Lediga anställningar

Lista på tillgängliga jobb. Rubrikerna kan sorteras genom att klicka på dem.
Anställning Placering Ref.nummer Sista ansökningsdag
Tandsköterskor till Universitetstandvården Odontologiska fakulteten REK 2021/194 Sista ansökningsdag:2021-10-07 2021-10-07
Amanuens i socialt arbete inr. juridik Fakulteten för Hälsa och samhälle REK 2021/193 Sista ansökningsdag:2021-10-07 2021-10-07
Doctoral student in computer science Fakulteten för teknik och samhälle REK 2021/188 Sista ansökningsdag:2021-10-15 2021-10-15
Vikarierande universitetslektor i svenska och lärande Fakulteten för lärande och samhälle REK 2021/192 Sista ansökningsdag:2021-09-28 2021-09-28
Ekonom Gemensamt verksamhetsstöd REK 2021/189 Sista ansökningsdag:2021-09-30 2021-09-30
Senior lecturer in Computer Engineering Fakulteten för teknik och samhälle REK 2021/186 Sista ansökningsdag:2021-10-19 2021-10-19
Administrativ handläggare med inriktning utbildning Gemensamt verksamhetsstöd REK 2021/187 Sista ansökningsdag:2021-09-30 2021-09-30
Bibliotekarie, vikariat Universitetsbiblioteket REK 2021/182 Sista ansökningsdag:2021-09-22 2021-09-22
Postdoctoral researcher position to Dept. Biomedical Science, focus: Carbohydrate polymers - proteins interactions Fakulteten för Hälsa och samhälle REK 2021/185 Sista ansökningsdag:2021-10-15 2021-10-15
Postdoktoral forskare till institutionen för Biomedicinsk vetenskap, focus: Mikrobiota och hud Fakulteten för Hälsa och samhälle REK 2021/184 Sista ansökningsdag:2021-09-30 2021-09-30
Forsknings – forskarutbildningshandläggare, vikariat Gemensamt verksamhetsstöd REK 2021/179 Sista ansökningsdag:2021-09-19 2021-09-19
Universitetslektor i naturvetenskapernas didaktik Fakulteten för lärande och samhälle REK 2021/155 Sista ansökningsdag:2021-10-01 2021-10-01
Doktorander i språk- och litteraturdidaktik inom forskarskolan Kulturellt möjliggörande undervisning genom språk och litteratur Fakulteten för lärande och samhälle REK 2021/178 Sista ansökningsdag:2021-10-15 2021-10-15
Doktorander i historia och historiedidaktik med inriktning på karriärlärande, vägledning och övergångar mellan skola, fortsatt utbildning och arbete Fakulteten för lärande och samhälle REK 2021/177 Sista ansökningsdag:2021-10-18 2021-10-18
Medicinsk sekreterare till Universitetstandvården Odontologiska fakulteten REK 2021/176 Sista ansökningsdag:2021-09-19 2021-09-19
Universitetslektor i Nationalekonomi Fakulteten för kultur och samhälle REK 2021/175 Sista ansökningsdag:2021-10-03 2021-10-03
Doktorand i Global Politik Fakulteten för kultur och samhälle REK 2021/169 Sista ansökningsdag:2021-09-20 2021-09-20
Vikarierande lektor i pedagogik till yrkeslärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle REK 2021/168 Sista ansökningsdag:2021-09-30 2021-09-30
Doctoral student positions in Science Education and Mathematics Education (NMDI) within the graduate school RelMaS Fakulteten för lärande och samhälle REK 2021/158 Sista ansökningsdag:2021-09-30 2021-09-30
Doktorander i naturvetenskapernas och matematikens didaktik knutna till forskarskolan RelMaS Fakulteten för lärande och samhälle REK 2021/158 Sista ansökningsdag:2021-09-30 2021-09-30