Befattning Sista ansökningsdag
Regeringen söker generaldirektör och chef till Konkurrensverket 2024-08-26 2024-08-26
Regeringen söker generaldirektör och chef till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2024-08-07 2024-08-07
Regeringen söker generaldirektör och chef för Folkhälsomyndigheten 2024-07-28 2024-07-28
Regeringen söker generaldirektör och chef till Sveriges geologiska undersökning (SGU) 2024-08-13 2024-08-13
Regeringen söker generaldirektör och chef för Inspektionen för vård och omsorg 2024-08-11 2024-08-11