Anställning Placering Ref.nummer Sista ansökningsdag
Tandläkare till tandvårdshögskolans jourmottagning Odontologiska fakulteten REK 2.2.1 2018/46 2018-04-20
Interaktionsdesigner Gemensamt verksamhetsstöd REK 2.2.1-2018/37 2018-04-03
Enhetschef för administrativa enheten på Facility Service Gemensamt verksamhetsstöd REK 2.2.1-2018/45 2018-04-05
ST-tandläkare i oral protetik, placering Halmstad Odontologiska fakulteten REK 2.2.1 2018/44 2018-04-24
Doktorand i oral biologi Odontologiska fakulteten REK 2.2.1 2018/42 2018-03-23
Intendent Gemensamt verksamhetsstöd REK 2.2.1-2018/38 2018-03-25
Lecturer in Interaction Design with focus on Interaction Technology/Universitetsadjunkt i interaktionsdesign med fokus på interaktionsteknologi Fakulteten för kultur och samhälle REK 2.2.1-2018/24 2018-03-23
VFU-koordinator inom omvårdnad Fakulteten för hälsa och samhälle REK 2.2.1-2018/36 2018-04-02
Klinisk universitetsadjunkt i omvårdnad med inriktning somatisk vård Fakulteten för hälsa och samhälle REK 2.2.1-2018/35 2018-04-02
Universitetsadjunkt i omvårdnad med inriktning mot ledarskap Fakulteten för hälsa och samhälle REK 2.2.1-2018/31 2018-04-02
Universitetslektor i specialpedagogik med inriktning mot neuropsykiatrisk funktionsnedsättning Fakulteten för lärande och samhälle Rek2.2.1-2018/29 2018-03-31
Universitetslektor i specialpedagogik med inrikting mot matematikdidaktik Fakulteten för lärande och samhälle Rek2.2.1-2018/28 2018-03-31
Doktorander till nationell forskarskola i specialpedagogik Fakulteten för lärande och samhälle REK 2.2.1 2018/19 2018-03-31