Regeringen söker riksantikvarie och chef för Riksantikvarieämbetet

Riksantikvarieämbetet ansvarar för frågor om kulturarvet. Ansvaret omfattar i första hand frågor om kulturlandskap, kulturmiljöer, kulturföremål och museer. Riksantikvarieämbetet har till uppgift att med utgångspunkt i de nationella kulturpolitiska målen och de nationella målen för kulturmiljöarbetet vara pådrivande och stödjande inom sitt verksamhetsområde.

Riksantikvarieämbetet leds av en myndighetschef som är riksantikvarie.

Riksantikvarieämbetet har 273 anställda och är lokaliserat till Stockholm och Visby.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är en dokumenterat god chef och ledare med
• Erfarenhet av att leda strategiskt förändrings- och utvecklingsarbete.
• Gedigna kunskaper om statsförvaltning och om övrig offentlig förvaltning, när det gäller beslutsprocesser och förståelse för att leda en verksamhet som arbetar utifrån politiskt fastställda mål.
• Etablera, vidmakthålla och utveckla samarbeten med andra relevanta aktörer inom myndighetens område, såväl nationellt som internationellt.
• Mycket god kunskap om och intresse för kulturmiljöområdet.
• God kännedom om museiområdet.
• God kännedom om kulturarvsområdet och dess aktörer.
• Goda kunskaper i svenska och engelska.
• Akademisk examen, eller motsvarande, med relevans för myndighetens ansvarsområde.

Du ska också ha förmåga att
• Med gott omdöme balansera den särskilda roll som Riksantikvarieämbetet har inom kulturmiljöområdet och inom den offentliga förvaltningen i stort.
• Företräda myndigheten på ett tydligt, professionellt och förtroendefullt sätt både nationellt och internationellt.
• Samarbeta med andra aktörer inom myndighetens område.
• Vara drivande och resultatorienterad.
• Engagera och motivera medarbetare.
• Leda och utveckla verksamheten inom ramen för en god förvaltningskultur.
• Företräda arbetsgivarintresset och tillsammans med övriga myndighetschefer utveckla den statliga arbetsgivarpolitiken.
• Utveckla en resultatinriktad och relevant verksamhet med utgångspunkt från fastställda mål och givna ekonomiska ramar.
• Leda och entusiasmera personal samt arbeta strategiskt med kompetensförsörjningsfrågor.

Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av internationellt arbete.
• Erfarenhet från ledningsarbete vid länsstyrelse.
• Intresse för e-förvaltning och digitaliseringsfrågor.

Övrigt
Du måste vara svensk medborgare för att kunna utnämnas till riksantikvarie och chef för Riksantikvarieämbetet.

Mer information
Mer information om befattningen lämnas av enhetschef Sophia Laurin och statssekreterare Helene Öberg. Frågor om anställningsvillkoren och rekryteringsprocessen besvaras av Carin Khakee och Michael Östervall, Kansliet för ledningsförsörjning till myndigheter. Du når dem via Regeringskansliets växel, tel. 08-405 10 00. Sekretess gäller för uppgift om enskild kandidats identitet.

Intresseanmälan 
Välkommen att registrera din intresseanmälan och CV i vårt rekryteringsverktyg senast den 17 augusti 2020.

 

Svensk statsförvaltning består av cirka 200 myndigheter som lyder omedelbart under regeringen. Regeringen anställer myndighetscheferna och beslutar om deras anställningsvillkor. Lönen är individuell och bestäms mot bakgrund av de krav som ställs på befattningen och chefens kvalifikationer och erfarenheter. De flesta myndighetschefer anställs för en bestämd tid – normalt är den första anställningsperioden sex år.