Diarienummer Tjänst Fakultet Sista ansökningsdag
PAR 2020/1105 Adjunkt i kostvetenskap Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2020-10-19 2020-10-19
PAR 2020/1096 Postdoktor i sociologi Samhällsvetenskapliga fakulteten 2020-10-21 2020-10-21
PAR 2020/1099 Utbildningsadministratör Sahlgrenska akademin 2020-10-16 2020-10-16
PAR 2020/1099 Utbildningsadministratör Sahlgrenska akademin 2020-10-16 2020-10-16
PAR 2020/1097 Databasansvarig till V-Dem Institutet Samhällsvetenskapliga fakulteten 2020-10-16 2020-10-16
PAR 2020/1100 Vikariat som personalhandläggare Handelshögskolan 2020-10-16 2020-10-16
PAR 2020/1015 Forskare Naturvetenskapliga fakulteten 2020-10-16 2020-10-16
PAR 2020/1098 Gästföreläsare Handelshögskolan 2020-10-16 2020-10-16
PAR 2020/1092 Adjungerad universitetsadjunkt i barn- och ungdomsvetenskap, en eller flera Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2020-10-15 2020-10-15
PAR 2020/1093 Universitetsadjunkt i barn- och ungdomsvetenskap, en eller flera Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2020-10-15 2020-10-15
PAR 2020/1032 Postdoktor i experimentell kardiologi Sahlgrenska akademin 2020-10-07 2020-10-07
PAR 2020/1079 Studievägledare i biologi och miljövetenskap, vikariat Naturvetenskapliga fakulteten 2020-10-08 2020-10-08
PAR 2020/1059 Universitetsadjunkt i omvårdnad med inriktning mot operationssjukvård Sahlgrenska akademin 2020-10-14 2020-10-14
PAR 2020/1091 Forskare Sahlgrenska akademin 2020-10-14 2020-10-14
PAR 2020/1073 Kommunikatör Samhällsvetenskapliga fakulteten 2020-10-09 2020-10-09
PAR 2020/1095 Vikariat som universitetsadjunkt/universitetslektor i socialt arbete Samhällsvetenskapliga fakulteten 2020-10-18 2020-10-18
PAR 2020/1094 Allmän visstidsanställning som universitetsadjunkt/universitetslektor i socialt arbete Samhällsvetenskapliga fakulteten 2020-10-18 2020-10-18
PAR 2020/1086 Universitetslektor i socialt arbete, en eventuellt flera Samhällsvetenskapliga fakulteten 2020-11-02 2020-11-02
PAR 2020/971 Postdoktor i fiskfysiologi med inriktning mot odlingsbiologi och foderutveckling hos havskatt Naturvetenskapliga fakulteten 2020-10-13 2020-10-13
PAR 2020/1057 Forskare inom molekylär medicin Naturvetenskapliga fakulteten 2020-10-13 2020-10-13
PAR 2020/974 Postdoktor i antik och medeltida filosofi och klassisk filologi Humanistiska fakulteten 2020-10-01 2020-10-01
PAR 2020/1083 Biträdande forskare Sahlgrenska akademin 2020-10-12 2020-10-12
PAR 2020/1022 Universitetslektor i Informatik IT-fakulteten 2020-10-05 2020-10-05
PAR 2020/999 Studentassistenter till Blockchain Lab 2020 IT-fakulteten 2020-10-01 2020-10-01
PAR 2020/1020 Adjungerad universitetslektor i beräkningsmatematik Naturvetenskapliga fakulteten 2020-10-12 2020-10-12
PAR 2020/211 Professor i obstetrik och gynekologi eller pediatrik med inriktning mot perinatal och reproduktiv hälsa Sahlgrenska akademin 2020-11-10 2020-11-10
PAR 2020/1063 Postdoktor i regeneration med inriktning mot renala stamceller Sahlgrenska akademin 2020-10-20 2020-10-20
PAR 2020/1072 Timanställd tentamensvakt Gemensamma förvaltningen 2020-10-04 2020-10-04
PAR 2020/1074 Forskare i management för projekt om AI och hållbar sjöfart Handelshögskolan 2020-10-02 2020-10-02
PAR 2020/1070 Biträdande forskare Sahlgrenska akademin 2020-10-09 2020-10-09
PAR 2020/933 Postdoktor i miljöaspekter på antibiotikaresistens Sahlgrenska akademin 2020-10-01 2020-10-01
PAR 2020/1069 Biträdande forskare i praktisk filosofi med inriktning mot global hälsa och antibiotikaresistens Humanistiska fakulteten 2020-10-01 2020-10-01
PAR 2020/1047 Administratör Sahlgrenska akademin 2020-10-08 2020-10-08
PAR 2020/1067 Forskningsassistent Naturvetenskapliga fakulteten 2020-10-02 2020-10-02
PAR 2020/1068 HR Personalhandläggare, visstidsanställning 1 år Gemensamma förvaltningen 2020-10-08 2020-10-08
PAR 2020/991 Postdoktor inom Biomolekyär NMR Naturvetenskapliga fakulteten 2020-10-09 2020-10-09
PAR 2020/1051 Gästföreläsare i idrottspsykologi - intermittent anställning med varierande omfattning Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2020-10-02 2020-10-02
PAR 2020/1065 Biomedicinsk analytiker Sahlgrenska akademin 2020-10-08 2020-10-08
PAR 2020/1066 Forskare Sahlgrenska akademin 2020-10-07 2020-10-07
PAR 2020/718 Universitetsadjunkt i Design; möbeldesign inriktning trä Konstnärliga fakulteten 2020-10-02 2020-10-02
PAR 2020/1064 Universitetsbibliotekarie Universitetsbiblioteket 2020-10-08 2020-10-08
PAR 2020/1062 Facility Manager Universitetsbiblioteket 2020-10-11 2020-10-11
PAR 2020/1055 Forskare Sahlgrenska akademin 2020-10-06 2020-10-06
PAR 2020/1053 Forskare Sahlgrenska akademin 2020-10-06 2020-10-06
PAR 2020/1033 Doktorand i pedagogik Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2020-10-15 2020-10-15
PAR 2020/1050 Receptionist Gemensamma förvaltningen 2020-10-02 2020-10-02
PAR 2020/1058 Utbildningsadministratör till Juridiska institutionen Handelshögskolan 2020-10-05 2020-10-05
PAR 2020/1056 Forskningsassistent Sahlgrenska akademin 2020-10-05 2020-10-05
PAR 2020/1025 Forskare Sahlgrenska akademin 2020-10-05 2020-10-05
PAR 2020/1049 Studieadministratör Samhällsvetenskapliga fakulteten 2020-10-02 2020-10-02
PAR 2020/1048 Universitetsadjunkt i idrottsvetenskap med inriktning sports coaching Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2020-10-02 2020-10-02
PAR 2020/1000 Administrativ chef Humanistiska fakulteten 2020-10-05 2020-10-05
PAR 2020/1042 Biträdande forskare till ett utvecklingspsykologiskt forskningsprojekt Samhällsvetenskapliga fakulteten 2020-10-05 2020-10-05
PAR 2020/1031 Fakultetscontroller Humanistiska fakulteten 2020-10-05 2020-10-05
PAR 2020/1038 Biträdande forskare, sociologi, en eller flera Samhällsvetenskapliga fakulteten 2020-10-05 2020-10-05
PAR 2020/979 Postdoktor i kardiovaskulär sjukdom, metabolomik och precisionsmedicin Sahlgrenska akademin 2020-09-30 2020-09-30
PAR 2020/1034 Biträdande forskare med inriktning mot juridik och statsvetenskap Samhällsvetenskapliga fakulteten 2020-10-01 2020-10-01
PAR 2020/1040 Doktorand i teoretisk filosofi Humanistiska fakulteten 2020-10-29 2020-10-29
PAR 2020/1041 Projektledare Nationella enheter 2020-10-01 2020-10-01
PAR 2020/1039 Vikarierande universitetslektor i sociologi (1eller flera) Samhällsvetenskapliga fakulteten 2020-10-05 2020-10-05
PAR 2020/1037 Naturvetenskapliga fakulteten söker studentambassadörer Naturvetenskapliga fakulteten 2020-09-30 2020-09-30
PAR 2020/1018 Doktorandplats i medicinsk vetenskap - Studier med fokus på septisk artrit Sahlgrenska akademin 2020-10-01 2020-10-01
PAR 2020/1029 Biträdande forskare Sahlgrenska akademin 2020-09-30 2020-09-30
PAR 2020/1028 Biträdande forskare Sahlgrenska akademin 2020-09-29 2020-09-29
PAR 2020/1035 Programsamordnare Gemensamma förvaltningen 2020-10-07 2020-10-07
PAR 2020/1036 Forskningsrådgivare Gemensamma förvaltningen 2020-09-30 2020-09-30
PAR 2020/1030 Postdoktor i metabol fysiologi Sahlgrenska akademin 2020-09-30 2020-09-30
PAR 2020/1027 Forskare Sahlgrenska akademin 2020-09-29 2020-09-29
PAR 2020/1003 Doktorand i Sebastian Westenhoff´s Röntgen Ångström´s projekt Naturvetenskapliga fakulteten 2020-10-01 2020-10-01
PAR 2020/923 Doktorand i Nordiska språk Humanistiska fakulteten 2020-10-01 2020-10-01
PAR 2020/925 Doktorand i Svenska som andraspråk Humanistiska fakulteten 2020-10-01 2020-10-01
PAR 2020/503 August Röhss professur i statsvetenskap Samhällsvetenskapliga fakulteten 2020-10-15 2020-10-15
PAR 2020/934 Forskare (en eller flera) i statsvetenskap, inriktning mot Varieties of Democracy Samhällsvetenskapliga fakulteten 2020-10-18 2020-10-18
PAR 2020/793 Doktorand i fysik (Spinntronik) Naturvetenskapliga fakulteten 2020-09-30 2020-09-30
PAR 2020/975 Doktorandtjänst i Biofysik: Biomolekylär NMR-metod Naturvetenskapliga fakulteten 2020-10-16 2020-10-16
PAR 2020/959 Doktorandplats i Naturvetenskap, eller Naturvetenskap med inriktning mot naturgeografi (med fokus på dendroklimatologi) Naturvetenskapliga fakulteten 2020-09-30 2020-09-30
PAR 2020/587 Universitetslektor i kulturvård med inriktning mot organiska material Naturvetenskapliga fakulteten 2020-09-30 2020-09-30
PAR 2020/376 Professor i klinisk kemi förenad med befattning som specialistläkare i klinisk kemi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset Sahlgrenska akademin 2020-09-30 2020-09-30
PAR 2020/448 Professor i företagsekonomi med särskild inriktning mot Health Governance Handelshögskolan 2020-09-30 2020-09-30