-20 2021-12-20
PAR 2021/1567 Universitetsadjunkt i bildpedagogik Konstnärliga fakulteten 2021-12-16 2021-12-16
PAR 2021/1568 Studieadministratör Sahlgrenska akademin 2021-12-17 2021-12-17
PAR 2021/1423 Adjungerad universitetslektor i matematiska vetenskaper Naturvetenskapliga fakulteten 2021-12-20 2021-12-20
PAR 2021/1565 Evenemangsamordnare Gemensamma förvaltningen 2021-12-20 2021-12-20
PAR 2021/1476 Universitetslektor vikariat etnologi Humanistiska fakulteten 2021-12-21 2021-12-21
PAR 2021/1561 Programsamordnare Sahlgrenska akademin 2021-12-20 2021-12-20
PAR 2021/1558 Forskare inom neuropsykiatri Sahlgrenska akademin 2021-12-20 2021-12-20
PAR 2021/1559 Forskare fjärranalys av drönarbilder på marina habitat Naturvetenskapliga fakulteten 2021-12-19 2021-12-19
PAR 2021/1235 Doktorandplats, specialisering i analys av påverkan av universitetsstudenter på innovation och företagande Handelshögskolan 2021-12-29 2021-12-29
PAR 2021/1234 Doktorandplats med specialisering i analys av innovationsprocesser för ny teknik för hållbarhetsmål Handelshögskolan 2021-12-29 2021-12-29
PAR 2021/1556 Sustainability Student Coordinator Nationella enheter 2021-12-15 2021-12-15
PAR 2021/1333 Biträdande universitetslektor i datalingvistik, en eller flera Humanistiska fakulteten 2022-02-01 2022-02-01
PAR 2021/1555 Universitetslektor i pedagogik med inriktning specialpedagogik Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2022-01-16 2022-01-16
PAR 2021/1544 Universitetslektor i Informatik, utmaningsdriven utveckling IT-fakulteten 2021-12-10 2021-12-10
PAR 2021/1546 Doktorand i Svenska som andraspråk inom forskarskolan CuEEd-LL Humanistiska fakulteten 2021-12-15 2021-12-15
PAR 2021/1554 Studievägledare Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2022-01-16 2022-01-16
PAR 2021/1470 Projektassistent till forskningsprojektet Köns och genusperspektiv som indikatorer på kvalitet inom humaniora, samhälls- och utbildningsvetenskap Humanistiska fakulteten 2021-12-16 2021-12-16
PAR 2021/1551 Forskningsassistent Sahlgrenska akademin 2021-12-16 2021-12-16
PAR 2021/1552 Amanuens Sahlgrenska akademin 2021-12-16 2021-12-16
PAR 2021/1539 Vikarierande universitetslektor i praktisk filosofi Humanistiska fakulteten 2021-12-13 2021-12-13
PAR 2021/1550 Forskningsbiträde Sahlgrenska akademin 2021-12-16 2021-12-16
PAR 2021/1538 Vikarierande universitetslektor eller adjunkt i logik och teoretisk filosofi Humanistiska fakulteten 2021-12-13 2021-12-13
PAR 2021/1516 Vikarierande universitetslektor i lingvistik Humanistiska fakulteten 2021-12-13 2021-12-13
PAR 2021/1543 Alumnsamordnare Gemensamma förvaltningen 2021-12-09 2021-12-09
PAR 2021/1460 Systemadministratör med inriktning mot pedagogiska digitala verktyg Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2021-12-09 2021-12-09
PAR 2021/1541 Doktorand i molekylär biofysik Naturvetenskapliga fakulteten 2022-01-15 2022-01-15
PAR 2021/1548 Forskare inom translationell medicinsk forskning Sahlgrenska akademin 2021-12-16 2021-12-16
PAR 2021/1547 Universitetslektor i ämnesdidaktik med inriktning mot samhällsorienterande ämnen Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2021-12-15 2021-12-15
PAR 2021/1545 Databasansvarig Sahlgrenska akademin 2021-12-15 2021-12-15
PAR 2021/1537 Administrativ chef Konstnärliga fakulteten 2022-01-10 2022-01-10
PAR 2021/1123 Forskare inom tidsupplöst kristallografi av fotoaktiva proteiner Naturvetenskapliga fakulteten 2021-12-15 2021-12-15
PAR 2021/1523 Doktorand i medicinsk vetenskap - Akut ischemi (kardiologi) Sahlgrenska akademin 2021-12-14 2021-12-14
PAR 2021/1352 Utbildningshandläggare Handelshögskolan 2021-12-14 2021-12-14
PAR 2021/1530 IT-Utvecklare/Integrationsutvecklare Gemensamma förvaltningen 2021-12-14 2021-12-14
PAR 2021/1418 Biträdande forskare för projekt om oorganiska materialbaserade sensorer för biomarkörer Naturvetenskapliga fakulteten 2021-12-13 2021-12-13
PAR 2021/1527 Medarbetare till Servicecenter och Telefonväxel med ansvar inom kommunikation Gemensamma förvaltningen 2021-12-10 2021-12-10
PAR 2021/1528 Universitetsadjunkt i barn- och ungdomsvetenskap, en eller flera Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2021-12-13 2021-12-13
PAR 2021/1457 Personaladministratör Samhällsvetenskapliga fakulteten 2021-12-10 2021-12-10
PAR 2021/1504 Biträdande forskare Sahlgrenska akademin 2021-12-10 2021-12-10
PAR 2021/1500 Forskningsassistent Sahlgrenska akademin 2021-12-10 2021-12-10
PAR 2021/1518 Universitetsadjunkt i reproduktiv och perinatal hälsa Sahlgrenska akademin 2021-12-10 2021-12-10
PAR 2021/1485 Doktorand i Genetik Naturvetenskapliga fakulteten 2022-01-05 2022-01-05
PAR 2021/1510 Universitetsadjunkt i pedagogiskt arbete Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2021-12-10 2021-12-10
PAR 2021/1519 Ekonom Gemensamma förvaltningen 2021-12-09 2021-12-09
PAR 2021/1512 Forskare Sahlgrenska akademin 2021-12-09 2021-12-09
PAR 2021/1515 Universitetslektor i pedagogiskt arbete Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2021-12-09 2021-12-09
PAR 2021/1507 Forskare Sahlgrenska akademin 2021-12-09 2021-12-09
PAR 2021/1506 Postdoktor i medicinsk bioinformatik Sahlgrenska akademin 2021-12-09 2021-12-09
PAR 2021/1513 Forskare inom artbestäming av marina kiselalger Naturvetenskapliga fakulteten 2021-12-09 2021-12-09
PAR 2021/1118 Ekonomiadministratör Humanistiska fakulteten 2021-12-09 2021-12-09
PAR 2021/1438 Forskare i Soft Matter Lab Naturvetenskapliga fakulteten 2021-12-09 2021-12-09
PAR 2021/1355 Postdoktor Naturvetenskapliga fakulteten 2021-12-09 2021-12-09
PAR 2021/1354 Forskare Naturvetenskapliga fakulteten 2021-12-09 2021-12-09
PAR 2021/1452 Forskare Sahlgrenska akademin 2021-12-09 2021-12-09
PAR 2021/1494 Universitetslektor i ämnesdidaktik med inriktning mot samhällsorienterande ämnen Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2021-12-09 2021-12-09
PAR 2021/1473 Doktorand i vårdvetenskap - Hälsoekonomi/eHälsa Sahlgrenska akademin 2021-12-16 2021-12-16
PAR 2021/1105 Universitetslektor i oral protetik förenad med anställning som övertandläkare Sahlgrenska akademin 2022-01-03 2022-01-03
PAR 2021/1451 Doktorandplats i Kostvetenskap Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2021-12-14 2021-12-14
PAR 2021/1188 Forskare i statsvetenskap, inriktning mot Varieties of Democracy Samhällsvetenskapliga fakulteten 2021-12-17 2021-12-17
PAR 2021/1415 Universitetslektor i mänskliga rättigheter, en eller flera Samhällsvetenskapliga fakulteten 2022-01-07 2022-01-07
PAR 2021/743 Postdoktor i atmosfärskemi med tillämpning inom kemiskt jonisationsmassspektromeri Naturvetenskapliga fakulteten 2021-12-15 2021-12-15
PAR 2021/1259 3-6 doktorandplatser till forskarutbildningen i nationalekonomi Handelshögskolan 2022-02-01 2022-02-01
PAR 2021/1298 Postdoktor i Cryo EM av mitokondriell DNA replikation och transkription Sahlgrenska akademin 2021-12-15 2021-12-15
PAR 2021/1201 Postdoktor i molekylär medicin Sahlgrenska akademin 2021-12-15 2021-12-15