Intresseanmälan

Personuppgifter

Personnummer (ÅÅÅÅMMDD-XXXX). Om du saknar svenskt personnummer skriver du 0000 i den sista rutan. Uppgiften är obligatorisk.

-
Yrkesområde

Inget yrkesområde tillagt

Geografisk placering

Ingen geografisk placering tillagd

Organisation

Ingen organisation tillagdHärmed godkänner jag att mina personuppgifter registreras och behandlas för rekrytering vid Malmö högskola. Personuppgifterna kommer att behandlas i enlighet med reglerna i Personuppgiftslagen (PUL 1998:204) och Ansökningshandlingarna utgör en allmän handling enligt Offentlighetsprincipen.