Diarienummer Tjänst Fakultet Sista ansökningsdag
PAR 2020/1224 Universitetsadjunkt i musikpedagogik Konstnärliga fakulteten 2020-11-16 2020-11-16
PAR 2020/1222 Universitetsadjunkt i scenisk gestaltning med inriktning musikdramatisk sång Konstnärliga fakulteten 2020-11-16 2020-11-16
PAR 2020/1221 Biomedicinsk analytiker Sahlgrenska akademin 2020-11-16 2020-11-16
PAR 2020/1219 Forskare Sahlgrenska akademin 2020-11-16 2020-11-16
PAR 2020/1214 Forskare Sahlgrenska akademin 2020-11-16 2020-11-16
PAR 2020/1210 Adjungerad universitetsadjunkt inriktning VFU, en eller flera Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2020-11-17 2020-11-17
PAR 2020/1151 Ekonom på Institutionen för tillämpad IT IT-fakulteten 2020-11-04 2020-11-04
PAR 2020/1016 Utvecklingsledare HR-system Gemensamma förvaltningen 2020-11-15 2020-11-15
PAR 2020/1211 Bioinformatiker, Core Facilities Sahlgrenska akademin 2020-11-16 2020-11-16
PAR 2020/1212 Projektassistent Sahlgrenska akademin 2020-11-13 2020-11-13
PAR 2020/1209 Systemingenjör, Core Facilities Sahlgrenska akademin 2020-11-16 2020-11-16
PAR 2020/1110 Universitetsadjunkt i litterär gestaltning Konstnärliga fakulteten 2020-11-06 2020-11-06
PAR 2020/1206 Forskare Sahlgrenska akademin 2020-11-16 2020-11-16
PAR 2020/1192 Universitetslektor i reproduktiv och perinatal hälsa Sahlgrenska akademin 2020-11-16 2020-11-16
PAR 2020/1200 Forskare Sahlgrenska akademin 2020-11-06 2020-11-06
PAR 2020/1118 Kommunikatör Naturvetenskapliga fakulteten 2020-11-12 2020-11-12
PAR 2020/1205 Projektledare, Core Facilities Sahlgrenska akademin 2020-11-12 2020-11-12
PAR 2020/1190 Projektassistent Sahlgrenska akademin 2020-11-13 2020-11-13
PAR 2020/1033 Doktorand i pedagogik Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2020-11-02 2020-11-02
PAR 2020/1101 Doktorand i Film- och medievetenskap för Marie Skłodowska-Curie Actions ITN Early Stage Researchers (ESR) Humanistiska fakulteten 2020-11-22 2020-11-22
PAR 2020/1203 Ljudtekniker Konstnärliga fakulteten 2020-11-12 2020-11-12
PAR 2020/1194 Forskare, avdelning oral och maxillofacial kirurgi Sahlgrenska akademin 2020-11-10 2020-11-10
PAR 2020/1084 Utbildningshandläggare Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2020-11-12 2020-11-12
PAR 2020/1193 Biträdande forskare till statsvetenskapliga institutionen och PregDem Samhällsvetenskapliga fakulteten 2020-11-12 2020-11-12
PAR 2020/1186 Psykolog med anställning som adjunkt Samhällsvetenskapliga fakulteten 2020-11-03 2020-11-03
PAR 2020/1131 Forskarutbildningshandläggare Humanistiska fakulteten 2020-11-12 2020-11-12
PAR 2020/1111 Universitetsadjunkt i danska (visstidsanställning) Humanistiska fakulteten 2020-11-12 2020-11-12
PAR 2020/1144 Universitetsadjunkt i svenska som andraspråk, en eller flera (allmän visstidsanställning) Humanistiska fakulteten 2020-11-05 2020-11-05
PAR 2020/1197 Tandtekniker, vikariat Sahlgrenska akademin 2020-11-10 2020-11-10
PAR 2020/1196 Tandtekniker Sahlgrenska akademin 2020-11-10 2020-11-10
PAR 2020/1122 Forskare i statistisk fysik Naturvetenskapliga fakulteten 2020-11-11 2020-11-11
PAR 2020/993 Universitetslektor i arbetsterapi Sahlgrenska akademin 2020-11-11 2020-11-11
PAR 2020/1189 Skeppare/tekniker Naturvetenskapliga fakulteten 2020-11-10 2020-11-10
PAR 2020/1188 Biomedicinsk analytiker Sahlgrenska akademin 2020-11-10 2020-11-10
PAR 2020/830 Ekonom, vikariat Samhällsvetenskapliga fakulteten 2020-11-11 2020-11-11
PAR 2020/1183 Studentassistent med fokus på miljö- och hållbarhetsfrågor Gemensamma förvaltningen 2020-11-10 2020-11-10
PAR 2020/1185 Postdoktorer i miljöaspekter av antibiotikaresistens Sahlgrenska akademin 2020-11-22 2020-11-22
PAR 2020/1107 Forskare Sahlgrenska akademin 2020-11-10 2020-11-10
PAR 2020/1182 Doktorand i Idrottsvetenskap, licentiatexamen Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2020-11-10 2020-11-10
PAR 2020/1169 Adjungerad adjunkt i Pedagogik Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2020-11-16 2020-11-16
PAR 2020/1161 Administratör Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2020-11-10 2020-11-10
PAR 2020/1014 Doktorand med inriktning maskininlärning för kvantitativ mikroskopi Naturvetenskapliga fakulteten 2020-11-09 2020-11-09
PAR 2020/1163 Forskningsassistent inom finans Handelshögskolan 2020-11-09 2020-11-09
PAR 2020/1155 Postdoktor i mucusbiologi Sahlgrenska akademin 2020-11-09 2020-11-09
PAR 2020/1167 Forskare Sahlgrenska akademin 2020-11-06 2020-11-06
PAR 2020/1164 Utbildningsadministratör Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2020-10-30 2020-10-30
PAR 2020/1117 Doktorand med inriktning maskininlärning i plasmafysik Naturvetenskapliga fakulteten 2020-11-09 2020-11-09
PAR 2020/1166 Programansvarig för mastersutbildningen Contemporary Performative Arts Konstnärliga fakulteten 2020-11-06 2020-11-06
PAR 2020/1165 Forskare Sahlgrenska akademin 2020-11-06 2020-11-06
PAR 2020/1154 Datasamordnare Handelshögskolan 2020-11-05 2020-11-05
PAR 2020/1158 Postdoktor i medicinsk biokemi och cellbiologi Sahlgrenska akademin 2020-11-05 2020-11-05
PAR 2020/1162 Biomedicinsk analytiker Sahlgrenska akademin 2020-11-05 2020-11-05
PAR 2020/1159 Postdoktor i medicinsk biokemi och cellbiologi Sahlgrenska akademin 2020-11-05 2020-11-05
PAR 2020/1160 Forskare Sahlgrenska akademin 2020-11-05 2020-11-05
PAR 2020/1037 Naturvetenskapliga fakulteten söker studentambassadörer Naturvetenskapliga fakulteten 2020-10-28 2020-10-28
PAR 2020/1075 Gästhantverkare Naturvetenskapliga fakulteten 2020-10-31 2020-10-31
PAR 2020/1157 Projektassistent Nationella enheter 2020-10-28 2020-10-28
PAR 2020/1143 Doktorand i medicinsk vetenskap - Genetisk epidemiologi -Ärftlighet inom förtidsbörd och graviditetslängd Sahlgrenska akademin 2020-11-16 2020-11-16
PAR 2020/1156 Professor i socialt arbete Samhällsvetenskapliga fakulteten 2021-01-15 2021-01-15
PAR 2020/1153 Universitetslektor i pedagogiskt arbete (vikariat 24 mån) Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2020-11-02 2020-11-02
PAR 2020/1152 Universitetslektor i pedagogiskt arbete (vikariat 12 mån) Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2020-11-02 2020-11-02
PAR 2020/1149 Forskare, Core Facilities Sahlgrenska akademin 2020-11-02 2020-11-02
PAR 2020/663 Forskare i fiskfysiologi Naturvetenskapliga fakulteten 2020-11-02 2020-11-02
PAR 2020/1148 Doktorand i Idrottsvetenskap Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2020-11-12 2020-11-12
PAR 2020/1142 Utbildningshandläggare Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2020-11-02 2020-11-02
PAR 2020/1147 Forskare Sahlgrenska akademin 2020-11-02 2020-11-02
PAR 2020/1001 Universitetslektor i offentlig förvaltning med fokus på rättsliga perspektiv Samhällsvetenskapliga fakulteten 2020-11-25 2020-11-25
PAR 2020/1002 Universitetslektor i offentlig förvaltning med fokus på offentlig granskning Samhällsvetenskapliga fakulteten 2020-11-25 2020-11-25
PAR 2020/1103 Postdoktor i beräkningsbiologi / molekylär fylogenetik Naturvetenskapliga fakulteten 2020-11-10 2020-11-10
PAR 2020/1137 Universitetsbibliotekarie (Vikariat) Universitetsbiblioteket 2020-10-26 2020-10-26
PAR 2020/1128 Doktorand Naturvetenskapliga fakulteten 2020-11-03 2020-11-03
PAR 2020/1145 Postdoktor i neurokemi med inriktning biomarkörer i likvor och plasma Sahlgrenska akademin 2020-10-30 2020-10-30
PAR 2020/467 Doktorand i medicinsk vetenskap - Neurokemi-blodtest för Alzheimer Sahlgrenska akademin 2020-11-11 2020-11-11
PAR 2020/1141 Doktorand för ett forskningsprojekt om förhörsmetoder och insamling av underrättelseinformation Samhällsvetenskapliga fakulteten 2020-10-29 2020-10-29
PAR 2020/1061 Universitetslektor i engelska med inriktning mot språkvetenskap Humanistiska fakulteten 2020-10-29 2020-10-29
PAR 2020/1085 Stationschef på Kristineberg Marina Forskningsstation Naturvetenskapliga fakulteten 2020-10-28 2020-10-28
PAR 2020/1136 Juridiska institutionen söker amanuenser inför VT 2021 Handelshögskolan 2020-11-03 2020-11-03
PAR 2020/1109 Forskare i nationalekonomi med expertis inom hälsoekonomi Handelshögskolan 2020-11-24 2020-11-24
PAR 2020/1138 Sektionschef Gemensamma förvaltningen 2020-11-02 2020-11-02
PAR 2020/1130 Forskare Sahlgrenska akademin 2020-10-28 2020-10-28
PAR 2020/1119 Postdoktor i cancergenomik och vätskebiopsier Sahlgrenska akademin 2020-10-28 2020-10-28
PAR 2020/1133 Studievägledare Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2020-10-28 2020-10-28
PAR 2020/1102 Biträdande universitetslektor i translationell medicin med inriktning mot kardiovaskulär och/eller metabolisk forskning Sahlgrenska akademin 2020-12-01 2020-12-01
PAR 2020/1082 Studievägledare i biologi och miljövetenskap Naturvetenskapliga fakulteten 2020-10-27 2020-10-27
PAR 2020/1127 Studieadministratör Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2020-10-26 2020-10-26
PAR 2020/1088 Universitetsadjunkt i omvårdnad Sahlgrenska akademin 2020-10-26 2020-10-26
PAR 2020/1081 Forskare i vattenbruksrelaterad fiskfysiologi med fokus på cirkulära marina vattenbrukssystem Naturvetenskapliga fakulteten 2020-11-23 2020-11-23
PAR 2020/1115 Universitetslektor i pedagogik Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2020-10-29 2020-10-29
PAR 2020/462 Doktorand i medicinsk vetenskap - Stamcellsreglering vid artros och hjärtsjukdom Sahlgrenska akademin 2020-10-28 2020-10-28
PAR 2020/1089 Universitetslektor i radiografi Sahlgrenska akademin 2020-10-26 2020-10-26
PAR 2020/1112 Doktorand i Kostvetenskap Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2020-10-30 2020-10-30
PAR 2020/1114 Universitetslektor i pedagogik inriktning specialpedagogik Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2020-11-12 2020-11-12
PAR 2020/1090 Universitetslektor i omvårdnad med inriktning mot distriktssköterska eller vård av äldre Sahlgrenska akademin 2020-10-26 2020-10-26
PAR 2020/1086 Universitetslektor i socialt arbete, en eventuellt flera Samhällsvetenskapliga fakulteten 2020-11-02 2020-11-02
PAR 2020/211 Professor i obstetrik och gynekologi eller pediatrik med inriktning mot perinatal och reproduktiv hälsa Sahlgrenska akademin 2020-11-10 2020-11-10
PAR 2020/1040 Doktorand i teoretisk filosofi Humanistiska fakulteten 2020-10-29 2020-10-29