Anställning Placering Ref.nummer Sista ansökningsdag
It-tekniker med inriktning mot support Gemensamt verksamhetsstöd REK 2020/196 2020-08-31 2020-08-31
Postdoctoral researcher in biomimetic chemistry for development of Covid-19 receptors and sensors Fakulteten för Hälsa och samhälle REK2020/195 2020-08-23 2020-08-23
Universitetsadjunkt med inriktning prestationspsykologi och mental förberedelse Fakulteten för Hälsa och samhälle REK 2020/143 2020-08-21 2020-08-21
Arkivarie Gemensamt verksamhetsstöd REK 2020/158 2020-08-14 2020-08-14
IT support tekniker till servicedesk, minst 1 Gemensamt verksamhetsstöd REK2020/194 2020-08-30 2020-08-30
Eventkoordinator Gemensamt verksamhetsstöd REK 2020/191 2020-08-24 2020-08-24
Postdoctoral position at the Institute for Urban Research, Malmö University, Sweden Fakulteten för kultur och samhälle REK 2020/149 2020-08-17 2020-08-17
Research assistant position at the Institute for Urban Research Fakulteten för kultur och samhälle REK 2020/147 2020-08-17 2020-08-17
Universitetslektor med inriktning medicinsk pedagogik Odontologiska fakulteten REK 2020/190 2020-08-15 2020-08-15
Projektledare affärsutveckling Gemensamt verksamhetsstöd REK 2020/185 2020-08-15 2020-08-15
Mentorsamordnare Gemensamt verksamhetsstöd REK 2020/177 2020-08-14 2020-08-14
Universitetsadjunkt med inriktning oral hälsa Odontologiska fakulteten REK 2020/184 2020-08-15 2020-08-15
Universitetslektor med inriktning oral hälsa Odontologiska fakulteten REK 2020/183 2020-08-15 2020-08-15
Universitetsadjunkt i nationalekonomi (vikariat) Fakulteten för kultur och samhälle REK 2020/181 2020-08-31 2020-08-31
IT-pedagog Gemensamt verksamhetsstöd REK 2020/182 2020-08-09 2020-08-09
Postdoktor i bostadsforskning vid Institute for Urban Research (IUR), Malmö universitet Fakulteten för kultur och samhälle REK 2020/180 2020-09-15 2020-09-15
Projektforskare till studie av rektorers förväntningar på nyanställda lärare i förhållande till yrkets behov Fakulteten för lärande och samhälle REK 2020/165 2020-09-18 2020-09-18
Postdoktor inom arbetslivsforskning Fakulteten för lärande och samhälle REK 2020/160 2020-08-09 2020-08-09
Konferenssamordnare, 2 anställningar Gemensamt verksamhetsstöd REK 2020/159 2020-08-09 2020-08-09
Postdoktor i Urban utveckling/gestaltad livsmiljö vid Institute for Urban Reaearch (IUR) Fakulteten för kultur och samhälle REK 2020/156 2020-09-15 2020-09-15
Postdoktor i Urbana studier Fakulteten för kultur och samhälle REK 2020/146 2020-08-17 2020-08-17
Doktorandtjänst i Global Politik, minst en Fakulteten för kultur och samhälle REK 2020/132 2020-09-07 2020-09-07
Doktorandtjänst i Internationell migration och etniska relationer (IMER), minst en Fakulteten för kultur och samhälle REK 2020/133 2020-09-07 2020-09-07