Diarienummer Tjänst Fakultet Sista ansökningsdag
PAR 2021/1195 Vikarierande universitetslektor i kriminologi (1 eller flera) Samhällsvetenskapliga fakulteten 2021-10-19 2021-10-19
PAR 2021/1191 Kommunikatör Humanistiska fakulteten 2021-10-12 2021-10-12
PAR 2021/1068 Universitetslektor i omvårdnad med inriktning mot psykiatri Sahlgrenska akademin 2021-09-27 2021-09-27
PAR 2021/1186 Tekniker i träverkstad Konstnärliga fakulteten 2021-10-05 2021-10-05
PAR 2021/1183 Universitetslektor i barn- och ungdomsvetenskap Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2021-10-12 2021-10-12
PAR 2021/1182 Forskare Sahlgrenska akademin 2021-10-11 2021-10-11
PAR 2021/1174 Doktorandplats i naturvetenskap med inriktning mot biologi Naturvetenskapliga fakulteten 2021-10-10 2021-10-10
PAR 2021/1181 Forskningsassistent Sahlgrenska akademin 2021-10-11 2021-10-11
PAR 2021/1180 Forskningsingenjör 100% Tjärnö Naturvetenskapliga fakulteten 2021-10-10 2021-10-10
PAR 2021/914 Naturvetenskapliga fakulteten söker studentambassadörer Naturvetenskapliga fakulteten 2021-09-30 2021-09-30
PAR 2021/1178 Universitetsbibliotekarie med systeminriktning Universitetsbiblioteket 2021-10-10 2021-10-10
PAR 2021/1179 Biträdande forskare till statsvetenskapliga institutionen Samhällsvetenskapliga fakulteten 2021-10-13 2021-10-13
PAR 2021/1080 Forskningsingenjör inom språkteknologisk forskningsinfrastruktur, med inriktning mot maskininlärning Humanistiska fakulteten 2021-10-18 2021-10-18
PAR 2021/1167 Junior förvaltningsjurist Gemensamma förvaltningen 2021-10-03 2021-10-03
PAR 2021/1130 Forskare Sahlgrenska akademin 2021-10-08 2021-10-08
PAR 2021/1149 Biträdande forskare Sahlgrenska akademin 2021-10-08 2021-10-08
PAR 2021/1128 Forskningsassistent Sahlgrenska akademin 2021-10-08 2021-10-08
PAR 2021/1150 Forskare Sahlgrenska akademin 2021-10-08 2021-10-08
PAR 2021/1171 Gästföreläsare som kapellmästare samt musikalisk instudering Konstnärliga fakulteten 2021-10-08 2021-10-08
PAR 2021/1175 Adjungerad adjunkt inom pedagogik Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2021-10-08 2021-10-08
PAR 2021/1172 Biträdande forskare till statsvetenskapliga institutionen Samhällsvetenskapliga fakulteten 2021-10-18 2021-10-18
PAR 2021/1021 Postdoktor i Företagsekonomi med inriktning mot marknad och miljö Handelshögskolan 2021-10-17 2021-10-17
PAR 2021/1069 Postdoktor i molekylära mekanismer vid njursjukdom Sahlgrenska akademin 2021-09-30 2021-09-30
PAR 2021/1170 Projektassistent Sahlgrenska akademin 2021-10-07 2021-10-07
PAR 2021/1122 Gästlärare Handelshögskolan 2021-10-07 2021-10-07
PAR 2021/1155 Personaladministratör Konstnärliga fakulteten 2021-10-07 2021-10-07
PAR 2021/1168 Biträdande forskare, inst för odontologi Sahlgrenska akademin 2021-10-06 2021-10-06
PAR 2021/1144 Vikarierande universitetslektor i historia Humanistiska fakulteten 2021-09-30 2021-09-30
PAR 2021/1158 Gästföreläsare i metallgestaltning Konstnärliga fakulteten 2021-10-07 2021-10-07
PAR 2021/1112 Kanslichef Humanistiska fakulteten 2021-10-25 2021-10-25
PAR 2021/1148 Studieadministratör Samhällsvetenskapliga fakulteten 2021-10-06 2021-10-06
PAR 2021/1139 Utbildningsassistenter, geologi Naturvetenskapliga fakulteten 2021-10-05 2021-10-05
PAR 2021/1154 Ekonomiadministratör Humanistiska fakulteten 2021-10-07 2021-10-07
PAR 2021/1054 Studentassistenter till kurser “Programmering i Python” IT-fakulteten 2021-09-27 2021-09-27
PAR 2021/1082 Biträdande universitetslektor i molekylär neurobiologi Naturvetenskapliga fakulteten 2021-10-30 2021-10-30
PAR 2021/1114 Adjungerad universitetsadjunkt i barn- och ungdomsvetenskap, en eller flera Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2021-10-06 2021-10-06
PAR 2021/1151 Bemanningssamordnare med intresse för system Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2021-10-06 2021-10-06
PAR 2021/1147 Postdoktor i Software Engineering, tillämpad artificiell intelligens IT-fakulteten 2021-10-15 2021-10-15
PAR 2021/1146 Doktorandplats i Formella metoder - Reactive Synthesis and Runtime Verification IT-fakulteten 2021-10-07 2021-10-07
PAR 2021/1143 IT-supporttekniker Gemensamma förvaltningen 2021-10-05 2021-10-05
PAR 2021/1124 Postdoktor i vaccinimmunologi Sahlgrenska akademin 2021-10-05 2021-10-05
PAR 2021/1088 Operationsassistent, Core Facilities Sahlgrenska akademin 2021-09-21 2021-09-21
PAR 2021/1065 Postdoktor i analytisk neurokemi Sahlgrenska akademin 2021-10-06 2021-10-06
PAR 2021/1133 Personalhandläggare Handelshögskolan 2021-10-04 2021-10-04
PAR 2021/1141 Timanställda servicetekniker till Campusservice vid Göteborgs universitet Gemensamma förvaltningen 2021-09-27 2021-09-27
PAR 2021/1129 Forskningsingenjör med inriktning mot AI, visualisering och bildigenkänning Humanistiska fakulteten 2021-09-27 2021-09-27
PAR 2021/1140 Postdoktor i immunologi Sahlgrenska akademin 2021-10-04 2021-10-04
PAR 2021/1138 Projektledare inom miljö, klimat och utvecklingssamarbete Nationella enheter 2021-10-04 2021-10-04
PAR 2021/1134 Verksamhetscontroller Gemensamma förvaltningen 2021-10-03 2021-10-03
PAR 2021/1136 Arkivarie Universitetsbiblioteket 2021-10-03 2021-10-03
PAR 2021/1036 Universitetsadjunkt i litterär gestaltning med inriktning mot litterär översättning mellan svenska och de samiska språken Konstnärliga fakulteten 2021-10-01 2021-10-01
PAR 2021/1135 Ekonom Naturvetenskapliga fakulteten 2021-10-03 2021-10-03
PAR 2021/1120 Utbildningsadministratör Samhällsvetenskapliga fakulteten 2021-10-01 2021-10-01
PAR 2021/1132 IT-Utvecklare/Integrationsutvecklare Gemensamma förvaltningen 2021-10-01 2021-10-01
PAR 2021/1131 Ekonom Konstnärliga fakulteten 2021-10-01 2021-10-01
PAR 2021/1047 Forskningsingenjör i modellering av röntgenspridningsdata från integrerade membranproteiner Naturvetenskapliga fakulteten 2021-09-30 2021-09-30
PAR 2021/614 Professor i pediatrik förenad med befattning som överläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset Sahlgrenska akademin 2021-10-26 2021-10-26
PAR 2021/1025 Universitetslektor i statsvetenskap, en eller flera Samhällsvetenskapliga fakulteten 2021-11-04 2021-11-04
PAR 2021/1027 Universitetslektor i statsvetenskap, en eller flera Samhällsvetenskapliga fakulteten 2021-11-04 2021-11-04
PAR 2021/1029 Biträdande universitetslektor i statsvetenskap, en eller flera Samhällsvetenskapliga fakulteten 2021-11-04 2021-11-04
PAR 2021/439 Doktorand i beräkningsbiologi och bioinformatik Naturvetenskapliga fakulteten 2021-10-01 2021-10-01
PAR 2021/1127 Handläggare internationaliseringsfrågor, vikariat Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2021-09-30 2021-09-30
PAR 2021/1126 Forskare med fokus på exosomer Sahlgrenska akademin 2021-09-30 2021-09-30
PAR 2021/1125 Administrativ chef Sahlgrenska akademin 2021-09-30 2021-09-30
PAR 2021/944 Postdoktor i socialt arbete Samhällsvetenskapliga fakulteten 2021-10-06 2021-10-06
PAR 2021/945 Biträdande universitetslektor i socialt arbete Samhällsvetenskapliga fakulteten 2021-10-06 2021-10-06
PAR 2021/1104 Vikarierande universitetsadjunkt i omvårdnad Sahlgrenska akademin 2021-09-30 2021-09-30
PAR 2021/1119 Forskningsadministratör Sahlgrenska akademin 2021-09-28 2021-09-28
PAR 2021/1115 Utbildningsadministratör Samhällsvetenskapliga fakulteten 2021-09-29 2021-09-29
PAR 2021/100 Postdoktor i laserspektroskopi av negativa joner Naturvetenskapliga fakulteten 2021-09-29 2021-09-29
PAR 2021/1111 Forskare Sahlgrenska akademin 2021-09-28 2021-09-28
PAR 2021/1052 Postdoktor i mikrobiologi och immunologi Sahlgrenska akademin 2021-10-19 2021-10-19
PAR 2021/1116 Universitetsbibliotekarie vikariat Universitetsbiblioteket 2021-09-21 2021-09-21
PAR 2021/1108 Postdoktor i matematik Naturvetenskapliga fakulteten 2021-10-01 2021-10-01
PAR 2021/1117 Doktorand i civilrätt med inriktning mot sjö- och transporträtt Handelshögskolan 2021-09-29 2021-09-29
PAR 2021/1106 Doktorand i medicinsk vetenskap - Genetik och biomarkörer vid åldrande och demens Sahlgrenska akademin 2021-09-30 2021-09-30
PAR 2021/1098 Forskningsassistent Humanistiska fakulteten 2021-09-21 2021-09-21
PAR 2021/1109 Forskare i Glykoproteomik, Core Facilities Sahlgrenska akademin 2021-09-27 2021-09-27
PAR 2021/1066 Forskare i Klinisk Proteomik, Core Facilities Sahlgrenska akademin 2021-09-27 2021-09-27
PAR 2021/1070 Forskningsingenjör i Marina vetenskaper, inriktning biologi Naturvetenskapliga fakulteten 2021-09-26 2021-09-26
PAR 2021/1081 Biträdande forskare Sahlgrenska akademin 2021-09-27 2021-09-27
PAR 2021/908 Universitetslektor i professionell utveckling förenad med anställning som specialistläkare/överläkare Sahlgrenska akademin 2021-09-27 2021-09-27
PAR 2021/1084 Forskare Sahlgrenska akademin 2021-09-27 2021-09-27
PAR 2021/1103 Forskare Sahlgrenska akademin 2021-09-23 2021-09-23
PAR 2021/1094 Personaladministratör Samhällsvetenskapliga fakulteten 2021-09-24 2021-09-24
PAR 2021/948 Universitetsadjunkt i slöjdpedagogik med inriktning mot hårda material och hantverkstekniker Konstnärliga fakulteten 2021-09-30 2021-09-30
PAR 2021/984 Forskare i rättsvetenskap, inom den multidisciplinära forskningsmiljön Centrum för åldrande och hälsa Handelshögskolan 2021-10-03 2021-10-03
PAR 2021/998 Forskningsassistent inom nationalekonomi Handelshögskolan 2021-09-30 2021-09-30
PAR 2021/1099 Personaladministratör Sahlgrenska akademin 2021-09-23 2021-09-23
PAR 2021/1040 Forskarutbildningshandläggare Handelshögskolan 2021-09-21 2021-09-21
PAR 2021/1101 Forskningsassistent Sahlgrenska akademin 2021-09-23 2021-09-23
PAR 2021/1100 Forskare Sahlgrenska akademin 2021-09-23 2021-09-23
PAR 2021/1075 Doktorand i Svenska som andraspråk inom forskarskolan CuEEd-LL Humanistiska fakulteten 2021-10-15 2021-10-15
PAR 2021/1045 Doktorand i Språkvetenskaplig databehandling Humanistiska fakulteten 2021-10-01 2021-10-01
PAR 2021/1043 Doktorand i Nordiska språk Humanistiska fakulteten 2021-10-01 2021-10-01
PAR 2021/989 Doktorand i Svenska som andraspråk Humanistiska fakulteten 2021-10-01 2021-10-01
PAR 2021/1097 Projektassistent Naturvetenskapliga fakulteten 2021-09-21 2021-09-21
PAR 2021/1095 Biträdande forskare Sahlgrenska akademin 2021-09-23 2021-09-23
PAR 2021/1089 Studenter sökes till extrajobb och aktiviteter vid Handelshögskolan Handelshögskolan 2021-10-01 2021-10-01
PAR 2021/1031 Biträdande universitetslektor i statsvetenskap Samhällsvetenskapliga fakulteten 2021-10-10 2021-10-10
PAR 2021/1083 Doktorandanställning i litteraturvetenskap i den nationella forskarskolan Kulturellt möjliggörande undervisning genom språk och litteratur (Culturally Empowering Education through Language and Literature, CuEEd-LL) Humanistiska fakulteten 2021-10-15 2021-10-15
PAR 2021/1074 Biträdande forskare Sahlgrenska akademin 2021-09-30 2021-09-30
PAR 2021/1093 Utbildningsadministratör Sahlgrenska akademin 2021-09-22 2021-09-22
PAR 2021/955 Doktorandplats i design med inriktning AI Konstnärliga fakulteten 2021-09-30 2021-09-30
PAR 2021/1087 Institutionstekniker, Core Facilities Sahlgrenska akademin 2021-09-21 2021-09-21
PAR 2021/1090 Biträdande forskare inom MR cancer Sahlgrenska akademin 2021-09-21 2021-09-21
PAR 2020/964 Universitetslektor i kulturvård med inriktning mot Conservation science/ Heritage science Naturvetenskapliga fakulteten 2021-10-01 2021-10-01
PAR 2021/1050 Doktorand i Molekylärbiologi Naturvetenskapliga fakulteten 2021-09-30 2021-09-30
PAR 2021/1061 Två doktorander i pedagogik eller pedagogiskt arbete Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2021-10-01 2021-10-01
PAR 2021/1064 Utbildningshandläggare vikariat Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2021-09-22 2021-09-22
PAR 2021/1063 Administratör, vikarierande Samhällsvetenskapliga fakulteten 2021-09-22 2021-09-22
PAR 2021/836 Universitetslektor i Scenisk gestaltning med inriktning undersökande teori och praktik – platsspecifik scenkonst Konstnärliga fakulteten 2021-09-30 2021-09-30
PAR 2021/201 Professor i nutrition och metabolism Sahlgrenska akademin 2021-10-31 2021-10-31
PAR 2021/1026 Doktorandplatser i forskarskolan ASSESS Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2021-10-01 2021-10-01
PAR 2021/1023 Amanuenser inom läkarprogrammet i relevant ämne Sahlgrenska akademin 2021-09-27 2021-09-27