Diarienummer Tjänst Fakultet Sista ansökningsdag
PAR 2020/465 Doktorand i medicinsk vetenskap - Tarmfloran och hälsa hos äldre Sahlgrenska akademin 2021-02-22 2021-02-22
PAR 2021/89 Forskare Sahlgrenska akademin 2021-02-17 2021-02-17
PAR 2020/468 Doktorand i medicinsk vetenskap - Neurobiologin bakom aptitreglering Sahlgrenska akademin 2021-03-17 2021-03-17
PAR 2021/86 Postdoktor i experimentell beroendeforskning Sahlgrenska akademin 2021-02-17 2021-02-17
PAR 2021/51 Doktorand i medicinsk vetenskap - EMG-förstärkt VR inom neurologisk rehabilitering Sahlgrenska akademin 2021-02-17 2021-02-17
PAR 2021/83 Administratör, vikariat Humanistiska fakulteten 2021-02-08 2021-02-08
PAR 2020/1505 Administratör Naturvetenskapliga fakulteten 2021-02-16 2021-02-16
PAR 2021/72 Postdoktor i perinatala hjärnskador Sahlgrenska akademin 2021-02-15 2021-02-15
PAR 2020/1132 3-6 positions in the PhD Program in Economics Handelshögskolan 2021-02-01 2021-02-01
PAR 2021/80 Postdoktor i molekylär psykiatri Sahlgrenska akademin 2021-03-08 2021-03-08
PAR 2021/81 Forskare Sahlgrenska akademin 2021-02-15 2021-02-15
PAR 2021/50 Stationschef för det nya forskningsfartyget Skagerak vid Institutionen för marina vetenskaper Naturvetenskapliga fakulteten 2021-02-25 2021-02-25
PAR 2021/69 Doktorandtjänst i tillämpad matematik Naturvetenskapliga fakulteten 2021-02-26 2021-02-26
PAR 2021/47 Biträdande forskare Sahlgrenska akademin 2021-02-12 2021-02-12
PAR 2021/79 Projektsamordnare, 50%, Förvaltningshögskolan Samhällsvetenskapliga fakulteten 2021-02-12 2021-02-12
PAR 2021/3 Forskningsingenjör Naturvetenskapliga fakulteten 2021-02-12 2021-02-12
PAR 2021/78 Juridiska institutionen söker en forskningsamanuens Handelshögskolan 2021-02-04 2021-02-04
PAR 2021/59 Postdoktor i Formella metoder - specifikt reaktiv syntes från temporära specifikationer IT-fakulteten 2021-02-15 2021-02-15
PAR 2021/77 Kommunikatör Gemensamma förvaltningen 2021-02-05 2021-02-05
PAR 2021/76 Forskare inom analytisk neurokemi Sahlgrenska akademin 2021-02-12 2021-02-12
PAR 2021/57 Doktorand i naturvetenskap med inriktning mot biologi Naturvetenskapliga fakulteten 2021-02-19 2021-02-19
PAR 2021/68 Doktorand i syntetisk glykobiologi Naturvetenskapliga fakulteten 2021-02-14 2021-02-14
PAR 2021/66 Personalhandläggare Handelshögskolan 2021-02-11 2021-02-11
PAR 2020/1468 Doktorandplats i innovation, entreprenörskap och management av intellektuella tillgångar Handelshögskolan 2021-02-08 2021-02-08
PAR 2021/71 Forskare Sahlgrenska akademin 2021-02-11 2021-02-11
PAR 2020/1469 Postdoktor i innovation, entreprenörskap och management av intellektuella tillgångar Handelshögskolan 2021-02-08 2021-02-08
PAR 2020/949 Doktorand i Språkvetenskaplig databehandling Humanistiska fakulteten 2021-03-01 2021-03-01
PAR 2021/34 Trädgårdsmästare/handledare med inriktning mot trädgårdens hantverk Naturvetenskapliga fakulteten 2021-02-04 2021-02-04
PAR 2021/16 Forskare i Språkteknologi/Data science Humanistiska fakulteten 2021-02-04 2021-02-04
PAR 2021/4 Adjungerad universitetsadjunkt Naturvetenskapliga fakulteten 2021-02-11 2021-02-11
PAR 2020/1266 Postdoktor i neurovetenskap Sahlgrenska akademin 2021-03-05 2021-03-05
PAR 2021/8 Doktorand i freds- och utvecklingsforskning med fokus på långsiktigt fredsbyggande i Mocambique Samhällsvetenskapliga fakulteten 2021-02-17 2021-02-17
PAR 2021/32 Doktorand i socialantropologi med fokus på utveckling och miljörisker i Mocambique Samhällsvetenskapliga fakulteten 2021-02-28 2021-02-28
PAR 2021/70 Forskningsassistent Sahlgrenska akademin 2021-02-10 2021-02-10
PAR 2021/22 Postdoktor i tillämpad informationsteknologi med inriktning mot utbildningsvetenskap IT-fakulteten 2021-02-16 2021-02-16
PAR 2020/1413 Universitetslektor i offentlig förvaltning med fokus på organisering, management och samhälle Samhällsvetenskapliga fakulteten 2021-03-04 2021-03-04
PAR 2021/13 Biträdande forskare med inriktning mot juridik och statsvetenskap Samhällsvetenskapliga fakulteten 2021-02-05 2021-02-05
PAR 2020/1229 Bibliotekarie och studieadministratör Naturvetenskapliga fakulteten 2021-02-17 2021-02-17
PAR 2020/1376 Universitetslektor i offentlig förvaltning med fokus på ekonomistyrning Samhällsvetenskapliga fakulteten 2021-03-04 2021-03-04
PAR 2020/1326 Studievägledare Naturvetenskapliga fakulteten 2021-02-01 2021-02-01
PAR 2021/43 Administrativ chef till Statsvetenskapliga institutionen Samhällsvetenskapliga fakulteten 2021-02-17 2021-02-17
PAR 2021/10 Gästföreläsare i nationalekonomi Handelshögskolan 2021-02-10 2021-02-10
PAR 2021/64 Postdoktor i epidemiologi Sahlgrenska akademin 2021-02-09 2021-02-09
PAR 2021/65 Amanuens, inst för odontologi Sahlgrenska akademin 2021-02-05 2021-02-05
PAR 2021/60 Forskare Sahlgrenska akademin 2021-02-09 2021-02-09
PAR 2021/56 Forskare Sahlgrenska akademin 2021-02-09 2021-02-09
PAR 2021/63 Utbildningsadministratör Sahlgrenska akademin 2021-02-09 2021-02-09
PAR 2021/52 Biträdande forskare till statsvetenskapliga institutionen och CeCar (6 veckor) Samhällsvetenskapliga fakulteten 2021-02-09 2021-02-09
PAR 2020/1496 Postdoktor i strålningsbiologi Sahlgrenska akademin 2021-01-31 2021-01-31
PAR 2021/15 Forskningsassistent Handelshögskolan 2021-02-09 2021-02-09
PAR 2021/48 Personaladministratör, tillsvidare Samhällsvetenskapliga fakulteten 2021-02-09 2021-02-09
PAR 2021/54 Forskningsingenjör i digital humaniora med inriktning mot geografiska informationssystem Humanistiska fakulteten 2021-02-02 2021-02-02
PAR 2021/55 Forskare Sahlgrenska akademin 2021-02-08 2021-02-08
PAR 2021/29 Forskare Samhällsvetenskapliga fakulteten 2021-02-01 2021-02-01
PAR 2021/44 Biträdande forskare Sahlgrenska akademin 2021-02-08 2021-02-08
PAR 2021/17 Forskningsbiträde i ekonomisk historia Handelshögskolan 2021-02-18 2021-02-18
PAR 2021/41 Tekniker, Core Facilities Sahlgrenska akademin 2021-02-08 2021-02-08
PAR 2021/37 Systemförvaltare med inriktning HR-system Gemensamma förvaltningen 2021-02-08 2021-02-08
PAR 2021/42 Biträdande forskare, inst för odontologi Sahlgrenska akademin 2021-02-05 2021-02-05
PAR 2021/38 Intermittent anställning som Biomedicinsk analytiker Sahlgrenska akademin 2021-01-29 2021-01-29
PAR 2021/31 Universitetsbibliotekarie med inriktning publicering och öppen vetenskap Universitetsbiblioteket 2021-02-07 2021-02-07
PAR 2021/39 Forskare Nationella enheter 2021-02-05 2021-02-05
PAR 2021/35 Ekonom Sahlgrenska akademin 2021-02-05 2021-02-05
PAR 2021/24 Forskningsassistent Sahlgrenska akademin 2021-02-05 2021-02-05
PAR 2021/14 Universitetslektor i biomedicinsk laboratorievetenskap med inriktning mot klinisk fysiologi, med möjlighet att förenas med befattning som biomedicinsk analytiker Sahlgrenska akademin 2021-02-25 2021-02-25
PAR 2021/30 Två (2) doktorander i Typteori för matematik och datavetenskap IT-fakulteten 2021-02-14 2021-02-14
PAR 2020/1553 Postdoktor i Human immunologi – COVID19 Sahlgrenska akademin 2021-02-05 2021-02-05
PAR 2020/1344 Doktorandanställning i religionsvetenskap Humanistiska fakulteten 2021-02-15 2021-02-15
PAR 2020/1343 Doktorandanställning i litteraturvetenskap Humanistiska fakulteten 2021-02-15 2021-02-15
PAR 2021/33 Utbildningsadministratör Sahlgrenska akademin 2021-02-04 2021-02-04
PAR 2021/28 Arbetsrättsjurist Gemensamma förvaltningen 2021-01-31 2021-01-31
PAR 2021/27 Forskare till statsvetenskapliga institutionen och forskningsprgrammet IUROPA Samhällsvetenskapliga fakulteten 2021-02-15 2021-02-15
PAR 2020/1448 Forskare i biokemi och molekylär biologi Naturvetenskapliga fakulteten 2021-02-04 2021-02-04
PAR 2020/1447 Postdoktor i glykanfokuserad maskininlärning och bioinformatik Naturvetenskapliga fakulteten 2021-02-12 2021-02-12
PAR 2020/1503 Forskningsingenjör för projekt om oorganiska materialbaserade sensorer för biomarkörer Naturvetenskapliga fakulteten 2021-02-05 2021-02-05
PAR 2020/1285 Universitetslektor i pedagogik Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2021-02-15 2021-02-15
PAR 2021/7 Postdoktor i pedagogik Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2021-03-01 2021-03-01
PAR 2021/26 Kommunikatör Nationella enheter 2021-01-28 2021-01-28
PAR 2021/25 Projektassistent Nationella enheter 2021-01-28 2021-01-28
PAR 2020/1484 Doktorand i datalingvistik Humanistiska fakulteten 2021-06-07 2021-06-07
PAR 2021/23 Vikarierande universitetslektor i sociologi (1 eller flera) Samhällsvetenskapliga fakulteten 2021-02-04 2021-02-04
PAR 2020/1539 AV-tekniker/Objektspecialist Medietjänster och AV-system, vikariat 6 månader Gemensamma förvaltningen 2021-02-02 2021-02-02
PAR 2021/20 Forskare Sahlgrenska akademin 2021-02-02 2021-02-02
PAR 2021/18 Forskare Sahlgrenska akademin 2021-02-01 2021-02-01
PAR 2021/12 Doktorand inom digital fotografisk konst och kultur Humanistiska fakulteten 2021-02-28 2021-02-28
PAR 2020/1460 Doktorand i Statsvetenskap, inriktning europeisk domstolspolitik Samhällsvetenskapliga fakulteten 2021-02-05 2021-02-05
PAR 2020/1549 Forskare inom miljöövervakning av plankton Naturvetenskapliga fakulteten 2021-01-28 2021-01-28
PAR 2020/1527 Doktorand i offentlig förvaltning, inriktning mot flernivåpersperpektiv och krishantering Samhällsvetenskapliga fakulteten 2021-03-01 2021-03-01
PAR 2020/1508 Doktorander i offentlig förvaltning Samhällsvetenskapliga fakulteten 2021-03-01 2021-03-01
PAR 2020/464 Doktorand i medicinsk vetenskap - Elimination av perfluorerade alkylsyror efter avslutad extern exponering Sahlgrenska akademin 2021-02-15 2021-02-15
PAR 2020/1530 Doktorandplatser i scenisk gestaltning Konstnärliga fakulteten 2021-03-01 2021-03-01
PAR 2020/1518 Doktorand i naturvetenskap med inriktning mot biologi (tillämpad makroekologi / makroevolution) Naturvetenskapliga fakulteten 2021-02-01 2021-02-01
PAR 2020/1538 Universitetslektor i journalistik, medier och kommunikation Samhällsvetenskapliga fakulteten 2021-02-05 2021-02-05
PAR 2020/1504 Studieadministratör vikariat Naturvetenskapliga fakulteten 2021-01-29 2021-01-29
PAR 2020/1529 Doktorandanställning i socialantropologi Samhällsvetenskapliga fakulteten 2021-02-17 2021-02-17
PAR 2020/1528 Doktorand i samhällsvetenskapliga miljöstudier Samhällsvetenskapliga fakulteten 2021-02-17 2021-02-17
PAR 2020/1489 Tre doktorander i freds- och utvecklingsforskning Samhällsvetenskapliga fakulteten 2021-02-17 2021-02-17
PAR 2020/1526 Doktorand i Läkemedelskemi Naturvetenskapliga fakulteten 2021-02-15 2021-02-15
PAR 2020/1525 Doktorand i Läkemedelskemi Naturvetenskapliga fakulteten 2021-02-15 2021-02-15
PAR 2020/1308 MSCA-Doktorand i medicinsk vetenskap - Upptäckt av biomarkörer för sjukdomsframkallande bakterier Sahlgrenska akademin 2021-02-22 2021-02-22
PAR 2020/1531 En doktorand inom forskningsprojektet ASILE Handelshögskolan 2021-02-25 2021-02-25
PAR 2020/1523 Doktorand i pedagogik Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2021-02-15 2021-02-15
PAR 2020/1522 En doktorand inom projektet AI, the Social Contract and Democracy Handelshögskolan 2021-02-25 2021-02-25
PAR 2020/1512 Två doktorander i juridik Handelshögskolan 2021-02-25 2021-02-25
PAR 2020/1493 Universitetslektor i anestesiologi och intensivvård förenad med befattning som specialistläkare Sahlgrenska akademin 2021-03-02 2021-03-02
PAR 2020/1481 Doktorand i vetenskapsteori Humanistiska fakulteten 2021-03-22 2021-03-22
PAR 2020/1427 Biträdande Universitetslektor i Humanekologi Samhällsvetenskapliga fakulteten 2021-02-08 2021-02-08
PAR 2020/1453 Doktorand i Statsvetenskap Samhällsvetenskapliga fakulteten 2021-02-05 2021-02-05
PAR 2020/1475 Doktorand i Socialt arbete Samhällsvetenskapliga fakulteten 2021-02-14 2021-02-14
PAR 2020/1478 Biträdande lektor inom projektet AI, the Social Contract and Democracy Handelshögskolan 2021-02-01 2021-02-01
PAR 2020/1478 Associate senior lecturer in the project AI, the Social Contract and Democracy Handelshögskolan 2021-02-01 2021-02-01
PAR 2020/1457 Doktorand i Statsvetenskap, inriktning skyddade reservat i afrikanska länder Samhällsvetenskapliga fakulteten 2021-02-05 2021-02-05
PAR 2020/1462 Doktorand i Statsvetenskap, inriktning Gender Diplomacy Samhällsvetenskapliga fakulteten 2021-02-05 2021-02-05
PAR 2020/1132 3-6 Doktorandplats i nationalekonomi Handelshögskolan 2021-02-01 2021-02-01
PAR 2020/1202 Forskare i datalingvistik Humanistiska fakulteten 2021-02-01 2021-02-01
PAR 2020/1140 Postdoktor i datalingvistik Humanistiska fakulteten 2021-02-01 2021-02-01