Diarienummer Tjänst Fakultet Sista ansökningsdag
PAR 2021/420 Biträdande forskare inom populationsdynamik hos gråsäl Naturvetenskapliga fakulteten 2021-04-28 2021-04-28
PAR 2021/454 Trädgårdskoordinator Naturvetenskapliga fakulteten 2021-04-28 2021-04-28
PAR 2021/474 Adjunct in Literary Composition Konstnärliga fakulteten 2021-04-30 2021-04-30
PAR 2021/473 Universitetslektor i psykologi med inr. rättspsykologi, vakansvikariat Samhällsvetenskapliga fakulteten 2021-04-29 2021-04-29
PAR 2021/466 Universitetslektor i psykologi med inriktning rättspsykologi Samhällsvetenskapliga fakulteten 2021-04-29 2021-04-29
PAR 2021/339 Studievägledare Naturvetenskapliga fakulteten 2021-05-01 2021-05-01
PAR 2021/472 Gästlärare i matematik och matematisk statistik, en till flera Naturvetenskapliga fakulteten 2021-05-08 2021-05-08
PAR 2021/471 Juridiska institutionen söker en utbildningsadministratör Handelshögskolan 2021-04-25 2021-04-25
PAR 2021/467 Provutvecklare Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2021-05-03 2021-05-03
PAR 2021/395 Forskare inom struktur-aktivitetsrelationsstudier Naturvetenskapliga fakulteten 2021-04-29 2021-04-29
PAR 2021/397 Forskare inom kemisk syntes av transmembranproteiner Naturvetenskapliga fakulteten 2021-04-29 2021-04-29
PAR 2021/457 Forskare i cancer immunterapi Sahlgrenska akademin 2021-04-28 2021-04-28
PAR 2021/465 Biträdande forskare, inst för odontologi Sahlgrenska akademin 2021-04-28 2021-04-28
PAR 2021/456 Kommunikatör Gemensamma förvaltningen 2021-04-28 2021-04-28
PAR 2021/460 Studenter från Handelshögskolan sökes för extrajobb Handelshögskolan 2021-04-27 2021-04-27
PAR 2021/409 Biträdande forskare Sahlgrenska akademin 2021-04-28 2021-04-28
PAR 2021/459 Studenthandledare (peer tutor) i akademiskt språk Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2021-04-28 2021-04-28
PAR 2021/458 Juridiska institutionen söker amanuenser Handelshögskolan 2021-04-21 2021-04-21
PAR 2021/189 Gästlärare, institutionen för kulturvård Naturvetenskapliga fakulteten 2021-04-22 2021-04-22
PAR 2021/216 Doktorand inom fysikalisk kemi med fokus på optisk spektroskopi Naturvetenskapliga fakulteten 2021-04-25 2021-04-25
PAR 2021/263 Forskarutbildningsadministratör Samhällsvetenskapliga fakulteten 2021-05-10 2021-05-10
PAR 2021/320 Forskningsbiträde/djurvårdare Naturvetenskapliga fakulteten 2021-04-28 2021-04-28
PAR 2021/308 Köksbiträde (tidsbegränsad anställning) Naturvetenskapliga fakulteten 2021-04-13 2021-04-13
PAR 2021/450 Universitetsadjunkt i litterär gestaltning Konstnärliga fakulteten 2021-05-04 2021-05-04
PAR 2021/452 Erfaren projektledare med kravställarkompetens Sahlgrenska akademin 2021-04-27 2021-04-27
PAR 2021/368 Ekonom Gemensamma förvaltningen 2021-04-27 2021-04-27
PAR 2021/443 Arkivarie Gemensamma förvaltningen 2021-04-27 2021-04-27
PAR 2021/451 Doktorandplats i psykologi Samhällsvetenskapliga fakulteten 2021-04-27 2021-04-27
PAR 2021/441 Programadministratör med studievägledningskompetens Handelshögskolan 2021-04-22 2021-04-22
PAR 2021/335 Forskningsassistent Naturvetenskapliga fakulteten 2021-04-12 2021-04-12
PAR 2021/432 Forskare inom miljövetenskap Naturvetenskapliga fakulteten 2021-04-30 2021-04-30
PAR 2021/445 Allmän visstidsanställning som universitetsadjunkt/universitetslektor i socialt arbete Samhällsvetenskapliga fakulteten 2021-04-23 2021-04-23
PAR 2021/444 Vikariat som universitetsadjunkt/universitetslektor i socialt arbete Samhällsvetenskapliga fakulteten 2021-04-23 2021-04-23
PAR 2021/436 Biträdande forskare Sahlgrenska akademin 2021-04-22 2021-04-22
PAR 2021/405 Postdoktor i molekylär immunologi Sahlgrenska akademin 2021-04-30 2021-04-30
PAR 2021/442 Projektkoordinator Naturvetenskapliga fakulteten 2021-04-20 2021-04-20
PAR 2021/433 Universitetslektor i kognitionsvetenskap IT-fakulteten 2021-04-22 2021-04-22
PAR 2021/430 Universitetslektor i informatik IT-fakulteten 2021-04-22 2021-04-22
PAR 2021/398 Trädgårdsmästare och en teknisk samordnare med inriktning mot trädgårdens hantverk Naturvetenskapliga fakulteten 2021-04-21 2021-04-21
PAR 2021/428 Universitetslektor i informatik IT-fakulteten 2021-04-22 2021-04-22
PAR 2021/329 Vikarierande universitetslektor i arbetsvetenskap (1 eller flera) Samhällsvetenskapliga fakulteten 2021-04-22 2021-04-22
PAR 2021/423 Gästlärare i bygghantverk Naturvetenskapliga fakulteten 2021-04-18 2021-04-18
PAR 2021/439 Doktorand i beräkningsbiologi och bioinformatik Naturvetenskapliga fakulteten 2021-04-21 2021-04-21
PAR 2021/419 Ett eller flera vikariat som universitetslektor i historia Humanistiska fakulteten 2021-04-21 2021-04-21
PAR 2021/437 Registrator Gemensamma förvaltningen 2021-04-21 2021-04-21
PAR 2021/440 Universitetslektor i psykologi med inr. mot miljöpsykologi, vikariat Samhällsvetenskapliga fakulteten 2021-04-20 2021-04-20
PAR 2021/438 AV-tekniker vid Campusservice Haga Gemensamma förvaltningen 2021-04-25 2021-04-25
PAR 2021/434 Doktorand i biofysikalisk kemi Naturvetenskapliga fakulteten 2021-04-21 2021-04-21
PAR 2021/429 Forskningsbiträde Sahlgrenska akademin 2021-04-23 2021-04-23
PAR 2021/67 Postdoktorer i Informatik, digital innovation och digital transformation IT-fakulteten 2021-04-14 2021-04-14
PAR 2021/234 Universitetslektor i religionsvetenskap Humanistiska fakulteten 2021-04-12 2021-04-12
PAR 2021/427 Forskare till Centrum för personcentrerad vård (GPCC) Sahlgrenska akademin 2021-04-20 2021-04-20
PAR 2021/345 Administratör Samhällsvetenskapliga fakulteten 2021-04-20 2021-04-20
PAR 2021/426 Säkerhetschef Gemensamma förvaltningen 2021-04-20 2021-04-20
PAR 2021/403 Universitetslektor i allmänmedicin, förenad med befattning som specialistläkare (1-2 tjänster) Sahlgrenska akademin 2021-05-25 2021-05-25
PAR 2021/424 Extrapersonal till Servicecenter och Telefonväxel Gemensamma förvaltningen 2021-04-20 2021-04-20
PAR 2021/422 Språkhandledare Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2021-04-19 2021-04-19
PAR 2021/421 Forskningsadministratör Sahlgrenska akademin 2021-04-19 2021-04-19
PAR 2021/416 Forskare till samverkansplattformen Personcentrerat Patient-Publikt-Privat Partnerskap (PCP4), deltid 20% Sahlgrenska akademin 2021-04-12 2021-04-12
PAR 2021/418 Forskare Sahlgrenska akademin 2021-04-19 2021-04-19
PAR 2021/417 Projektsamordnare Sahlgrenska akademin 2021-04-21 2021-04-21
PAR 2021/404 Studentassistent, en eller flera, inom Datavetenskap IT-fakulteten 2021-04-25 2021-04-25
PAR 2021/400 Personalhandläggare Sahlgrenska akademin 2021-04-19 2021-04-19
PAR 2021/396 Gästföreläsare i kulturvård med inriktning mot byggd miljö Naturvetenskapliga fakulteten 2021-04-16 2021-04-16
PAR 2021/412 Studieadministratör Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2021-04-19 2021-04-19
PAR 2021/411 Ekonomiadministratör Naturvetenskapliga fakulteten 2021-04-18 2021-04-18
PAR 2021/332 Doktorand i naturvetenskap med inriktning mot biologi Naturvetenskapliga fakulteten 2021-04-16 2021-04-16
PAR 2021/410 Adjungerad adjunkt i kostvetenskap med inriktning mot hem- och konsumentkunskap, en eller flera Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2021-04-18 2021-04-18
PAR 2021/407 Vikarierande universitetsadjunkt i idrottsvetenskap Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2021-04-18 2021-04-18
PAR 2021/402 Universitetsadjunkt i idrottsvetenskap Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2021-04-18 2021-04-18
PAR 2021/383 Vikariat utbildningshandläggare mot forskning och utbildning på forskarnivå Samhällsvetenskapliga fakulteten 2021-04-13 2021-04-13
PAR 2021/399 Servicetekniker vid Campusservice Medicinareberget Gemensamma förvaltningen 2021-04-15 2021-04-15
PAR 2021/363 Postdoktor i bakteriell vaccinforskning Sahlgrenska akademin 2021-04-15 2021-04-15
PAR 2021/393 Forskare om kvinnans graviditet inom genomik/epidemiologi Sahlgrenska akademin 2021-04-15 2021-04-15
PAR 2021/219 Forskare till Statsvetenskapliga institutionen och projektet Offentliga tjänster Samhällsvetenskapliga fakulteten 2021-04-15 2021-04-15
PAR 2021/384 Forskare Sahlgrenska akademin 2021-04-15 2021-04-15
PAR 2021/381 Universitetslektor i hälsovetenskaplig statistik, 1-2 anställningar Sahlgrenska akademin 2021-05-11 2021-05-11
PAR 2021/258 Reseracher in nanoelectrochemistry at cells and vesicles Naturvetenskapliga fakulteten 2021-04-15 2021-04-15
PAR 2021/330 Biträdande universitetslektor i statsvetenskap Samhällsvetenskapliga fakulteten 2021-05-10 2021-05-10
PAR 2021/392 Studievägledare, vikariat Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2021-04-22 2021-04-22
PAR 2021/257 Forskare inriktn memranhomeostas hos däggdjursceller Naturvetenskapliga fakulteten 2021-04-15 2021-04-15
PAR 2021/258 Forskare i nanoelektrokemi vid cellar och vesiklar Naturvetenskapliga fakulteten 2021-04-15 2021-04-15
PAR 2021/299 Ekonomiadministratör, vikariat Naturvetenskapliga fakulteten 2021-04-15 2021-04-15
PAR 2021/180 2-3 doktorandplatser i ekonomisk historia Handelshögskolan 2021-06-09 2021-06-09
PAR 2021/232 Forskare i miljöekonomi – samordning kollaborativa program Handelshögskolan 2021-04-15 2021-04-15
PAR 2021/378 Studentmedarbetare Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2021-04-14 2021-04-14
PAR 2021/379 Personalhandläggare Sahlgrenska akademin 2021-04-14 2021-04-14
PAR 2021/117 Doktorand i vetenskapsteori med fokus på den vetenskapliga basen för kustfiske i Sverige Humanistiska fakulteten 2021-04-29 2021-04-29
PAR 2021/376 Universitetslektor i pedagogiskt arbete, vikariat Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2021-04-13 2021-04-13
PAR 2021/375 Internationella handläggare Gemensamma förvaltningen 2021-04-13 2021-04-13
PAR 2021/354 Adjungerad universitetsadjunkt i barn- och ungdomsvetenskap, en eller flera Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2021-04-13 2021-04-13
PAR 2021/373 Universitetsadjunkt i undersökande journalistik Samhällsvetenskapliga fakulteten 2021-04-20 2021-04-20
PAR 2021/374 Kommunikatör Sahlgrenska akademin 2021-04-15 2021-04-15
PAR 2021/370 Universitetslektor i pedagogik Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2021-04-14 2021-04-14
PAR 2021/371 Kommunikatör vikariat Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2021-04-12 2021-04-12
PAR 2021/142 Universitetslektor i sociologi (1 eller flera) Samhällsvetenskapliga fakulteten 2021-05-24 2021-05-24
PAR 2021/123 Universitetslektor i arbetsvetenskap Samhällsvetenskapliga fakulteten 2021-05-24 2021-05-24
PAR 2021/369 Universitetsadjunkt i ämnesdidaktik med inriktning mot matematik (en eller flera) Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2021-04-12 2021-04-12
PAR 2021/205 Doktorandplats i naturvetenskap med inriktning mot biologi Naturvetenskapliga fakulteten 2021-04-16 2021-04-16
PAR 2021/301 Studieadministratör Handelshögskolan 2021-04-12 2021-04-12
PAR 2021/356 Forskare Sahlgrenska akademin 2021-04-12 2021-04-12
PAR 2021/358 Forskare Sahlgrenska akademin 2021-04-14 2021-04-14
PAR 2021/357 Forskare Sahlgrenska akademin 2021-04-14 2021-04-14
PAR 2021/340 Forskningsingenjör Sahlgrenska akademin 2021-04-12 2021-04-12
PAR 2021/116 Universitetslektor i vetenskapsteori, en eller flera Humanistiska fakulteten 2021-04-29 2021-04-29
PAR 2021/115 Universitetslektor i lingvistik, en eller flera Humanistiska fakulteten 2021-04-29 2021-04-29
PAR 2021/352 Universitetsadjunkt i barn- och ungdomsvetenskap, en eller flera Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2021-04-14 2021-04-14
PAR 2021/194 Universitetsadjunkt i barn- och ungdomsvetenskap, en eller flera Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2021-04-14 2021-04-14
PAR 2021/193 Universitetslektor i barn- och ungdomsvetenskap, en eller flera Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2021-04-14 2021-04-14
PAR 2021/297 Systemingenjör, Core Facilities Sahlgrenska akademin 2021-04-15 2021-04-15
PAR 2021/148 Doktorandplats i sociologi, inom forskningsprojekt Samhällsvetenskapliga fakulteten 2021-04-22 2021-04-22
PAR 2021/346 Doktorand i samhällsvetenskapliga miljöstudier med focus på kustfiske och turism i Sverige Samhällsvetenskapliga fakulteten 2021-04-30 2021-04-30
PAR 2021/305 Doktorand i naturvetenskap, inriktning biologi/vattenbruk Naturvetenskapliga fakulteten 2021-04-12 2021-04-12
PAR 2021/338 Utbildningshandläggare Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2021-04-12 2021-04-12
PAR 2021/317 Doktorand i Naturvetenskap inriktning kemi Naturvetenskapliga fakulteten 2021-04-16 2021-04-16
PAR 2021/278 Doktorand i barn- och ungdomsvetenskap, en eller flera Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2021-04-19 2021-04-19
PAR 2021/281 Doktorand i pedagogik, en eller flera Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2021-04-19 2021-04-19
PAR 2021/279 Doktorand i pedagogik, en eller flera Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2021-04-19 2021-04-19
PAR 2021/275 Doktorand i barn- och ungdomsvetenskap, en eller flera Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2021-04-19 2021-04-19
PAR 2020/1260 Professor i klinisk genetik förenad med anställning som specialistläkare/överläkare Sahlgrenska akademin 2021-05-03 2021-05-03
PAR 2021/143 Doktorandplats i arbetsvetenskap Samhällsvetenskapliga fakulteten 2021-04-22 2021-04-22
PAR 2021/49 Doktorandplats i sociologi, 2st Samhällsvetenskapliga fakulteten 2021-04-22 2021-04-22
PAR 2020/1257 Professor i fysioterapi Sahlgrenska akademin 2021-04-29 2021-04-29
PAR 2021/195 Universitetslektor i invärtesmedicin, allergologi eller akutsjukvård, förenad med befattning som specialistläkare/överläkare Sahlgrenska akademin 2021-04-27 2021-04-27
PAR 2020/1482 Doktorand i lingvistik Humanistiska fakulteten 2021-05-31 2021-05-31
PAR 2020/1484 Doktorand i datalingvistik Humanistiska fakulteten 2021-06-07 2021-06-07