Anställning Placering Ref.nummer Sista ansökningsdag
Forskarassistent i odontologi Odontologiska fakulteten Rek2.2.1-2017/143 2017-09-30
Doktorand i odontologi Odontologiska fakulteten Rek2.2.1-2017/142 2017-09-30
Bibliotekschef Bibliotek REK 2.2.1-2017/141 2017-08-14
Tandsköterska till avdelningen för Endodonti Odontologiska fakulteten Rek2.2.1-2017/144 2017-07-03
Chef för Studentcentrum Gemensamt verksamhetsstöd REK 2.2.1-2017/140 2017-08-09
Byggprojektledare Gemensamt verksamhetsstöd REK 2.2.1-2017/146 2017-07-11
Tandsköterska till avdelningen för oral protetik Odontologiska fakulteten Rek2.2.1-2017/145 2017-07-05
Tandsköterska, heltid till avdelningen för oral diagnostik Odontologiska fakulteten Rek2.2.1-2017/139 2017-06-28
ST-tandläkare i pedodonti, placering Lund Odontologiska fakulteten Rek2.2.1-2017/125 2017-08-20
ST-tandläkare i bettfysiologi, placering Kalmar Odontologiska fakulteten Rek2.2.1-2017/129 2017-08-20
ST-tandläkare i parodontologi, placering Växjö Odontologiska fakulteten Rek2.2.1-2017/127 2017-08-20
ST-tandläkare i ortodonti, placering Halmstad Odontologiska fakulteten Rek2.2.1-2017/126 2017-08-20
ST-tandläkare i oral protetik, placering Kristianstad Odontologiska fakulteten Rek2.2.1-2017/128 2017-08-20
Prefekt för institutionen Urbana studier vid Fakulteten för kultur och samhälle, REK 2.2.1-2017/135 Fakulteten för kultur och samhälle REK 2.2.1-2017/135 2017-06-30