Diarienummer Tjänst Fakultet Sista ansökningsdag
PAR 2021/251 Doktorandplats i arkeologi Humanistiska fakulteten 2021-04-01 2021-04-01
PAR 2021/249 Biträdande forskare i tumörbiologi Sahlgrenska akademin 2021-03-19 2021-03-19
PAR 2021/243 Postdoktor i metabolisk fysiologi Sahlgrenska akademin 2021-03-22 2021-03-22
PAR 2021/240 Registrator, intermittent anställning Gemensamma förvaltningen 2021-03-15 2021-03-15
PAR 2021/247 Forskare i marin populationsgenomik Naturvetenskapliga fakulteten 2021-03-23 2021-03-23
PAR 2021/246 Forskare i marin evolution och populationsgenomik Naturvetenskapliga fakulteten 2021-03-23 2021-03-23
PAR 2021/245 2 st marinbiologer/informatörer (tidsbegränsade anställningar) Naturvetenskapliga fakulteten 2021-03-23 2021-03-23
PAR 2020/1257 Professor i fysioterapi Sahlgrenska akademin 2021-04-29 2021-04-29
PAR 2021/206 Studieadministratör Handelshögskolan 2021-03-22 2021-03-22
PAR 2021/173 Postdoktor Naturvetenskapliga fakulteten 2021-03-22 2021-03-22
PAR 2021/241 Forskare Sahlgrenska akademin 2021-03-19 2021-03-19
PAR 2021/242 Gästföreläsare, Vård av äldre fruktträd i kulturmiljö Naturvetenskapliga fakulteten 2021-03-12 2021-03-12
PAR 2021/235 Forskningsassistent Samhällsvetenskapliga fakulteten 2021-03-12 2021-03-12
PAR 2021/21 Doktorandplats i geovetenskap (strukturgeologi) Naturvetenskapliga fakulteten 2021-04-01 2021-04-01
PAR 2021/239 Timanställd servicetekniker till Campusservice Medicinareberget Gemensamma förvaltningen 2021-03-12 2021-03-12
PAR 2021/222 Postdoktor, institutionen för geovetenskaper Naturvetenskapliga fakulteten 2021-03-21 2021-03-21
PAR 2021/238 Administrativ chef Konstnärliga fakulteten 2021-03-19 2021-03-19
PAR 2021/229 Universitetslektor i ämnesdidaktik med inriktning mot hållbar utveckling Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2021-03-17 2021-03-17
PAR 2021/219 Forskare till Statsvetenskapliga institutionen och projektet Offentliga tjänster Samhällsvetenskapliga fakulteten 2021-03-26 2021-03-26
PAR 2020/1378 Universitetslektor i nationalekonomi med inriktning mot miljöekonomi och energiomställning Handelshögskolan 2021-03-18 2021-03-18
PAR 2021/236 Forskare Sahlgrenska akademin 2021-03-18 2021-03-18
PAR 2020/1383 Universitetslektor i finansiell ekonomi med inriktning mot internationell ekonomi Handelshögskolan 2021-03-18 2021-03-18
PAR 2020/1382 Universitetslektor i nationalekonomi med inriktning mot utvecklingsekonomi och beteendeekonomi Handelshögskolan 2021-03-18 2021-03-18
PAR 2021/223 Forskningsrådgivare Gemensamma förvaltningen 2021-03-18 2021-03-18
PAR 2020/1380 Universitetslektor i nationalekonomi med inriktning mot beteende- och genusekonomi Handelshögskolan 2021-03-18 2021-03-18
PAR 2020/1379 Universitetslektor i nationalekonomi med inriktning mot mikroekonomisk teori och marknadsdesign Handelshögskolan 2021-03-18 2021-03-18
PAR 2021/233 Forskare Sahlgrenska akademin 2021-03-18 2021-03-18
PAR 2021/185 Universitetsadjunkt i Design med inriktning rumsgestaltning Konstnärliga fakulteten 2021-03-07 2021-03-07
PAR 2021/228 Forskare Sahlgrenska akademin 2021-03-17 2021-03-17
PAR 2021/228 Forskare Sahlgrenska akademin 2021-03-17 2021-03-17
PAR 2021/192 Universitetsadjunkt i pedagogik, en eller flera Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2021-03-17 2021-03-17
PAR 2021/97 Adjungerad universitetsandjunkt inom mur och puts, tillämpad geometri samt byggnadsuppmätning Naturvetenskapliga fakulteten 2021-03-14 2021-03-14
PAR 2021/217 Kommunikatör med fokus på studentrekrytering sökes till Handelshögskolan! Handelshögskolan 2021-03-14 2021-03-14
PAR 2021/14 Universitetslektor i biomedicinsk laboratorievetenskap med inriktning mot klinisk fysiologi, med möjlighet att förenas med befattning som biomedicinsk analytiker Sahlgrenska akademin 2021-03-10 2021-03-10
PAR 2021/218 The Department of Law seeks to hire 3-4 research assistants Handelshögskolan 2021-03-15 2021-03-15
PAR 2021/211 Forskare Sahlgrenska akademin 2021-03-16 2021-03-16
PAR 2021/218 Juridiska institutionen söker 3-4 forskningsamanuenser Handelshögskolan 2021-03-15 2021-03-15
PAR 2021/216 Doktorand inom fysikalisk kemi med fokus på optisk spektroskopi Naturvetenskapliga fakulteten 2021-03-30 2021-03-30
PAR 2021/212 Forskare inom medicinsk strålningsvetenskap Sahlgrenska akademin 2021-03-15 2021-03-15
PAR 2021/215 Forskare inom projektet From correlations to explanations: towards a new European prehistory (COREX) Humanistiska fakulteten 2021-03-15 2021-03-15
PAR 2021/214 Forskare inom projektet From correlations to explanations: towards a new European prehistory (COREX) Humanistiska fakulteten 2021-03-15 2021-03-15
PAR 2021/213 Projektassistent Sahlgrenska akademin 2021-03-15 2021-03-15
PAR 2021/195 Universitetslektor i invärtesmedicin, allergologi eller akutsjukvård, förenad med befattning som specialistläkare/överläkare Sahlgrenska akademin 2021-04-27 2021-04-27
PAR 2021/210 Biträdande forskare Sahlgrenska akademin 2021-03-15 2021-03-15
PAR 2021/209 Universitetsveterinär, Core Facilities Sahlgrenska akademin 2021-03-11 2021-03-11
PAR 2021/87 Doktorand i medicinsk vetenskap - Replikation av mitokondriellt DNA Sahlgrenska akademin 2021-03-16 2021-03-16
PAR 2021/208 Universitetslektor i pedagogik, inriktning mot Yrkeslärarprogrammet Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2021-03-12 2021-03-12
PAR 2021/124 Forskningsbiträde i ekonomisk historia Handelshögskolan 2021-03-15 2021-03-15
PAR 2021/197 Innovationsrådgivare Gemensamma förvaltningen 2021-03-11 2021-03-11
PAR 2021/199 Biträdande forskare i praktisk filosofi med inriktning mot moraliskt agentskap, etik och personcentrerad rättspsykiatri Humanistiska fakulteten 2021-03-04 2021-03-04
PAR 2021/198 Biträdande forskare Sahlgrenska akademin 2021-03-11 2021-03-11
PAR 2021/202 Utbildningshandläggare Konstnärliga fakulteten 2021-03-10 2021-03-10
PAR 2021/203 Personalhandläggare Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2021-03-10 2021-03-10
PAR 2021/204 Biträdande forskare Sahlgrenska akademin 2021-03-10 2021-03-10
PAR 2020/1254 Professor i biomaterialvetenskap Sahlgrenska akademin 2021-03-24 2021-03-24
PAR 2021/200 Utbildningsadministratör Sahlgrenska akademin 2021-03-10 2021-03-10
PAR 2021/196 Systemutvecklare Microsoft 365/SharePoint Gemensamma förvaltningen 2021-03-10 2021-03-10
PAR 2021/67 Postdoktorer i Informatik, digital innovation och digital transformation IT-fakulteten 2021-03-31 2021-03-31
PAR 2021/177 Prefekt Naturvetenskapliga fakulteten 2021-03-22 2021-03-22
PAR 2021/184 Projektassistent (intermittent) Samhällsvetenskapliga fakulteten 2021-03-10 2021-03-10
PAR 2021/176 Vikarierande universitetslektor i global folkhälsa Sahlgrenska akademin 2021-03-22 2021-03-22
PAR 2021/182 Kommunikatör inriktning internationell studentrekrytering Gemensamma förvaltningen 2021-03-09 2021-03-09
PAR 2021/174 Forskare till Centrum för personcentrerad vård (GPCC) Sahlgrenska akademin 2021-03-05 2021-03-05
PAR 2021/191 Hållbarhetscontroller Nationella enheter 2021-03-09 2021-03-09
PAR 2021/190 Biträdande forskare Samhällsvetenskapliga fakulteten 2021-03-09 2021-03-09
PAR 2021/183 Postdoktor i psykoneurogastroenterologi Sahlgrenska akademin 2021-03-08 2021-03-08
PAR 2021/158 Postdoktor: Dynamik av nuvarande havsnivåhöjningar med maskin inlärning Naturvetenskapliga fakulteten 2021-03-14 2021-03-14
PAR 2021/181 Tekniker 75% Tjärnö Naturvetenskapliga fakulteten 2021-04-01 2021-04-01
PAR 2021/178 Kvalificerad ekonom med sektionsansvar Sahlgrenska akademin 2021-03-08 2021-03-08
PAR 2021/147 Administrativ chef Sahlgrenska akademin 2021-03-15 2021-03-15
PAR 2021/170 Forskare Sahlgrenska akademin 2021-03-05 2021-03-05
PAR 2021/175 Biträdande forskare Sahlgrenska akademin 2021-03-08 2021-03-08
PAR 2021/155 Forskare inom molekylärbiologi och proteinbiokemi Sahlgrenska akademin 2021-03-05 2021-03-05
PAR 2021/169 Utbildningsadministratör, vikariat Sahlgrenska akademin 2021-03-05 2021-03-05
PAR 2021/151 Universitetslektor i fysioterapi Sahlgrenska akademin 2021-03-08 2021-03-08
PAR 2021/163 Universitetslektor i pedagogiskt arbete, inriktning mot skolutveckling och utbildningsledarskap Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2021-03-04 2021-03-04
PAR 2021/164 Utbildningshandläggare Sahlgrenska akademin 2021-03-04 2021-03-04
PAR 2021/166 Utbildningsadministratör med vana av digital utbildningssupport Sahlgrenska akademin 2021-03-04 2021-03-04
PAR 2021/165 Utbildningsadministratör Sahlgrenska akademin 2021-03-04 2021-03-04
PAR 2021/167 Doktorand i medicinsk vetenskap - Genetisk epidemiologi -Ärftlighet inom förtidsbörd och graviditetslängd Sahlgrenska akademin 2021-03-04 2021-03-04
PAR 2021/111 Strukturell karaktärisering och biofysisk analys av periplasmiska proteinkvalitetskontroll faktorer och integrerade yttre membranproteiner. Naturvetenskapliga fakulteten 2021-03-04 2021-03-04
PAR 2020/1482 Doktorand i lingvistik Humanistiska fakulteten 2021-05-31 2021-05-31
PAR 2021/162 Forskningsbiträde i kommunikationsvetenskap Naturvetenskapliga fakulteten 2021-03-02 2021-03-02
PAR 2021/160 Universitetsadjunkt i ämnesdidaktik med inriktning mot svenska Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2021-03-03 2021-03-03
PAR 2020/1417 Universitetslektor i marin kemi med inriktning mot globala förändringar Naturvetenskapliga fakulteten 2021-04-11 2021-04-11
PAR 2021/153 Postdoktor i Typteori för matematik och datavetenskap IT-fakulteten 2021-03-10 2021-03-10
PAR 2021/85 Doktorand i naturvetenskap med inriktning mot biologi Naturvetenskapliga fakulteten 2021-03-03 2021-03-03
PAR 2020/1418 Biträdande universitetslektor i marin mikrobiell ekologi med inriktning mot globala förändringar Naturvetenskapliga fakulteten 2021-04-11 2021-04-11
PAR 2020/1416 Universitetslektor i marin biodiversitet i en föränderlig värld Naturvetenskapliga fakulteten 2021-03-07 2021-03-07
PAR 2021/159 Universitetslektor i pedagogiskt arbete, inriktning mot skolutveckling och utbildningsledarskap Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2021-03-17 2021-03-17
PAR 2021/102 Biträdande forskare i kulturgeogafi Handelshögskolan 2021-03-04 2021-03-04
PAR 2021/157 Forskare Sahlgrenska akademin 2021-03-02 2021-03-02
PAR 2021/140 Postdoktor i molekylärbiologi och genomik Sahlgrenska akademin 2021-03-02 2021-03-02
PAR 2021/152 Forskningsrådgivare, Avdelningen för forskningsstöd Sahlgrenska akademin 2021-03-12 2021-03-12
PAR 2020/1213 Postdoktor inom biomolekylär reproduktion Naturvetenskapliga fakulteten 2021-03-17 2021-03-17
PAR 2021/6 Samordnare för verksamhetsutveckling genom fundraising till Konstnärliga Fakultetskansliet, 50% Konstnärliga fakulteten 2021-03-05 2021-03-05
PAR 2020/468 Doktorand i medicinsk vetenskap - Neurobiologin bakom aptitreglering Sahlgrenska akademin 2021-03-17 2021-03-17
PAR 2021/80 Postdoktor i molekylär psykiatri Sahlgrenska akademin 2021-03-08 2021-03-08
PAR 2020/1266 Postdoktor i neurovetenskap Sahlgrenska akademin 2021-03-05 2021-03-05
PAR 2020/1413 Universitetslektor i offentlig förvaltning med fokus på organisering, management och samhälle Samhällsvetenskapliga fakulteten 2021-03-04 2021-03-04
PAR 2020/1376 Universitetslektor i offentlig förvaltning med fokus på ekonomistyrning Samhällsvetenskapliga fakulteten 2021-03-04 2021-03-04
PAR 2020/1484 Doktorand i datalingvistik Humanistiska fakulteten 2021-06-07 2021-06-07
PAR 2020/1493 Universitetslektor i anestesiologi och intensivvård förenad med befattning som specialistläkare Sahlgrenska akademin 2021-03-02 2021-03-02
PAR 2020/1481 Doktorand i vetenskapsteori Humanistiska fakulteten 2021-03-22 2021-03-22