Diarienummer Tjänst Fakultet Sista ansökningsdag
PAR 2021/996 Stipendiehandläggare Gemensamma förvaltningen 2021-08-13 2021-08-13
PAR 2021/997 Ekonom Gemensamma förvaltningen 2021-08-13 2021-08-13
PAR 2021/837 Universitetslektor i geografi med inriktning naturgeografi Naturvetenskapliga fakulteten 2021-08-31 2021-08-31
PAR 2021/994 Forskare inom möjliggörandet av politik för koldioxidsnål omställning i global syd Handelshögskolan 2021-08-10 2021-08-10
PAR 2021/995 Postdoktor i nästa generations cancerdiagnostik Sahlgrenska akademin 2021-08-23 2021-08-23
PAR 2021/993 Studentmedarbetare Gemensamma förvaltningen 2021-08-12 2021-08-12
PAR 2021/991 IT-avtalsansvarig Gemensamma förvaltningen 2021-08-09 2021-08-09
PAR 2021/992 Postdoktor i miljöekonomi Handelshögskolan 2021-08-16 2021-08-16
PAR 2021/936 Utbildningsadministratör Humanistiska fakulteten 2021-08-10 2021-08-10
PAR 2021/987 Postdoktor i smärtrehabilitering Sahlgrenska akademin 2021-07-30 2021-07-30
PAR 2021/988 Amanuens Sahlgrenska akademin 2021-07-30 2021-07-30
PAR 2021/978 Biträdande forskare till forskningsprogrammet Knowledge Resistance: Causes, Consequences, Cures och delprojektet The Role of Media, Media Use, and Media Trust samt forskningsprojektet Variationer av Medieeffekter. Samhällsvetenskapliga fakulteten 2021-08-13 2021-08-13
PAR 2021/981 Projektassistent till Centrum för personcentrerad vård Sahlgrenska akademin 2021-07-23 2021-07-23
PAR 2021/979 Biomedicinsk analytiker/Forskningsassistent Sahlgrenska akademin 2021-08-09 2021-08-09
PAR 2021/985 Universitetsadjunkt i handelsrätt Handelshögskolan 2021-07-29 2021-07-29
PAR 2021/984 Forskare i rättsvetenskap, inom den multidisciplinära forskningsmiljön Centrum för åldrande och hälsa Handelshögskolan 2021-09-01 2021-09-01
PAR 2021/983 Juridiska institutionen söker amanuens för studenttränarprojektet HT 2021 Handelshögskolan 2021-08-16 2021-08-16
PAR 2021/982 Juridiska institutionen söker studenttränare Handelshögskolan 2021-08-16 2021-08-16
PAR 2021/980 Biträdande forskare Sahlgrenska akademin 2021-07-29 2021-07-29
PAR 2021/875 Forskare (Teamledare): Utveckling av cellbaserade assayer vid OligoNova Hub - nationell infrastruktur för terapeutiska oligonukleotider Sahlgrenska akademin 2021-09-06 2021-09-06
PAR 2021/874 Forskare (Teamledare) i Oligonukleotidkemi för OligoNova Hub - nationell infrastruktur för terapeutiska oligonukleotider Sahlgrenska akademin 2021-09-06 2021-09-06
PAR 2021/977 Postdoktor i kolorektalcancer Sahlgrenska akademin 2021-08-09 2021-08-09
PAR 2021/972 Timanställd tentamensvakt Naturvetenskapliga fakulteten 2021-08-31 2021-08-31
PAR 2021/957 Universitetsadjunkt i omvårdnad Sahlgrenska akademin 2021-07-28 2021-07-28
PAR 2021/884 Forskare Sahlgrenska akademin 2021-08-08 2021-08-08
PAR 2021/904 Researcher Sahlgrenska akademin 2021-07-28 2021-07-28
PAR 2021/904 Forskare Sahlgrenska akademin 2021-07-28 2021-07-28
PAR 2021/550 Professor i neurokirurgi förenad med anställning som specialistläkare Sahlgrenska akademin 2021-09-06 2021-09-06
PAR 2021/976 Amanuens Sahlgrenska akademin 2021-08-12 2021-08-12
PAR 2021/971 Forskningsadministratör till Statsvetenskapliga institutionen Samhällsvetenskapliga fakulteten 2021-08-09 2021-08-09
PAR 2021/974 Postdoktor i kronisk obstruktiv lungsjukdom Sahlgrenska akademin 2021-08-12 2021-08-12
PAR 2021/973 Assistent för forskningsprojekt, en eller flera, Software Engineering IT-fakulteten 2021-07-31 2021-07-31
PAR 2021/955 Doktorandplats i design med inriktning AI Konstnärliga fakulteten 2021-09-15 2021-09-15
PAR 2021/814 Universitetslektor i fysioterapi Sahlgrenska akademin 2021-08-30 2021-08-30
PAR 2021/968 Biträdande forskare till statsvetenskapliga institutionen Samhällsvetenskapliga fakulteten 2021-08-22 2021-08-22
PAR 2021/961 En eller flera postdoktorer till statsvetenskapliga institutionen, med focus på feministisk utrikespolitik, anti-gendermål i utrikespolitiken, och diplomati Samhällsvetenskapliga fakulteten 2021-09-15 2021-09-15
PAR 2021/967 Projektledare Nationella enheter 2021-08-16 2021-08-16
PAR 2021/970 Forskningsassistent Sahlgrenska akademin 2021-07-26 2021-07-26
PAR 2021/969 Postdoktor i medicinsk bioinformatik Sahlgrenska akademin 2021-08-12 2021-08-12
PAR 2021/879 Administratör Naturvetenskapliga fakulteten 2021-08-31 2021-08-31
PAR 2021/951 Studieadministratör tillsvidare Naturvetenskapliga fakulteten 2021-08-31 2021-08-31
PAR 2021/966 Postdoktor i experimentell kardiovaskulär forskning Sahlgrenska akademin 2021-08-12 2021-08-12
PAR 2021/960 Kommunikatör - digital inriktning mot studentrekrytering Gemensamma förvaltningen 2021-08-05 2021-08-05
PAR 2021/959 Kommunikatör Nationella enheter 2021-08-25 2021-08-25
PAR 2021/956 Universitetslektor i kommunikation, visstid IT-fakulteten 2021-07-23 2021-07-23
PAR 2021/958 Säkerhetssamordnare Gemensamma förvaltningen 2021-08-22 2021-08-22
PAR 2021/952 Doktorand i medicinsk vetenskap - Klinisk kemi Sahlgrenska akademin 2021-07-26 2021-07-26
PAR 2021/635 Universitetslektor i utbildningsvetenskap med inriktning mot något estetiskt ämne eller perspektiv med ett tidsbegränsat uppdrag som enhetschef Konstnärliga fakulteten 2021-08-23 2021-08-23
PAR 2021/720 Doktorandplats innovation, entreprenörskap och management av intellektuella tillgångar – specialiserade i Utbildningens påverkan på innovation och entreprenörskap Handelshögskolan 2021-08-16 2021-08-16
PAR 2021/719 Doktorandplats i innovation, entreprenörskap och management av intellektuella tillgångar – specialiserade Kunskapsintensivt entreprenörskap och uppbyggande av regionala innovationsfärdigheter inom artificiell intelligens i Göteborg Handelshögskolan 2021-08-16 2021-08-16
PAR 2021/718 Doktorandplats i innovation, entreprenörskap och management av intellektuella tillgångar – specialiserade i Kunskapsintensivt entreprenörskap som utvecklar koldioxidavskiljning Handelshögskolan 2021-08-16 2021-08-16
PAR 2021/953 Universitetslektor i pedagogik Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2021-08-31 2021-08-31
PAR 2021/954 Kommunikatör Nationella enheter 2021-08-02 2021-08-02
PAR 2021/950 Biträdande campuschef Gemensamma förvaltningen 2021-08-04 2021-08-04
PAR 2021/949 Campuschef Gemensamma förvaltningen 2021-08-04 2021-08-04
PAR 2021/887 Postdoktor i kemisk avbildning av humana cellmodeller och transgena möss av Schinzel-Giedions syndrom Naturvetenskapliga fakulteten 2021-08-16 2021-08-16
PAR 2021/882 1:e forskningsingenjör i NanoSIMS Naturvetenskapliga fakulteten 2021-07-31 2021-07-31
PAR 2021/940 Universitetsadjunkt i ämnesdidaktik med inriktning mot matematik Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2021-08-09 2021-08-09
PAR 2021/942 Projektledare Nationella enheter 2021-08-06 2021-08-06
PAR 2021/871 Postdoktor i NMR-baserad strukturell biologi Naturvetenskapliga fakulteten 2021-08-15 2021-08-15
PAR 2021/201 Professor i nutrition och metabolism Sahlgrenska akademin 2021-10-15 2021-10-15
PAR 2021/933 Administratör till SOM-institutet Samhällsvetenskapliga fakulteten 2021-08-08 2021-08-08
PAR 2021/939 Forskningsadministratör Samhällsvetenskapliga fakulteten 2021-08-04 2021-08-04
PAR 2021/873 Programsamordnare till statsvetenskapliga institutionen och GLD Samhällsvetenskapliga fakulteten 2021-08-04 2021-08-04
PAR 2021/935 Doktorand i vetenskapsteori med fokus på den vetenskapliga basen för kustfiske i Sverige Humanistiska fakulteten 2021-09-15 2021-09-15
PAR 2021/937 Utbildningsadministratör Sahlgrenska akademin 2021-08-12 2021-08-12
PAR 2021/917 Studentmedarbetare Gemensamma förvaltningen 2021-07-23 2021-07-23
PAR 2021/916 Handläggare Gemensamma förvaltningen 2021-07-23 2021-07-23
PAR 2021/920 Ekonomiadministratör Humanistiska fakulteten 2021-08-10 2021-08-10
PAR 2021/924 Lokalvårdare Gemensamma förvaltningen 2021-08-06 2021-08-06
PAR 2021/876 Biträdande forskare, Core Facilities Sahlgrenska akademin 2021-07-26 2021-07-26
PAR 2021/755 Doktorandplats i naturvetenskap (miljövetenskap) Naturvetenskapliga fakulteten 2021-07-27 2021-07-27
PAR 2021/922 Kock till forskningsstationen Kristineberg vid Gullmarsfjorden i Lysekils kommun. Naturvetenskapliga fakulteten 2021-07-24 2021-07-24
PAR 2021/923 Systemsamordnare/objektspecialist Medietjänster/AV-system Gemensamma förvaltningen 2021-08-15 2021-08-15
PAR 2021/919 Studievägledare Humanistiska fakulteten 2021-08-04 2021-08-04
PAR 2021/910 Vikarierande adjungerad universitetsadjunkt i språkteknologi Humanistiska fakulteten 2021-08-16 2021-08-16
PAR 2020/1300 Professor i konsthantverk med inriktning metallgestaltning Konstnärliga fakulteten 2021-08-16 2021-08-16
PAR 2021/906 Projektsamordnare vid GGBC Naturvetenskapliga fakulteten 2021-08-06 2021-08-06
PAR 2021/905 Biomedicinsk analytiker / Forskningsassistent Sahlgrenska akademin 2021-08-15 2021-08-15
PAR 2021/901 Biträdande universitetslektor i psykologi med inriktning mot neuropsykologi Samhällsvetenskapliga fakulteten 2021-09-01 2021-09-01
PAR 2021/900 Universitetslektor i psykologi med inriktning mot neuropsykologi Samhällsvetenskapliga fakulteten 2021-09-01 2021-09-01
PAR 2021/907 Två projektassistenter med flerspråkig kompetens (svenska/persiska och svenska/arabiska) Sahlgrenska akademin 2021-08-20 2021-08-20
PAR 2021/794 Forskningsrådgivare, Avdelningen för forskningsstöd Sahlgrenska akademin 2021-08-23 2021-08-23
PAR 2021/819 Universitetslektor med inriktning mot kvalitativ vetenskaplig metod inom ämnet psykologi Samhällsvetenskapliga fakulteten 2021-08-23 2021-08-23
PAR 2021/891 AV-tekniker till Medieteknik Gemensamma förvaltningen 2021-07-31 2021-07-31
PAR 2021/889 Doktorandplats i naturvetenskap med inriktning mot miljövetenskap, ekotoxikologi Naturvetenskapliga fakulteten 2021-08-31 2021-08-31
PAR 2021/743 Postdoktor i atmosfärskemi med tillämpning inom kemiskt jonisationsmassspektromeri Naturvetenskapliga fakulteten 2021-08-15 2021-08-15
PAR 2021/491 Universitetslektor i rättsvetenskap Handelshögskolan 2021-09-01 2021-09-01
PAR 2021/861 Doktorand i naturvetenskap med inriktning mot biologi Naturvetenskapliga fakulteten 2021-08-08 2021-08-08
PAR 2021/864 Postdoktor i B-cell immunologi Sahlgrenska akademin 2021-08-09 2021-08-09
PAR 2021/730 Biträdande forskare till Statsvetenskapliga institutionen Samhällsvetenskapliga fakulteten 2021-08-02 2021-08-02
PAR 2021/855 Biträdande universitetslektor i datadriven precisionsmedicin och diagnostik Sahlgrenska akademin 2021-09-05 2021-09-05
PAR 2021/854 Biträdande universitetslektor i datadriven forskning inom smittspridning och infektionsbiologi Sahlgrenska akademin 2021-09-05 2021-09-05
PAR 2021/852 Biträdande forskare Samhällsvetenskapliga fakulteten 2021-08-08 2021-08-08
PAR 2021/846 Forskare i antik och medeltida filosofi och klassisk filologi Humanistiska fakulteten 2021-08-16 2021-08-16
PAR 2021/809 Vikarierande universitetslektor i teoretisk filosofi Humanistiska fakulteten 2021-08-16 2021-08-16
PAR 2021/795 Vikarierande universitetslektor i litteraturvetenskap Humanistiska fakulteten 2021-08-16 2021-08-16
PAR 2021/750 Universitetslektor i idrottsvetenskap med inriktning mot beteendevetenskap Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2021-08-16 2021-08-16
PAR 2021/759 Universitetslektor i kostvetenskap med inriktning mot beteendevetenskap Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2021-08-16 2021-08-16
PAR 2021/760 Universitetslektor i kostvetenskap med inriktning mot hem- och konsumentkunskap Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2021-08-16 2021-08-16
PAR 2021/815 Timanställd tentamensvakt Gemensamma förvaltningen 2021-08-31 2021-08-31
PAR 2021/702 Doktorandanställning i religionsvetenskap med didaktisk inriktning Humanistiska fakulteten 2021-09-15 2021-09-15
PAR 2021/698 Doktorandanställning i litteraturvetenskap med didaktisk inriktning Humanistiska fakulteten 2021-09-15 2021-09-15