Diarienummer Tjänst Fakultet Sista ansökningsdag
PAR 2021/690 Universitetsadjunkt i smyckekonst Konstnärliga fakulteten 2021-06-01 2021-06-01
PAR 2021/691 Universitetsadjunkt i fri konst Konstnärliga fakulteten 2021-06-07 2021-06-07
PAR 2021/670 Forskningsassistent i socialt arbete Samhällsvetenskapliga fakulteten 2021-05-31 2021-05-31
PAR 2021/344 Institutionstekniker, Core Facilities Sahlgrenska akademin 2021-05-24 2021-05-24
PAR 2021/667 Forskningsbiträde inom programutveckling i R för artsidentifikation Naturvetenskapliga fakulteten 2021-05-20 2021-05-20
PAR 2021/684 Forskare Sahlgrenska akademin 2021-05-31 2021-05-31
PAR 2021/672 Forskningssjuksköterska Sahlgrenska akademin 2021-05-31 2021-05-31
PAR 2021/675 IT-infrastrukturspecialist Linux Gemensamma förvaltningen 2021-05-31 2021-05-31
PAR 2021/676 Vikarierande universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap Samhällsvetenskapliga fakulteten 2021-05-24 2021-05-24
PAR 2021/683 Forskare Sahlgrenska akademin 2021-05-24 2021-05-24
PAR 2021/679 Forskare i systembiologi Naturvetenskapliga fakulteten 2021-05-31 2021-05-31
PAR 2021/682 Administrativ samordnare Sahlgrenska akademin 2021-05-31 2021-05-31
PAR 2021/662 Samordnare för samverkan - vikariat Naturvetenskapliga fakulteten 2021-05-24 2021-05-24
PAR 2021/677 Kostymmästare, intermittent anställning Konstnärliga fakulteten 2021-05-28 2021-05-28
PAR 2021/633 Universitetslektor i tillämpad IT med inriktning mot utbildningsvetenskap IT-fakulteten 2021-06-03 2021-06-03
PAR 2021/674 Universitetsadjunkt i ämnesdidaktik med inriktning mot naturvetenskap Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2021-05-27 2021-05-27
PAR 2021/628 Kommunikatör Handelshögskolan 2021-05-31 2021-05-31
PAR 2021/82 Professor i sen-holocen/antropocen marin sedimentologi Naturvetenskapliga fakulteten 2021-06-06 2021-06-06
PAR 2021/671 Studentassistent, en eller flera, Studio Manager Interaktionsdesign IT-fakulteten 2021-05-31 2021-05-31
PAR 2021/414 Universitetslektor i matematisk statistik Naturvetenskapliga fakulteten 2021-06-21 2021-06-21
PAR 2021/668 Innovationsrådgivare Gemensamma förvaltningen 2021-05-21 2021-05-21
PAR 2021/481 Amanuens Sahlgrenska akademin 2021-05-27 2021-05-27
PAR 2021/660 Skrivningsvakter Naturvetenskapliga fakulteten 2021-05-27 2021-05-27
PAR 2021/582 Universitetslektor i pedagogik Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2021-06-11 2021-06-11
PAR 2021/643 Doktorand i freds- och utvecklingsforskning/statsvetenskap, Göteborgs universitet och Amsterdams universitet – med särskilt fokus på migrationspolitik i det Globala Syd Samhällsvetenskapliga fakulteten 2021-05-31 2021-05-31
PAR 2021/599 Forskningsingenjör vikariat Naturvetenskapliga fakulteten 2021-05-30 2021-05-30
PAR 2021/666 Forskare Sahlgrenska akademin 2021-05-27 2021-05-27
PAR 2021/663 Postdoktor i experimentell njurmedicin Sahlgrenska akademin 2021-05-27 2021-05-27
PAR 2021/469 Amanuenser till Kliniskt träningscentrum (KTC) Sahlgrenska akademin 2021-05-14 2021-05-14
PAR 2021/617 Forskningssamordnare Sahlgrenska akademin 2021-05-27 2021-05-27
PAR 2021/494 1:e forskningsingenjör för forskning med C. elegans Naturvetenskapliga fakulteten 2021-05-27 2021-05-27
PAR 2021/560 Forskare i nanopor elektrokemi hos celler och vesiklar Naturvetenskapliga fakulteten 2021-05-27 2021-05-27
PAR 2021/561 Forskare i ny elektrokemiska metoder vid cellar och vesiklar Naturvetenskapliga fakulteten 2021-05-27 2021-05-27
PAR 2021/658 Kommunikatör 75 % Humanistiska fakulteten 2021-05-27 2021-05-27
PAR 2021/632 Evenemangssamordnare till Jonsereds Herrgård Gemensamma förvaltningen 2021-05-24 2021-05-24
PAR 2021/659 Forskningsassistent till ett forskningsprojekt kring intervjutekniker Samhällsvetenskapliga fakulteten 2021-05-26 2021-05-26
PAR 2021/656 Ekonomiadministratör Gemensamma förvaltningen 2021-05-26 2021-05-26
PAR 2021/657 Assistent Naturvetenskapliga fakulteten 2021-05-23 2021-05-23
PAR 2021/654 Forskare Samhällsvetenskapliga fakulteten 2021-05-19 2021-05-19
PAR 2021/601 Doktorand i medicinsk vetenskap - Databaserad sjukdomsfenotypning och prediktiva modeller vid luftvägssjukdomar Sahlgrenska akademin 2021-05-27 2021-05-27
PAR 2021/602 Doktorand i medicinsk vetenskap - Molekylär allergi mot pälsdjur hos vuxna Sahlgrenska akademin 2021-05-27 2021-05-27
PAR 2020/1484 Doktorand i datalingvistik Humanistiska fakulteten 2021-06-07 2021-06-07
PAR 2021/513 Universitetslektor i Historia Humanistiska fakulteten 2021-06-14 2021-06-14
PAR 2021/647 Biomedicinsk analytiker Sahlgrenska akademin 2021-05-25 2021-05-25
PAR 2021/651 Projektassistent i kallvattenkorallekologi Naturvetenskapliga fakulteten 2021-06-07 2021-06-07
PAR 2021/592 Doktorand i logik Humanistiska fakulteten 2021-05-31 2021-05-31
PAR 2021/653 Adjungerad universitetsadjunkt i pedagogiskt arbete, med undervisning inom VFU (en eller flera) Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2021-05-26 2021-05-26
PAR 2021/648 Administratör Sahlgrenska akademin 2021-05-25 2021-05-25
PAR 2021/604 Postdoktor i lång icke-kodande RNA (lncRNA) och cancerbiologi Sahlgrenska akademin 2021-05-28 2021-05-28
PAR 2021/642 Forskare i radiofysik Sahlgrenska akademin 2021-05-24 2021-05-24
PAR 2021/547 Ekonomiadministratör Handelshögskolan 2021-05-24 2021-05-24
PAR 2021/638 Psykolog med anställning som universitetsadjunkt, inriktning PDT Samhällsvetenskapliga fakulteten 2021-05-17 2021-05-17
PAR 2021/485 Studieadministatör Naturvetenskapliga fakulteten 2021-05-24 2021-05-24
PAR 2021/637 Doktorand inom struktur-aktivitetsrelationsstudier Naturvetenskapliga fakulteten 2021-05-24 2021-05-24
PAR 2021/629 Ekonom Sahlgrenska akademin 2021-05-24 2021-05-24
PAR 2021/636 Biträdande forskare till statsvetenskapliga institutionen och V-Dem Institutet Samhällsvetenskapliga fakulteten 2021-05-17 2021-05-17
PAR 2021/625 Amanuens Sahlgrenska akademin 2021-05-31 2021-05-31
PAR 2021/631 Projektassistent Naturvetenskapliga fakulteten 2021-05-23 2021-05-23
PAR 2021/452 Erfaren projektledare med kravställarkompetens Sahlgrenska akademin 2021-05-17 2021-05-17
PAR 2021/627 Doktorand i Marina vetenskaper inrikting evolutionär biologi Naturvetenskapliga fakulteten 2021-05-28 2021-05-28
PAR 2021/626 Doktorand i Marina vetenskaper inrikting evolutionär genomik Naturvetenskapliga fakulteten 2021-05-28 2021-05-28
PAR 2021/624 Universitetsadjunkt i fri konst Konstnärliga fakulteten 2021-05-14 2021-05-14
PAR 2021/310 Universitetslektor i histologi med inriktning mot cellbiologi Sahlgrenska akademin 2021-05-31 2021-05-31
PAR 2021/621 Adjungerad adjunkt i idrottsvetenskap med inriktning mot idrott och hälsa, en eller flera Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2021-05-20 2021-05-20
PAR 2021/623 Gästlärare Handelshögskolan 2021-05-20 2021-05-20
PAR 2021/538 Projektassistenter Handelshögskolan 2021-05-13 2021-05-13
PAR 2021/620 Informationssäkerhetssamordnare Gemensamma förvaltningen 2021-05-20 2021-05-20
PAR 2021/622 Universitetsadjunkt i ämnesdidaktik med inriktning mot svenska - vikariat Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2021-05-20 2021-05-20
PAR 2020/1482 Doktorand i lingvistik Humanistiska fakulteten 2021-05-31 2021-05-31
PAR 2021/618 Forskare Sahlgrenska akademin 2021-06-04 2021-06-04
PAR 2021/619 Gästföreläsare i design Konstnärliga fakulteten 2021-05-20 2021-05-20
PAR 2021/587 Ekonomiadministratör, Core Facilities Sahlgrenska akademin 2021-05-19 2021-05-19
PAR 2021/586 Ekonom, Core Facilities Sahlgrenska akademin 2021-05-19 2021-05-19
PAR 2021/612 Biträdande forskare Sahlgrenska akademin 2021-05-13 2021-05-13
PAR 2021/616 Biträdande forskare Sahlgrenska akademin 2021-05-21 2021-05-21
PAR 2021/615 Biträdande forskare Sahlgrenska akademin 2021-05-21 2021-05-21
PAR 2021/502 Systemutvecklare, tidsbegränsad anställning Humanistiska fakulteten 2021-05-17 2021-05-17
PAR 2021/521 Forskningsassistent - intermittent anställning (en eller flera) Humanistiska fakulteten 2021-05-17 2021-05-17
PAR 2021/611 Junior forskare till projektet “Utmaningar för långsiktigt fredsbyggande i Kambodja och Mozambique”, med fokus på Kambodja Samhällsvetenskapliga fakulteten 2021-05-31 2021-05-31
PAR 2021/613 Forskningssjuksköterska Sahlgrenska akademin 2021-05-20 2021-05-20
PAR 2021/608 Forskare, Core Facilities Sahlgrenska akademin 2021-05-19 2021-05-19
PAR 2021/609 Psykolog/universitetsadjunkt med klinikansvar, inriktning PDT Samhällsvetenskapliga fakulteten 2021-05-19 2021-05-19
PAR 2021/156 Universitetslektor i prokaryot mikrobiologi Naturvetenskapliga fakulteten 2021-06-06 2021-06-06
PAR 2021/607 Ekonomicontroller Gemensamma förvaltningen 2021-05-19 2021-05-19
PAR 2021/528 Pedagogisk utvecklare Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2021-05-17 2021-05-17
PAR 2021/527 Pedagogisk utvecklare Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2021-05-17 2021-05-17
PAR 2021/558 Universitetslektor i kulturvård med inriktning mot byggd miljö Naturvetenskapliga fakulteten 2021-05-18 2021-05-18
PAR 2021/603 Forskare Sahlgrenska akademin 2021-05-18 2021-05-18
PAR 2021/583 Universitetslektor i ämnesdidaktik, inriktning engelska Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2021-06-01 2021-06-01
PAR 2021/554 Studentassistent, en eller flera, Computer Engineering & Network Security IT-fakulteten 2021-05-25 2021-05-25
PAR 2021/544 Studentassistent, en eller flera, kurs DIT700 Datorintroduktion IT-fakulteten 2021-05-25 2021-05-25
PAR 2021/543 Studentassistent, en eller flera, Datavetenskap IT-fakulteten 2021-05-25 2021-05-25
PAR 2021/541 Studentassistent, en eller flera, Data Science and AI IT-fakulteten 2021-05-25 2021-05-25
PAR 2021/540 Studentassistent, en eller flera, Interaktionsdesign IT-fakulteten 2021-05-25 2021-05-25
PAR 2021/498 Studentassistent, en eller flera, Software Engineering IT-fakulteten 2021-05-25 2021-05-25
PAR 2021/287 Tvåårig tjänst som postdoktor inom projektet ‘Drylands Transform’ Samhällsvetenskapliga fakulteten 2021-05-31 2021-05-31
PAR 2021/518 Pedagogisk utvecklare Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2021-05-17 2021-05-17
PAR 2021/598 Biomedicinsk analytiker Sahlgrenska akademin 2021-05-17 2021-05-17
PAR 2021/588 Studievägledare i biologi, vikariat Naturvetenskapliga fakulteten 2021-05-17 2021-05-17
PAR 2021/302 Studievägledare i molekylärbiologi Naturvetenskapliga fakulteten 2021-05-30 2021-05-30
PAR 2021/462 Doktorand i medicinsk vetenskap - Intervention för rökavvänjning för HIV-patienter Sahlgrenska akademin 2021-05-17 2021-05-17
PAR 2021/555 Labassistent Naturvetenskapliga fakulteten 2021-05-15 2021-05-15
PAR 2021/597 Forskare Sahlgrenska akademin 2021-05-17 2021-05-17
PAR 2021/276 Universitetslektor i svenska som andraspråk/flerspråkighet med didaktisk inriktning, en eller flera Humanistiska fakulteten 2021-05-31 2021-05-31
PAR 2021/277 Universitetslektor i flerspråkighet med inriktning mot sociolingvistik, en eller flera Humanistiska fakulteten 2021-05-31 2021-05-31
PAR 2021/425 Databasansvarig Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2021-05-23 2021-05-23
PAR 2021/572 Forskare Sahlgrenska akademin 2021-05-17 2021-05-17
PAR 2021/596 Doktorand i marin biogeokemi och kvävecykel Naturvetenskapliga fakulteten 2021-05-23 2021-05-23
PAR 2021/567 Universitetslektor i pedagogiskt arbete - vikariat Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2021-05-17 2021-05-17
PAR 2021/595 Assistent för bildningskurs i marin biologi Naturvetenskapliga fakulteten 2021-05-16 2021-05-16
PAR 2021/593 Utbildningsadministratör Humanistiska fakulteten 2021-05-17 2021-05-17
PAR 2021/594 Biträdande forskare, inst för odontologi Sahlgrenska akademin 2021-05-17 2021-05-17
PAR 2021/591 Forskningsassistent Sahlgrenska akademin 2021-05-17 2021-05-17
PAR 2021/589 Universitetsadjunkt i pedagogiskt arbete Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2021-05-17 2021-05-17
PAR 2021/584 Biträdande forskare Sahlgrenska akademin 2021-05-17 2021-05-17
PAR 2021/577 Administratör Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2021-05-17 2021-05-17
PAR 2021/580 Gästföreläsare i statistik Handelshögskolan 2021-05-17 2021-05-17
PAR 2021/542 Forskare Sahlgrenska akademin 2021-05-17 2021-05-17
PAR 2021/463 Doktorand i medicinsk vetenskap - Luftföroreningar och kardiorenala sjukdomar Sahlgrenska akademin 2021-05-17 2021-05-17
PAR 2021/317 Doktorand i Naturvetenskap inriktning kemi Naturvetenskapliga fakulteten 2021-05-16 2021-05-16
PAR 2021/391 Doktorand i farmaceutisk vetenskap - Molekylär farmakokinetik- oligonukleotidläkemedel Sahlgrenska akademin 2021-05-25 2021-05-25
PAR 2021/390 Doktorand i medicinsk vetenskap - Psykiatri Sahlgrenska akademin 2021-05-25 2021-05-25
PAR 2021/386 Doktorand i medicinsk vetenskap - Endometrios och ovarialcancer Sahlgrenska akademin 2021-05-25 2021-05-25
PAR 2021/385 Doktorand i medicinsk vetenskap - Translationell barncancerforskning Sahlgrenska akademin 2021-05-25 2021-05-25
PAR 2021/387 Doktorand i medicinsk vetenskap - Klinisk molekylär profilering Sahlgrenska akademin 2021-05-25 2021-05-25
PAR 2021/389 Doktorand i medicinsk vetenskap - Brustet hjärta syndrom Sahlgrenska akademin 2021-05-25 2021-05-25
PAR 2021/575 Universitetsadjunkt i pedagogik, en eller flera Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2021-05-17 2021-05-17
PAR 2021/576 Universitetsadjunkt i barn- och ungdomsvetenskap, en eller flera Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2021-05-17 2021-05-17
PAR 2021/569 Biträdande forskare Sahlgrenska akademin 2021-05-14 2021-05-14
PAR 2021/388 Doktorand i medicinsk vetenskap - Virologi/immunologi/neurologi Sahlgrenska akademin 2021-05-25 2021-05-25
PAR 2021/585 Forskare i Soft Matter Lab Naturvetenskapliga fakulteten 2021-05-14 2021-05-14
PAR 2021/464 Doktorand i vårdvetenskap - OUT-FIT projektet Sahlgrenska akademin 2021-05-17 2021-05-17
PAR 2020/1544 Systemutvecklare Gemensamma förvaltningen 2021-05-14 2021-05-14
PAR 2021/196 Systemutvecklare Microsoft 365/SharePoint Gemensamma förvaltningen 2021-05-14 2021-05-14
PAR 2021/539 Gästföreläsare i finansiell ekonomi Handelshögskolan 2021-05-12 2021-05-12
PAR 2021/579 Ekonomiadministratör Universitetsbiblioteket 2021-05-13 2021-05-13
PAR 2021/573 Kommunikatör Sahlgrenska akademin 2021-05-14 2021-05-14
PAR 2021/571 Administratör Sahlgrenska akademin 2021-05-14 2021-05-14
PAR 2021/562 Evenemangssamordnare för akademiska högtider Gemensamma förvaltningen 2021-05-13 2021-05-13
PAR 2021/570 Handläggare för jämställdhet Naturvetenskapliga fakulteten 2021-05-13 2021-05-13
PAR 2021/526 1-2 Postdoktorer i struktur och funktion hos GPCR signalingskomplex Sahlgrenska akademin 2021-05-17 2021-05-17
PAR 2021/568 Forskare i laserspektroskopi av negativa joner Naturvetenskapliga fakulteten 2021-05-22 2021-05-22
PAR 2021/563 Projektassistent Sahlgrenska akademin 2021-05-14 2021-05-14
PAR 2021/446 Forskare i datorbaserad biokemi Naturvetenskapliga fakulteten 2021-05-16 2021-05-16
PAR 2021/556 Studentmedarbetare till Universitetsbiblioteket Universitetsbiblioteket 2021-05-16 2021-05-16
PAR 2021/501 Forskare Sahlgrenska akademin 2021-05-14 2021-05-14
PAR 2021/500 Forskare Sahlgrenska akademin 2021-05-14 2021-05-14
PAR 2021/552 Studievägledare Gemensamma förvaltningen 2021-05-12 2021-05-12
PAR 2021/548 Biträdande forskare till forskningsprogrammet Knowledge Resistance: Causes, Consequences, Cures och delprojektet The Role of Media, Media Use, and Media Trust Samhällsvetenskapliga fakulteten 2021-05-12 2021-05-12
PAR 2021/549 Universitetslektor i pedagogik inriktning specialpedagogik Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2021-05-12 2021-05-12
PAR 2020/660 Forskare Sahlgrenska akademin 2021-05-12 2021-05-12
PAR 2021/545 Biträdande forskare Sahlgrenska akademin 2021-05-11 2021-05-11
PAR 2021/479 Universitetsadjunkt i omvårdnad med inriktning operationssjukvård Sahlgrenska akademin 2021-05-11 2021-05-11
PAR 2021/532 Dataanalytiker till statsvetenskapliga institutionen och GLD Samhällsvetenskapliga fakulteten 2021-05-11 2021-05-11
PAR 2021/394 Doktorandplats i naturvetenskap med inriktning geovetenskap Naturvetenskapliga fakulteten 2021-05-16 2021-05-16
PAR 2021/515 Doktorand i Naturvetenskap inriktning kemi Naturvetenskapliga fakulteten 2021-06-15 2021-06-15
PAR 2021/361 Universitetslektor i oral mikrobiologi förenad med befattning som övertandläkare Sahlgrenska akademin 2021-05-20 2021-05-20
PAR 2021/449 Biträdande universitetslektor med inriktning på marknadsföring Handelshögskolan 2021-06-01 2021-06-01
PAR 2021/455 Utbildningsadminstratör, vikarierande, 50% Samhällsvetenskapliga fakulteten 2021-05-12 2021-05-12
PAR 2021/403 Universitetslektor i allmänmedicin, förenad med befattning som specialistläkare (1-2 tjänster) Sahlgrenska akademin 2021-05-25 2021-05-25
PAR 2021/381 Universitetslektor i hälsovetenskaplig statistik, 1-2 anställningar Sahlgrenska akademin 2021-05-11 2021-05-11
PAR 2021/180 2-3 doktorandplatser i ekonomisk historia Handelshögskolan 2021-06-09 2021-06-09
PAR 2021/142 Universitetslektor i sociologi (1 eller flera) Samhällsvetenskapliga fakulteten 2021-05-24 2021-05-24
PAR 2021/123 Universitetslektor i arbetsvetenskap Samhällsvetenskapliga fakulteten 2021-05-24 2021-05-24