Gör din intresseanmälan till sjögående tjänster här!

Referensnummer TRV 2018/19481

Trafikverkets färjerederi är Sveriges största rederi. Verksamheten drivs i bolagsliknande form, som en resultatenhet i Trafikverket. Här hittar du många spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige.

Vi finns i hela Sverige med våra 70 vägfärjor. På uppdrag av Trafikverket trafikerar vi 38 färjeleder i det allmänna vägnätet samt två leder på uppdrag av kommunala trafikhuvudmän. När vattnet fryser på våra färjeleder i norr svarar vi för drift och underhåll av upp till sju isvägar.

På många leder jobbar vi med tvåmannabesättning, en befälhavare och en matros/motorman men vi har också linfärjor med enbart en befälhavare ombord. Färjerederiet ligger långt fram när det gäller teknisk utveckling. Vi satsar på fossilfrihet till 2045 och just nu pågår till exempel projektering av fyra nya vägfärjor med hybriddriftrift.

Här får du möjlighet att arbeta till sjöss, nära hem och i en samhällsviktig verksamhet. Välkommen med din spontanansökan!

Kontaktpersoner

Björn Persson

Distriktschef och kontaktperson Ost/Nord

bjorn.persson@trafikverket.se

Jörgen Sandström

Distriktschef och kontaktperson Väst/Syd

jorgen.sandstrom@trafikverket.se