Diarienummer Tjänst Fakultet Sista ansökningsdag
PAR 2021/1347 Postdoktor i tillämpad informationsteknologi med inriktning mot utbildningsvetenskap IT-fakulteten 2021-11-15 2021-11-15
PAR 2021/1342 Postdoktor i molekylär hjärnavbildning/medicinsk bildanalys Sahlgrenska akademin 2021-11-15 2021-11-15
PAR 2021/743 Postdoktor i atmosfärskemi med tillämpning inom kemiskt jonisationsmassspektromeri Naturvetenskapliga fakulteten 2021-12-01 2021-12-01
PAR 2021/1338 Kommunikatör Nationella enheter 2021-11-15 2021-11-15
PAR 2021/1337 Kommunikatör Nationella enheter 2021-11-15 2021-11-15
PAR 2021/1324 Studentassistent, en eller flera, Software Engineering IT-fakulteten 2021-11-21 2021-11-21
PAR 2021/1320 Studentassistent, en eller flera, Data Science and AI IT-fakulteten 2021-11-21 2021-11-21
PAR 2021/1293 Studentassistent, en eller flera, Computer Science IT-fakulteten 2021-11-21 2021-11-21
PAR 2021/1254 Studentassistent, en eller flera, Interaktionsdesign IT-fakulteten 2021-11-21 2021-11-21
PAR 2021/1252 Studentassistent, en eller flera, Dator- och nätverkssystem IT-fakulteten 2021-11-21 2021-11-21
PAR 2021/1287 Gästhantverkare Naturvetenskapliga fakulteten 2021-11-15 2021-11-15
PAR 2021/1312 Institutionstekniker (Djurvårdare), Core Facilities Sahlgrenska akademin 2021-11-15 2021-11-15
PAR 2021/1311 Institutionstekniker (Djurvårdare), Core Facilities Sahlgrenska akademin 2021-11-15 2021-11-15
PAR 2021/1240 Utbildningshandläggare med särskilt ansvar för bemanning Samhällsvetenskapliga fakulteten 2021-11-15 2021-11-15
PAR 2021/1336 Erfaren forskare i offentlig förvaltning, Samhällsvetenskapliga fakulteten 2021-11-12 2021-11-12
PAR 2021/1317 Gästföreläsare i nationalekonomi Handelshögskolan 2021-11-15 2021-11-15
PAR 2021/1329 Forskare Sahlgrenska akademin 2021-11-11 2021-11-11
PAR 2021/1334 Biträdande forskare Sahlgrenska akademin 2021-11-12 2021-11-12
PAR 2021/1335 Forskningsassistent till GPCC Sahlgrenska akademin 2021-11-12 2021-11-12
PAR 2021/1318 Programadministratör Handelshögskolan 2021-11-12 2021-11-12
PAR 2020/964 Universitetslektor i kulturvård med inriktning mot Conservation science/ Heritage science Naturvetenskapliga fakulteten 2021-11-09 2021-11-09
PAR 2021/1332 Forskare Sahlgrenska akademin 2021-11-11 2021-11-11
PAR 2021/639 Biträdande forskare i praktisk filosofi med inriktning mot hållbar finans, en eller flera Humanistiska fakulteten 2021-11-11 2021-11-11
PAR 2021/1322 Projektadministratör Humanistiska fakulteten 2021-11-11 2021-11-11
PAR 2021/1327 Gästlärare i matematik och matematisk statistik, en till två Naturvetenskapliga fakulteten 2021-11-15 2021-11-15
PAR 2021/1319 Forskningsamanuens Sahlgrenska akademin 2021-11-11 2021-11-11
PAR 2021/1330 Lokalvårdare 75% Vikariat Naturvetenskapliga fakulteten 2021-11-10 2021-11-10
PAR 2021/1315 Webbredaktör till webbsupport Gemensamma förvaltningen 2021-11-04 2021-11-04
PAR 2021/1326 Senior rådgivare till GPCC Sahlgrenska akademin 2021-11-11 2021-11-11
PAR 2021/1292 Doktorand i medicinsk vetenskap - Immunologi Sahlgrenska akademin 2021-11-11 2021-11-11
PAR 2021/1307 Utbildningssamordnare Nationella enheter 2021-11-11 2021-11-11
PAR 2021/1306 Forskningsdatarådgivare inom humaniora Nationella enheter 2021-11-11 2021-11-11
PAR 2021/1323 Senior rådgivare - certifieringsexpert Nationella enheter 2021-11-11 2021-11-11
PAR 2021/1321 Studieadministratör Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2021-11-11 2021-11-11
PAR 2021/1275 Assistent, Kristinebergs marina forskningsstation Naturvetenskapliga fakulteten 2021-10-29 2021-10-29
PAR 2021/1280 Universitetslektor i arbetsterapi Sahlgrenska akademin 2021-11-10 2021-11-10
PAR 2021/1276 Forskare Sahlgrenska akademin 2021-11-10 2021-11-10
PAR 2021/1132 IT-Utvecklare/Integrationsutvecklare Gemensamma förvaltningen 2021-11-10 2021-11-10
PAR 2021/1301 Gästföreläsare i fysioterapi Sahlgrenska akademin 2021-11-09 2021-11-09
PAR 2021/1195 Vikarierande universitetslektor i kriminologi (1 eller flera) Samhällsvetenskapliga fakulteten 2021-10-31 2021-10-31
PAR 2021/1308 Biträdande forskare med fokus på exosomer Sahlgrenska akademin 2021-11-09 2021-11-09
PAR 2021/1309 Forskare i perinatal neurovetenskap och fysiologi Sahlgrenska akademin 2021-11-09 2021-11-09
PAR 2021/1297 Postdoktor i mitokondriell DNA replikation Sahlgrenska akademin 2021-12-15 2021-12-15
PAR 2021/1298 Postdoktor i Cryo EM av mitokondriell DNA replikation och transkription Sahlgrenska akademin 2021-12-15 2021-12-15
PAR 2021/1243 Doktorandplats i Logik och typer - teori och implementering av beroende typer IT-fakulteten 2021-11-08 2021-11-08
PAR 2021/1123 Forskare inom tidsupplöst kristallografi av fotoaktiva proteiner Naturvetenskapliga fakulteten 2021-11-09 2021-11-09
PAR 2021/1304 Universitetsbibliotekarie Universitetsbiblioteket 2021-11-08 2021-11-08
PAR 2021/1303 Utbildningsadministratör, tidsbegränsad anställning Sahlgrenska akademin 2021-11-08 2021-11-08
PAR 2021/1302 Forskningsassistent Sahlgrenska akademin 2021-11-08 2021-11-08
PAR 2021/1279 Universitetslektor i reproduktiv och perinatal hälsa Sahlgrenska akademin 2021-11-08 2021-11-08
PAR 2021/1299 Statistiker Sahlgrenska akademin 2021-11-08 2021-11-08
PAR 2021/1296 Biomedicinsk analytiker/Forskningsassistent Sahlgrenska akademin 2021-11-08 2021-11-08
PAR 2021/1289 Personalhandläggare Samhällsvetenskapliga fakulteten 2021-10-29 2021-10-29
PAR 2021/1294 Utbildningsadministratör Sahlgrenska akademin 2021-11-05 2021-11-05
PAR 2021/1212 Allmän visstidsanställning som universitetslektor i socialt arbete Samhällsvetenskapliga fakulteten 2021-10-31 2021-10-31
PAR 2021/1211 Allmän visstidsanställning som universitetsadjunkt i socialt arbete Samhällsvetenskapliga fakulteten 2021-10-31 2021-10-31
PAR 2021/1290 Amanuenser till Juridiska institutionen Handelshögskolan 2021-11-04 2021-11-04
PAR 2021/1282 Vikarierande universitetslektor i offentlig förvaltning med inriktning mot styrning och ledarskap i utbildningssektorn Samhällsvetenskapliga fakulteten 2021-11-05 2021-11-05
PAR 2021/1285 Doktorandplatser inom Forskarskolan hållbar rörelseutbildning i skola och förskola Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2021-11-30 2021-11-30
PAR 2021/1192 Personalhandläggare, vikarierande Samhällsvetenskapliga fakulteten 2021-11-08 2021-11-08
PAR 2021/1257 Biomedicinsk analytiker/Forskningsassistent Sahlgrenska akademin 2021-11-02 2021-11-02
PAR 2021/1284 Forskare inom translationell barncancerforskning Sahlgrenska akademin 2021-11-04 2021-11-04
PAR 2021/1283 Personaladministratör Samhällsvetenskapliga fakulteten 2021-11-04 2021-11-04
PAR 2021/1271 Doktorand i medicinsk vetenskap - HIF-PHD och perinatal hjärnskada Sahlgrenska akademin 2021-11-08 2021-11-08
PAR 2021/1278 Postdoktor i epidemiologi Sahlgrenska akademin 2021-11-03 2021-11-03
PAR 2021/1268 Adjunkt i konsthantverk inriktning textil, kropp och rum Konstnärliga fakulteten 2021-11-03 2021-11-03
PAR 2021/1277 Senior rådgivare Nationella enheter 2021-11-03 2021-11-03
PAR 2021/1263 Universitetsadjunkt i global folkhälsa Sahlgrenska akademin 2021-11-03 2021-11-03
PAR 2021/825 Professor i klinisk genomik Sahlgrenska akademin 2021-11-15 2021-11-15
PAR 2021/1273 Studieadministratör med fokus på arkivering Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2021-10-29 2021-10-29
PAR 2021/1262 Universitetslektor i interaktionsdesign IT-fakulteten 2021-11-16 2021-11-16
PAR 2021/1270 Forskningsassistent Samhällsvetenskapliga fakulteten 2021-11-01 2021-11-01
PAR 2021/1165 Doktorand i medicinsk vetenskap - Mekanismer bakom uppkomst av kronisk njursjukdom Sahlgrenska akademin 2021-11-09 2021-11-09
PAR 2021/1166 Doktorand i medicinsk vetenskap - Astrocyter och neurodegeneration Sahlgrenska akademin 2021-11-09 2021-11-09
PAR 2021/1163 Doktorand i medicinsk vetenskap - Extracellulära vesiklar som behandling Sahlgrenska akademin 2021-11-09 2021-11-09
PAR 2021/1162 Doktorand i medicinsk vetenskap - Miljöfaktorer vid inflammatorisk tarmsjukdom Sahlgrenska akademin 2021-11-09 2021-11-09
PAR 2021/1160 Doktorand i medicinsk vetenskap - Havandeskapsförgiftning (preeklampsi) och hjärnan Sahlgrenska akademin 2021-11-09 2021-11-09
PAR 2021/1161 Doktorand i medicinsk vetenskap - 3D bioprinting Sahlgrenska akademin 2021-11-09 2021-11-09
PAR 2021/1159 Doktorand i medicinsk vetenskap - Mikrobiologi och antibiotikaresistens Sahlgrenska akademin 2021-11-09 2021-11-09
PAR 2021/1250 Forskare Sahlgrenska akademin 2021-10-29 2021-10-29
PAR 2021/1226 Databasansvarig till statsvetenskapliga institutionen och QoG-institutet Samhällsvetenskapliga fakulteten 2021-10-31 2021-10-31
PAR 2021/1267 Lokalvårdare vid Campus Medicinareberget, vikariat 100% Gemensamma förvaltningen 2021-10-29 2021-10-29
PAR 2021/1266 Lokalvårdare vid Campus Medicinareberget, vikariat 75% Gemensamma förvaltningen 2021-10-29 2021-10-29
PAR 2021/1265 Lokalvårdare vid Campus Medicinareberget, vikariat 50% Gemensamma förvaltningen 2021-10-29 2021-10-29
PAR 2021/1247 Forskare Sahlgrenska akademin 2021-10-28 2021-10-28
PAR 2021/1177 Forskare i teoretisk astrokemi Naturvetenskapliga fakulteten 2021-10-28 2021-10-28
PAR 2021/1258 Ekonom/administrativ samordnare Sahlgrenska akademin 2021-10-28 2021-10-28
PAR 2021/1203 Postdoktor i strålningsbiologi Sahlgrenska akademin 2021-10-28 2021-10-28
PAR 2021/1253 Medarbetare till Servicecenter och Telefonväxel, vikariat Gemensamma förvaltningen 2021-10-28 2021-10-28
PAR 2021/1202 Forskare i strålningsbiologi Sahlgrenska akademin 2021-10-28 2021-10-28
PAR 2021/1260 Forskare Sahlgrenska akademin 2021-10-28 2021-10-28
PAR 2021/1256 Gästlärare Sahlgrenska akademin 2021-10-28 2021-10-28
PAR 2021/1164 Doktorand i medicinsk vetenskap - Riskfaktorkluster för kardiometabol multimorbiditet i Sverige Sahlgrenska akademin 2021-10-28 2021-10-28
PAR 2021/1251 Forskare, 2 st, institutionen för odontologi Sahlgrenska akademin 2021-11-29 2021-11-29
PAR 2021/1121 Forskare, Core Facilities Sahlgrenska akademin 2021-11-01 2021-11-01
PAR 2021/1220 Forskare Sahlgrenska akademin 2021-10-27 2021-10-27
PAR 2021/1248 Biträdande forskare till Statsvetenskapliga institutionen Samhällsvetenskapliga fakulteten 2021-10-27 2021-10-27
PAR 2021/1244 Postdoktor i skelettbiologi Sahlgrenska akademin 2021-10-27 2021-10-27
PAR 2021/1241 Biträdande forskare Samhällsvetenskapliga fakulteten 2021-10-26 2021-10-26
PAR 2021/1233 Forskare Samhällsvetenskapliga fakulteten 2021-10-26 2021-10-26
PAR 2021/1242 Forskare Sahlgrenska akademin 2021-10-26 2021-10-26
PAR 2021/1239 Utbildningsadministratör Sahlgrenska akademin 2021-10-26 2021-10-26
PAR 2021/1223 Postdoktor i RNA biologi med inriktning på miRNA Sahlgrenska akademin 2021-10-26 2021-10-26
PAR 2021/1217 Postdoktor i mikrobiologi och antibiotikaresistens Sahlgrenska akademin 2021-10-26 2021-10-26
PAR 2021/1237 Forskare Sahlgrenska akademin 2021-10-26 2021-10-26
PAR 2021/1232 Dataanalytiker till statsvetenskapliga institutionen och GLD Samhällsvetenskapliga fakulteten 2021-10-26 2021-10-26
PAR 2021/1231 Biomedicinsk analytiker/forskningsassistent Sahlgrenska akademin 2021-10-26 2021-10-26
PAR 2021/1238 En till två universitetsadjunkter i musikpedagogik med inriktning mot ensemble, pianospel och musikdidaktik Konstnärliga fakulteten 2021-10-28 2021-10-28
PAR 2021/1085 Universitetslektor i teoretisk filosofi, en eller flera Humanistiska fakulteten 2021-11-15 2021-11-15
PAR 2021/1230 Projektassistent Naturvetenskapliga fakulteten 2021-10-27 2021-10-27
PAR 2021/1188 Forskare i statsvetenskap, inriktning mot Varieties of Democracy Samhällsvetenskapliga fakulteten 2021-11-11 2021-11-11
PAR 2021/1153 Universitetslektor i kognitionsvetenskap IT-fakulteten 2021-11-01 2021-11-01
PAR 2021/1218 Studievägledare, vikariat Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2021-10-28 2021-10-28
PAR 2021/1208 Postdoktor i kronisk obstruktiv lungsjukdom Sahlgrenska akademin 2021-10-28 2021-10-28
PAR 2021/1201 Postdoktor i molekylär medicin Sahlgrenska akademin 2021-12-15 2021-12-15
PAR 2021/605 Professor i hepatologi, förenad med anställning som specialistutbildad läkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset Sahlgrenska akademin 2021-11-23 2021-11-23
PAR 2021/1082 Biträdande universitetslektor i molekylär neurobiologi Naturvetenskapliga fakulteten 2021-10-30 2021-10-30
PAR 2021/614 Professor i pediatrik förenad med befattning som överläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset Sahlgrenska akademin 2021-10-26 2021-10-26
PAR 2021/1025 Universitetslektor i statsvetenskap, en eller flera Samhällsvetenskapliga fakulteten 2021-11-04 2021-11-04
PAR 2021/1027 Universitetslektor i statsvetenskap, en eller flera Samhällsvetenskapliga fakulteten 2021-11-04 2021-11-04
PAR 2021/1029 Biträdande universitetslektor i statsvetenskap, en eller flera Samhällsvetenskapliga fakulteten 2021-11-04 2021-11-04
PAR 2021/201 Professor i nutrition och metabolism Sahlgrenska akademin 2021-10-31 2021-10-31