Anställning Placering Ref.nummer Sista ansökningsdag
Servicetekniker (2st) Gemensamt verksamhetsstöd REK 2020/145 2020-06-19 2020-06-19
Postdoctoral researcher in Porous drug carrier platform for inhalation therapy Fakulteten för Hälsa och samhälle REK2020/119 2020-06-14 2020-06-14
Universitetsadjunkt i endodonti Odontologiska fakulteten REK 2020/144 2020-06-25 2020-06-25
Vikarierande universitetsadjunkt i kriminologi, 50 % Fakulteten för Hälsa och samhälle REK2020/142 2020-06-17 2020-06-17
Universitetsadjunkt i SO Fakulteten för lärande och samhälle REK 2020/141 2020-06-16 2020-06-16
Licentiattjänst med fokus: ”Personcentrerad, jämlik, effektiv och säker läkemedelsbehandling i vårdkedjan” Fakulteten för Hälsa och samhälle REK2020/140 2020-06-29 2020-06-29
Doktorandtjänst med fokus: ”Personcentrerad, jämlik, effektiv och säker läkemedelsbehandling i vårdkedjan” Fakulteten för Hälsa och samhälle REK2020/139 2020-06-22 2020-06-22
Amanuens till avdelningen för orofacial smärta och käkfunktion Odontologiska fakulteten REK 2020/138 2020-06-14 2020-06-14
Amanuens till avdelningen för orofacial smärta och käkfunktion Odontologiska fakulteten REK 2020/137 2020-06-14 2020-06-14
Bibliotekarie Universitetsbiblioteket REK 2020/135 2020-06-15 2020-06-15
Bibliotekarier med inriktning mot undervisning, minst två Universitetsbiblioteket REK 2020/136 2020-06-15 2020-06-15
Doktorandtjänst i Global Politik, minst en Fakulteten för kultur och samhälle REK 2020/132 2020-09-07 2020-09-07
Doktorandtjänst i Internationell migration och etniska relationer (IMER), minst en Fakulteten för kultur och samhälle REK 2020/133 2020-09-07 2020-09-07
Biträdande universitetslektor i sociologi Fakulteten för lärande och samhälle REK 2020/134 2020-06-18 2020-06-18
Senior Lecturer in Communication for Development and Social Change (at least one position) Fakulteten för kultur och samhälle REK 2020/131 2020-06-22 2020-06-22
Tandsköterskor till Universitetstandvården Odontologiska fakulteten REK 2020/130 2020-06-14 2020-06-14
Doktorand i Odontologisk vetenskap, med inriktning Oral hälsa Odontologiska fakulteten REK 2020/129 2020-06-15 2020-06-15
Tandläkare till anställning som klinisk assistent inom pedodonti Odontologiska fakulteten REK 2020/128 2020-06-15 2020-06-15
Tandläkare till anställning som universitetsadjunkt/övertandläkare i pedodonti Odontologiska fakulteten REK 2020/127 2020-06-15 2020-06-15
I kombination – inom pedodonti. Utbildningsanställning som doktorand och Utbildningsanställning som ST-tandläkare Odontologiska fakulteten REK 2020/126 2020-06-15 2020-06-15
Universitetsadjunkt i socialt arbete med inriktning mot socialpsykologi och psykologi Fakulteten för Hälsa och samhälle REK2020/125 2020-06-10 2020-06-10
Amanuenser medieteknik DM1 - originalproduktion Fakulteten för teknik och samhälle REK 2020/121 2020-06-10 2020-06-10
Amanuenser medieteknik DM1 - webbprogrammering Fakulteten för teknik och samhälle REK 2020/122 2020-06-10 2020-06-10
Postdoktor i idrottsvetenskap inom Mistra-projektet Fakulteten för lärande och samhälle REK 2020/124 2020-06-20 2020-06-20
Vikarierande universitetslektor i religionsvetenskap Fakulteten för lärande och samhälle REK 2020/123 2020-06-09 2020-06-09
PhD position (Focus “Drug delivery and biobarriers”): “Bioinspired drug carrier platform for inhalation therapy” Fakulteten för Hälsa och samhälle REK2020/120 2020-06-07 2020-06-07
Postdoctoral researcher in Cell and Molecular biology / Immunology / Microbiology Fakulteten för Hälsa och samhälle REK2020/116 2020-06-10 2020-06-10