Diarienummer Tjänst Fakultet Sista ansökningsdag
PAR 2021/898 Utbildningshandläggare, deltid Naturvetenskapliga fakulteten 2021-07-09 2021-07-09
PAR 2021/897 Forskningsingenjör Naturvetenskapliga fakulteten 2021-07-09 2021-07-09
PAR 2021/899 Registrator Gemensamma förvaltningen 2021-07-05 2021-07-05
PAR 2021/819 Universitetslektor med inriktning mot kvalitativ vetenskaplig metod inom ämnet psykologi Samhällsvetenskapliga fakulteten 2021-08-23 2021-08-23
PAR 2021/891 AV-tekniker till Medieteknik Gemensamma förvaltningen 2021-07-31 2021-07-31
PAR 2021/685 Gästföreläsare i kulturvård med inriktning mot konservering av moderna material Naturvetenskapliga fakulteten 2021-06-25 2021-06-25
PAR 2021/894 Biträdande forskare inom neurokemi Sahlgrenska akademin 2021-07-09 2021-07-09
PAR 2021/686 Gästföreläsare i kulturvård med inriktning mot målerikonservering Naturvetenskapliga fakulteten 2021-06-25 2021-06-25
PAR 2021/895 Assistent för forskningsprojekt, en eller flera, Edge Cloud Computing IT-fakulteten 2021-07-09 2021-07-09
PAR 2021/687 Gästföreläsare i kulturvård med inriktning mot konserveringsvetenskap Naturvetenskapliga fakulteten 2021-06-25 2021-06-25
PAR 2021/889 Doktorandplats i naturvetenskap med inriktning mot miljövetenskap, ekotoxikologi Naturvetenskapliga fakulteten 2021-08-31 2021-08-31
PAR 2021/892 Universitetsadjunkt i Latinamerikastudier 35% Samhällsvetenskapliga fakulteten 2021-06-30 2021-06-30
PAR 2021/888 Servicetekniker, tidsbegränsad anställning Gemensamma förvaltningen 2021-07-01 2021-07-01
PAR 2021/885 HR-generalist sökes till Handelshögskolan! Handelshögskolan 2021-07-07 2021-07-07
PAR 2021/743 Postdoktor i atmosfärskemi med tillämpning inom kemiskt jonisationsmassspektromeri Naturvetenskapliga fakulteten 2021-08-15 2021-08-15
PAR 2021/890 Postdoktor i klimatförändringars effekt på invasiva Stillahavsostron och sjögräsekosystem på Sveriges västkust Naturvetenskapliga fakulteten 2021-07-07 2021-07-07
PAR 2021/877 Forskare Sahlgrenska akademin 2021-07-08 2021-07-08
PAR 2021/884 Forskare Sahlgrenska akademin 2021-07-07 2021-07-07
PAR 2021/883 Projektledare Sahlgrenska akademin 2021-07-07 2021-07-07
PAR 2021/872 Doktorandplats i Socialt arbete Samhällsvetenskapliga fakulteten 2021-07-07 2021-07-07
PAR 2021/230 Samordnare för partnerskap Handelshögskolan 2021-07-07 2021-07-07
PAR 2021/491 Universitetslektor i rättsvetenskap Handelshögskolan 2021-09-01 2021-09-01
PAR 2021/861 Doktorand i naturvetenskap med inriktning mot biologi Naturvetenskapliga fakulteten 2021-08-08 2021-08-08
PAR 2021/856 Bioinformatiker, Core Facilities Sahlgrenska akademin 2021-07-06 2021-07-06
PAR 2021/878 Biträdande forskare Samhällsvetenskapliga fakulteten 2021-06-30 2021-06-30
PAR 2021/829 Biträdande forskare i kulturgeografi Handelshögskolan 2021-07-08 2021-07-08
PAR 2021/864 Postdoktor i B-cell immunologi Sahlgrenska akademin 2021-08-09 2021-08-09
PAR 2021/865 Biträdande forskare Sahlgrenska akademin 2021-07-05 2021-07-05
PAR 2021/827 Biträdande forskare Sahlgrenska akademin 2021-07-06 2021-07-06
PAR 2021/782 Postdoktor i immunologi Sahlgrenska akademin 2021-07-01 2021-07-01
PAR 2021/873 Programsamordnare till statsvetenskapliga institutionen och GLD Samhällsvetenskapliga fakulteten 2021-07-04 2021-07-04
PAR 2021/730 Biträdande forskare till Statsvetenskapliga institutionen Samhällsvetenskapliga fakulteten 2021-08-02 2021-08-02
PAR 2021/866 Administratör IT-fakulteten 2021-07-06 2021-07-06
PAR 2021/766 Vikarierande universitetslektor i språkteknologi Humanistiska fakulteten 2021-06-21 2021-06-21
PAR 2021/869 Stipendiehandläggare Gemensamma förvaltningen 2021-06-28 2021-06-28
PAR 2021/863 Biträdande forskare Sahlgrenska akademin 2021-07-05 2021-07-05
PAR 2021/738 Gästföreläsare (västsvenskt kulturarv och kulturhistoria) Humanistiska fakulteten 2021-06-28 2021-06-28
PAR 2021/855 Biträdande universitetslektor i datadriven precisionsmedicin och diagnostik Sahlgrenska akademin 2021-09-05 2021-09-05
PAR 2021/854 Biträdande universitetslektor i datadriven forskning inom smittspridning och infektionsbiologi Sahlgrenska akademin 2021-09-05 2021-09-05
PAR 2021/851 Doktorandplats i naturvetenskap med inriktning mot klimatologi, marin ekologi och kustfiske Naturvetenskapliga fakulteten 2021-07-02 2021-07-02
PAR 2021/862 Forskningsassistent Sahlgrenska akademin 2021-07-05 2021-07-05
PAR 2021/833 Biträdande forskare, timanställd Naturvetenskapliga fakulteten 2021-06-30 2021-06-30
PAR 2021/860 Studieadministratör Samhällsvetenskapliga fakulteten 2021-07-02 2021-07-02
PAR 2021/859 Biträdande forskare Sahlgrenska akademin 2021-07-05 2021-07-05
PAR 2021/852 Biträdande forskare Samhällsvetenskapliga fakulteten 2021-08-08 2021-08-08
PAR 2021/843 Universitetsadjunkt mot nationella proven i samhällskunskap Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2021-06-30 2021-06-30
PAR 2021/857 Forskare i EU-rätt Handelshögskolan 2021-06-23 2021-06-23
PAR 2021/858 Universitetsadjunkt i offentlig rätt Handelshögskolan 2021-06-24 2021-06-24
PAR 2021/842 Universitetsadjunkt i mänskliga rättigheter 70% Samhällsvetenskapliga fakulteten 2021-07-01 2021-07-01
PAR 2021/853 Doktorand i naturvetenskap med inriktning mot Fysisk Oceanografi Naturvetenskapliga fakulteten 2021-07-01 2021-07-01
PAR 2021/847 Administratör, vikariat Humanistiska fakulteten 2021-07-01 2021-07-01
PAR 2021/846 Forskare i antik och medeltida filosofi och klassisk filologi Humanistiska fakulteten 2021-08-16 2021-08-16
PAR 2021/809 Vikarierande universitetslektor i teoretisk filosofi Humanistiska fakulteten 2021-08-16 2021-08-16
PAR 2021/795 Vikarierande universitetslektor i litteraturvetenskap Humanistiska fakulteten 2021-08-16 2021-08-16
PAR 2021/845 Personaladministratör, vikariat, 50 % Humanistiska fakulteten 2021-07-01 2021-07-01
PAR 2021/840 Arbetsrättsjurist Gemensamma förvaltningen 2021-06-29 2021-06-29
PAR 2021/848 Forskningsassistent Sahlgrenska akademin 2021-06-30 2021-06-30
PAR 2021/581 Forskare i teoretisk spinntronik Naturvetenskapliga fakulteten 2021-06-30 2021-06-30
PAR 2021/841 Studievägledare Gemensamma förvaltningen 2021-06-23 2021-06-23
PAR 2021/806 Ekonom Sahlgrenska akademin 2021-06-30 2021-06-30
PAR 2021/844 Ledningssamordnare Sahlgrenska akademin 2021-06-23 2021-06-23
PAR 2021/839 Biträdande forskare inom beroendemedicin Sahlgrenska akademin 2021-06-29 2021-06-29
PAR 2021/810 Doktorandplats i Fysik (med fokus på maskininlärning och robotik, Soft Matter Lab) Naturvetenskapliga fakulteten 2021-06-29 2021-06-29
PAR 2021/828 Forskare - Intermittent anställning Sahlgrenska akademin 2021-06-29 2021-06-29
PAR 2021/754 Forskningsassistent Naturvetenskapliga fakulteten 2021-06-28 2021-06-28
PAR 2021/835 Doktorandplats i Formella metoder - Reactive Synthesis and Runtime Verification IT-fakulteten 2021-06-30 2021-06-30
PAR 2021/834 Biträdande forskare Sahlgrenska akademin 2021-06-28 2021-06-28
PAR 2021/673 Postdoktor i mukus och mucosabiologi i tarmen Sahlgrenska akademin 2021-06-30 2021-06-30
PAR 2021/826 Studievägledare till institutionen för tillämpad IT IT-fakulteten 2021-06-21 2021-06-21
PAR 2021/830 Personaladministratör till Psykologiska institutionen Samhällsvetenskapliga fakulteten 2021-06-24 2021-06-24
PAR 2021/822 Universitetslektor vikariat genusvetenskap Humanistiska fakulteten 2021-06-28 2021-06-28
PAR 2021/750 Universitetslektor i idrottsvetenskap med inriktning mot beteendevetenskap Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2021-08-16 2021-08-16
PAR 2021/759 Universitetslektor i kostvetenskap med inriktning mot beteendevetenskap Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2021-08-16 2021-08-16
PAR 2021/760 Universitetslektor i kostvetenskap med inriktning mot hem- och konsumentkunskap Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2021-08-16 2021-08-16
PAR 2021/776 Ekonomisamordnare Sahlgrenska akademin 2021-06-24 2021-06-24
PAR 2021/816 Vikarierande adjunkt i Pedagogik Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2021-06-23 2021-06-23
PAR 2021/824 Projektassistent till Centrum för personcentrerad vård (GPCC) Sahlgrenska akademin 2021-06-24 2021-06-24
PAR 2021/565 Visstidsanställning som universitetslektor i kognitionsvetenskap IT-fakulteten 2021-06-21 2021-06-21
PAR 2021/821 Tekniker med samordningsuppdrag Konstnärliga fakulteten 2021-06-22 2021-06-22
PAR 2021/820 Forskare Sahlgrenska akademin 2021-06-23 2021-06-23
PAR 2021/811 Forskare inom Organizing Integration Handelshögskolan 2021-06-23 2021-06-23
PAR 2021/815 Timanställd tentamensvakt Gemensamma förvaltningen 2021-08-31 2021-08-31
PAR 2021/817 Forskningsassistent Sahlgrenska akademin 2021-06-23 2021-06-23
PAR 2021/755 Doktorandplats i naturvetenskap (miljövetenskap) Naturvetenskapliga fakulteten 2021-07-27 2021-07-27
PAR 2021/813 Forskningssjuksköterska Sahlgrenska akademin 2021-06-23 2021-06-23
PAR 2021/783 Forskare inom ekologisk zoologi med inriktning mot laxfiskekologi Naturvetenskapliga fakulteten 2021-06-23 2021-06-23
PAR 2021/726 Forskare med fokus på gynekologisk cancer Sahlgrenska akademin 2021-06-22 2021-06-22
PAR 2021/732 Utbildningsadministratör Samhällsvetenskapliga fakulteten 2021-06-22 2021-06-22
PAR 2021/800 Doktorand i medicinsk vetenskap - Cancer Terapi Sahlgrenska akademin 2021-06-22 2021-06-22
PAR 2021/780 Doktorand i medicinsk vetenskap - IBS och mat Sahlgrenska akademin 2021-06-22 2021-06-22
PAR 2021/808 Vikarierande universitetslektor i praktisk filosofi Humanistiska fakulteten 2021-06-21 2021-06-21
PAR 2021/807 Vikarierande universitetslektor eller adjunkt i logik och teoretisk filosofi Humanistiska fakulteten 2021-06-21 2021-06-21
PAR 2021/630 Postdoktor Naturvetenskapliga fakulteten 2021-06-22 2021-06-22
PAR 2021/731 Universitetsadjunkt i omvårdnad Sahlgrenska akademin 2021-06-23 2021-06-23
PAR 2021/803 Forskningsassistent Sahlgrenska akademin 2021-06-22 2021-06-22
PAR 2021/804 Universitetslektor i pedagogik Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2021-06-22 2021-06-22
PAR 2021/796 Vikarierande universitetslektor i latin Humanistiska fakulteten 2021-06-21 2021-06-21
PAR 2021/797 Vikarierande universitetslektor i grekiska Humanistiska fakulteten 2021-06-21 2021-06-21
PAR 2021/723 Gästföreläsare (Intermittent anställning) Sahlgrenska akademin 2021-06-22 2021-06-22
PAR 2021/793 Forskare Sahlgrenska akademin 2021-06-22 2021-06-22
PAR 2021/792 Doktorand i medicinsk vetenskap - Cancer Sahlgrenska akademin 2021-06-21 2021-06-21
PAR 2021/799 Utbildningsadministratör IT-fakulteten 2021-06-22 2021-06-22
PAR 2021/794 Forskningsrådgivare, Avdelningen för forskningsstöd Sahlgrenska akademin 2021-06-23 2021-06-23
PAR 2021/768 Universitetsadjunkt i barn- och ungdomsvetenskap Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2021-06-21 2021-06-21
PAR 2021/641 Universitetsadjunkt konfliktlösning/dramapedagogik, 1 eller flera Samhällsvetenskapliga fakulteten 2021-06-21 2021-06-21
PAR 2021/789 Postdoktor i kardiovaskulär epidemiologi/medicin Sahlgrenska akademin 2021-06-21 2021-06-21
PAR 2021/590 Doktorand i odontologisk vetenskap - Ortodonti Sahlgrenska akademin 2021-06-21 2021-06-21
PAR 2021/700 Doktorand i medicinsk vetenskap - RNA /stamceller Sahlgrenska akademin 2021-06-21 2021-06-21
PAR 2021/701 Doktorand i medicinsk vetenskap - RNA /Cancer Sahlgrenska akademin 2021-06-21 2021-06-21
PAR 2021/702 Doktorandanställning i religionsvetenskap med didaktisk inriktning Humanistiska fakulteten 2021-09-15 2021-09-15
PAR 2021/698 Doktorandanställning i litteraturvetenskap med didaktisk inriktning Humanistiska fakulteten 2021-09-15 2021-09-15
PAR 2021/435 Universitetslektor i logopedi Sahlgrenska akademin 2021-06-22 2021-06-22
PAR 2021/694 Postdoktor i molekylär medicin Sahlgrenska akademin 2021-07-05 2021-07-05
PAR 2021/414 Universitetslektor i matematisk statistik Naturvetenskapliga fakulteten 2021-06-21 2021-06-21