Diarienummer Tjänst Fakultet Sista ansökningsdag
PAR 2020/113 Forskningsbiträde inom växtfysiologi Naturvetenskapliga fakulteten 2020-02-09 2020-02-09
PAR 2020/114 Forskningsassistent Sahlgrenska akademin 2020-02-14 2020-02-14
PAR 2020/109 Forskare Humanistiska fakulteten 2020-02-10 2020-02-10
PAR 2019/1591 Universitetslektor i afrikanska språk, 50 % Humanistiska fakulteten 2020-02-17 2020-02-17
PAR 2020/108 Forskare inom ekotoxikologi Naturvetenskapliga fakulteten 2020-02-16 2020-02-16
PAR 2020/61 Allmän visstidsanställning som universitetsadjunkt/universitetslektor i socialt arbete Samhällsvetenskapliga fakulteten 2020-02-16 2020-02-16
PAR 2020/62 Vikariat som universitetsadjunkt/universitetslektor i socialt arbete Samhällsvetenskapliga fakulteten 2020-02-16 2020-02-16
PAR 2020/106 Forskare Sahlgrenska akademin 2020-02-17 2020-02-17
PAR 2020/12 Fyra doktorandtjänster i pedagogik, pedagogiskt arbete och ämnesdidaktik med inriktning Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2020-03-09 2020-03-09
PAR 2020/89 Institutionstekniker Sahlgrenska akademin 2020-02-13 2020-02-13
PAR 2020/90 Forskare Sahlgrenska akademin 2020-02-14 2020-02-14
PAR 2019/1654 Postdoktor i molekylär neurovetenskap Sahlgrenska akademin 2020-02-02 2020-02-02
PAR 2020/102 Kommunikatör Naturvetenskapliga fakulteten 2020-02-14 2020-02-14
PAR 2020/99 Studievägledare Humanistiska fakulteten 2020-02-06 2020-02-06
PAR 2020/70 Doktorand i medicinsk vetenskap - Att mäta kostens effekter på hälsa och miljö Sahlgrenska akademin 2020-02-17 2020-02-17
PAR 2020/97 Biträdande forskare till statsvetenskapliga institutionen Samhällsvetenskapliga fakulteten 2020-02-06 2020-02-06
PAR 2020/79 Arbete i forskningsprojekt för forskningsintresserad barnmorska Samhällsvetenskapliga fakulteten 2020-02-06 2020-02-06
PAR 2020/91 Psykolog (KBT och OBM) till projekt om säkerhetsledarskap i bygg- och anläggningsindustrin, en eller flera Samhällsvetenskapliga fakulteten 2020-02-14 2020-02-14
PAR 2020/2 1: e Forskningsingenjör Naturvetenskapliga fakulteten 2020-02-14 2020-02-14
PAR 2020/94 Forskare om kvinnans graviditet inom genomik/epidemiologi Sahlgrenska akademin 2020-02-14 2020-02-14
PAR 2020/95 Gästlärare i kulturvård med inriktning mot landskapsvårdens hantverk Naturvetenskapliga fakulteten 2020-02-13 2020-02-13
PAR 2020/65 Gästlärare i kulturvård med inriktning mot traditionellt träbyggnadshantverk Naturvetenskapliga fakulteten 2020-02-13 2020-02-13
PAR 2020/30 Trädgårdsmästare/gästlärare med inriktning mot trädgårdens hantverk Naturvetenskapliga fakulteten 2020-02-13 2020-02-13
PAR 2020/74 Forskningssamordnare Samhällsvetenskapliga fakulteten 2020-02-13 2020-02-13
PAR 2020/80 Doktorand i Software Engineering med fokus på ”Icke-funktionella krav för maskininlärning" IT-fakulteten 2020-03-01 2020-03-01
PAR 2020/73 Forskningsbiträde i molekylära labtekniker Naturvetenskapliga fakulteten 2020-02-13 2020-02-13
PAR 2020/34 Forskare inom nutrition med inriktning mot nya foder för vattenbruk Naturvetenskapliga fakulteten 2020-02-13 2020-02-13
PAR 2020/86 Forsningsbiträde Naturvetenskapliga fakulteten 2020-02-16 2020-02-16
PAR 2020/87 Biträdande forskare Samhällsvetenskapliga fakulteten 2020-02-13 2020-02-13
PAR 2020/25 Universitetslektor i reproduktiv och perinatal hälsa Sahlgrenska akademin 2020-02-03 2020-02-03
PAR 2020/82 Postdoktor i cancer immunterapi Sahlgrenska akademin 2020-02-13 2020-02-13
PAR 2020/75 Projektkoordinator 50% Samhällsvetenskapliga fakulteten 2020-02-13 2020-02-13
PAR 2019/1583 Doktorand i atom- och molekylfysik Naturvetenskapliga fakulteten 2020-02-06 2020-02-06
PAR 2020/72 Projektledare Gemensamma förvaltningen 2020-02-23 2020-02-23
PAR 2020/78 Biträdande forskare till projekt om strukturerade riskbedömningar inom socialtjänstens barnavårdsutredningar Samhällsvetenskapliga fakulteten 2020-02-13 2020-02-13
PAR 2020/85 Forskningsingenjör Naturvetenskapliga fakulteten 2020-02-29 2020-02-29
PAR 2020/84 Assistent Naturvetenskapliga fakulteten 2020-02-29 2020-02-29
PAR 2019/1713 Postdoktor - vårdvetenskap Sahlgrenska akademin 2020-02-13 2020-02-13
PAR 2020/29 Forskare Naturvetenskapliga fakulteten 2020-02-05 2020-02-05
PAR 2020/76 Projektledare för Tillverka i trä Konstnärliga fakulteten 2020-02-07 2020-02-07
PAR 2020/71 Forskningsassistent Sahlgrenska akademin 2020-02-11 2020-02-11
PAR 2020/8 Doktorand i Software Testing, focusing on Search-Based Test Generation IT-fakulteten 2020-02-09 2020-02-09
PAR 2020/67 Universitetsbibliotekarie visstidsanställning Universitetsbiblioteket 2020-02-02 2020-02-02
PAR 2020/44 Postdoktor i Molekylär hjärnavbildning / Medicinsk bildanalys Sahlgrenska akademin 2020-02-10 2020-02-10
PAR 2020/68 Universitetsbibliotekarie vikariat Universitetsbiblioteket 2020-02-02 2020-02-02
PAR 2019/1701 Postdoktor Naturvetenskapliga fakulteten 2020-02-09 2020-02-09
PAR 2020/64 Personaladministratör Sahlgrenska akademin 2020-02-04 2020-02-04
PAR 2020/63 Utbildningsadministratör Sahlgrenska akademin 2020-02-07 2020-02-07
PAR 2020/55 Administratör Samhällsvetenskapliga fakulteten 2020-01-31 2020-01-31
PAR 2020/58 Biträdande forskare Sahlgrenska akademin 2020-02-07 2020-02-07
PAR 2020/59 Universitetsadjunkt i musikalisk gestaltning med inriktning interpretation - trumpet och ensemble Konstnärliga fakulteten 2020-02-20 2020-02-20
PAR 2020/43 Administrativ assistent Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2020-02-07 2020-02-07
PAR 2020/50 Fastighets- och servicechef Gemensamma förvaltningen 2020-02-07 2020-02-07
PAR 2020/41 Utbildningsadministratör 75 %, vikariat Humanistiska fakulteten 2020-02-06 2020-02-06
PAR 2020/40 Kommunikatör 50 % Humanistiska fakulteten 2020-02-06 2020-02-06
PAR 2020/52 Lokalvårdare Gemensamma förvaltningen 2020-01-30 2020-01-30
PAR 2019/1592 Postdoktor i datalingvistik, en eller flera Humanistiska fakulteten 2020-04-30 2020-04-30
PAR 2020/49 Fakultetssekreterare (vikariat) Samhällsvetenskapliga fakulteten 2020-02-04 2020-02-04
PAR 2019/1642 Doktorand i barn- och ungdomsvetenskap, i den nationella forskarskolan Utbildning för lekresponsiv undervisning i förskolan för social och kulturell hållbarhet Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2020-03-31 2020-03-31
PAR 2020/48 Projektkoordinator Naturvetenskapliga fakulteten 2020-02-02 2020-02-02
PAR 2020/45 Objektspecialist för studieadministrativa system Gemensamma förvaltningen 2020-02-06 2020-02-06
PAR 2020/46 Biträdande forskare Sahlgrenska akademin 2020-02-05 2020-02-05
PAR 2020/37 Ekonomicontroller Gemensamma förvaltningen 2020-02-05 2020-02-05
PAR 2020/36 Postdoktor i molekylär fettcellsmetabolism Sahlgrenska akademin 2020-02-04 2020-02-04
PAR 2019/1537 Universitetslektor i arbetsterapi Sahlgrenska akademin 2020-02-17 2020-02-17
PAR 2020/32 Biträdande forskare till forskningsprojekt på JMG Samhällsvetenskapliga fakulteten 2020-02-05 2020-02-05
PAR 2019/1253 Professor i läkemedelskemi Naturvetenskapliga fakulteten 2020-02-15 2020-02-15
PAR 2019/1537 Universitetslektor i arbetsterapi Sahlgrenska akademin 2020-02-17 2020-02-17
PAR 2019/1621 Administratör till Centrum för Global HRM Samhällsvetenskapliga fakulteten 2020-02-13 2020-02-13
PAR 2020/5 Utbildningsadministratör Samhällsvetenskapliga fakulteten 2020-02-12 2020-02-12
PAR 2020/31 Projektassistent, sediment och däckspartiklar Naturvetenskapliga fakulteten 2020-02-04 2020-02-04
PAR 2020/39 Konferensvärd Gemensamma förvaltningen 2020-01-28 2020-01-28
PAR 2020/16 Forskare Sahlgrenska akademin 2020-02-03 2020-02-03
PAR 2020/33 Forskare, 50% Sahlgrenska akademin 2020-02-03 2020-02-03
PAR 2020/14 Utbildningsadministratör Sahlgrenska akademin 2020-02-03 2020-02-03
PAR 2019/1620 Doktorandplats i sociologi (inom forskningsprojekt) Samhällsvetenskapliga fakulteten 2020-02-27 2020-02-27
PAR 2020/3 Personalhandläggare, vikariat Samhällsvetenskapliga fakulteten 2020-02-03 2020-02-03
PAR 2020/23 Biträdande forskare (Palmqvist) Sahlgrenska akademin 2020-01-31 2020-01-31
PAR 2020/24 Forskare Sahlgrenska akademin 2020-01-31 2020-01-31
PAR 2020/7 Forskningsbiträde inom akvakultur Naturvetenskapliga fakulteten 2020-01-29 2020-01-29
PAR 2019/1614 Fakultetssekreterare Sahlgrenska akademin 2020-01-28 2020-01-28
PAR 2020/11 Forskningsbiträde i ekonomisk historia Handelshögskolan 2020-01-30 2020-01-30
PAR 2019/1282 Kvalitetssamordnare till Handelshögskolan Handelshögskolan 2020-02-04 2020-02-04
PAR 2020/13 Projektledare med fokus på internationella projekt och nätverk Gemensamma förvaltningen 2020-01-30 2020-01-30
PAR 2020/9 Forskare Naturvetenskapliga fakulteten 2020-01-29 2020-01-29
PAR 2019/1629 Postdoktoral forskare – Effekter av klimatförändringar och biodiversitet på experimentella sjögräsekosystem Naturvetenskapliga fakulteten 2020-02-09 2020-02-09
PAR 2019/1712 Kommunikatör Gemensamma förvaltningen 2020-01-29 2020-01-29
PAR 2019/1432 Universtietslektor i biologisk fysik Naturvetenskapliga fakulteten 2020-02-17 2020-02-17
PAR 2019/1658 Doktorand i fysik Naturvetenskapliga fakulteten 2020-01-31 2020-01-31
PAR 2019/1511 Doktorand i marin kemisk ekologi Naturvetenskapliga fakulteten 2020-01-31 2020-01-31
PAR 2019/1677 Doktorandanställning i socialantropologi (projekt) Samhällsvetenskapliga fakulteten 2020-02-17 2020-02-17
PAR 2019/1672 Doktorandanställning i socialantropologi Samhällsvetenskapliga fakulteten 2020-02-17 2020-02-17
PAR 2019/1648 Doktorand i freds- och utvecklingsforskning Samhällsvetenskapliga fakulteten 2020-02-17 2020-02-17
PAR 2019/1469 Universitetslektor i matematisk statistik (data science) Naturvetenskapliga fakulteten 2020-02-29 2020-02-29
PAR 2019/1613 Doktorand i medicinsk vetenskap - Virologi Sahlgrenska akademin 2020-02-13 2020-02-13
PAR 2019/1428 Postdoktor i barn- och ungdomsvetenskap Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2020-01-27 2020-01-27
PAR 2019/1608 Doktorandplatser i musikpedagogik med inriktning mot samhälle och inkludering Konstnärliga fakulteten 2020-03-02 2020-03-02
PAR 2019/1605 Universitetslektor i onkologi med inriktning immunonkologi, förenad med befattning som specialistläkare Sahlgrenska akademin 2020-02-14 2020-02-14
PAR 2019/1476 Gästprofessor i global hållbar utveckling med inriktning mot hälsa och välbefinnande Sahlgrenska akademin 2020-02-11 2020-02-11
PAR 2019/1556 Doktorandplats i informatik IT-fakulteten 2020-01-29 2020-01-29
PAR 2019/1572 Doktorandplats i informatik IT-fakulteten 2020-01-29 2020-01-29
PAR 2019/1508 3-4 doktorandtjänster i Statsvetenskap Samhällsvetenskapliga fakulteten 2020-02-04 2020-02-04
PAR 2019/1471 Doktorand i artificiell intelligens och politiskt språk inom GRIPES-projektet Humanistiska fakulteten 2020-04-15 2020-04-15
PAR 2019/1318 Doktorand i fysik Naturvetenskapliga fakulteten 2020-01-31 2020-01-31
PAR 2019/1578 Doktorand i cellbiologi Naturvetenskapliga fakulteten 2020-01-31 2020-01-31
PAR 2019/1467 3-6 utbildningsplatser till forskarutbildningen i nationalekonomi Handelshögskolan 2020-02-01 2020-02-01