Lediga anställningar

Lista på tillgängliga jobb. Rubrikerna kan sorteras genom att klicka på dem.
Anställning Placering Ref.nummer Sista ansökningsdag
HR-specialist Gemensamt verksamhetsstöd REK 2022/19 Sista ansökningsdag:2022-01-31 2022-01-31
It-tekniker med inriktning mot support Gemensamt verksamhetsstöd REK 2022/18 Sista ansökningsdag:2022-02-13 2022-02-13
Klinisk assistent inom allmäntandvård med inriktning parodontologi Odontologiska fakulteten REK 2022/17 Sista ansökningsdag:2022-02-04 2022-02-04
Registrator Gemensamt verksamhetsstöd REK 2022/16 Sista ansökningsdag:2022-02-14 2022-02-14
Projektforskare till projektet om urban biologisk mångfald Fakulteten för kultur och samhälle REK 2022/13 Sista ansökningsdag:2022-03-02 2022-03-02
Universitetsadjunkt i idrottsvetenskap inriktning idrottslära Fakulteten för lärande och samhälle REK 2022/2 Sista ansökningsdag:2022-02-13 2022-02-13
Universitetsadjunkt i materialvetenskap Fakulteten för teknik och samhälle REK 2022/12 Sista ansökningsdag:2022-02-24 2022-02-24
Senior lecturer in Computer Science: Software Engineering Fakulteten för teknik och samhälle REK 2022/11 Sista ansökningsdag:2022-02-25 2022-02-25
Projektforskare med placering i forskningsplattformen Skin and Wound Care Fakulteten för Hälsa och samhälle REK 2022/10 Sista ansökningsdag:2022-02-04 2022-02-04
PhD student position in chemistry: Biomimetic virus receptors for antiviral research and future pandemic preparedness Fakulteten för Hälsa och samhälle REK 2021/255 Sista ansökningsdag:2022-01-24 2022-01-24
Klinikenhetschef Odontologiska fakulteten REK 2022/8 Sista ansökningsdag:2022-01-31 2022-01-31
Enhetschef på administrativa kansliet vid Fakulteten för lärande och samhälle Gemensamt verksamhetsstöd REK 2022/7 Sista ansökningsdag:2022-02-04 2022-02-04
Vikarierande universitetsadjunkt i samhällsorienterande ämnen Fakulteten för lärande och samhälle REK 2022/5 Sista ansökningsdag:2022-02-01 2022-02-01
Doctoral student in Mucin mediated Aqueous Biological Lubrication Fakulteten för Hälsa och samhälle REK 2222/6 Sista ansökningsdag:2022-02-11 2022-02-11
Internationell handläggare 50% Gemensamt verksamhetsstöd REK 2022/4 Sista ansökningsdag:2022-01-24 2022-01-24
Ekonom Gemensamt verksamhetsstöd REK 2022/3 Sista ansökningsdag:2022-02-06 2022-02-06
Prefekt vid Institutionen för datavetenskap och medieteknik Fakulteten för teknik och samhälle REK 2021/245 Sista ansökningsdag:2022-01-24 2022-01-24
Universitetslektor eller universitetsadjunkt i högskolepedagogik Fakulteten för lärande och samhälle REK 2021/281 Sista ansökningsdag:2022-01-23 2022-01-23
Postdoctoral researcher in Porous drug carrier platform for inhalation therapy Fakulteten för Hälsa och samhälle REK 2021/279 Sista ansökningsdag:2022-01-23 2022-01-23
Postdoktoral forskare till institutionen för Biomedicinsk vetenskap, focus: icke-invasiv analys på hud Fakulteten för Hälsa och samhälle REK 2021/278 Sista ansökningsdag:2022-01-27 2022-01-27
Postdoctoral researcher: Broken Barriers – How to maintain skin health and avoid a defective barrier Fakulteten för Hälsa och samhälle REK 2021/277 Sista ansökningsdag:2022-01-23 2022-01-23
Universitetslektor i miljövetenskap med samhällsvetenskaplig inriktning Fakulteten för kultur och samhälle REK 2021/272 Sista ansökningsdag:2022-02-15 2022-02-15
Doctoral student in Computer Science Fakulteten för teknik och samhälle REK 2021/240 Sista ansökningsdag:2022-01-25 2022-01-25
Universitetsadjunkt (-er) i omvårdnad Fakulteten för Hälsa och samhälle REK 2021/262 Sista ansökningsdag:2022-01-31 2022-01-31
Doktorander i pedagogik inom forskarskolan pedagogik och yrkeskunnande Fakulteten för lärande och samhälle REK 2021/256 Sista ansökningsdag:2022-02-15 2022-02-15
Universitetslektor i omvårdnad Fakulteten för Hälsa och samhälle REK 2021/254 Sista ansökningsdag:2022-01-31 2022-01-31
Research Assistant in the artistic research project Conviviality and Contamination Fakulteten för kultur och samhälle REK 2021/252 Sista ansökningsdag:2022-02-01 2022-02-01
Doktorand i urbana studier, minst två Fakulteten för kultur och samhälle REK 2021/235 Sista ansökningsdag:2022-02-11 2022-02-11