Mälardalens universitet (MDU) är Sveriges nyaste universitet. Med vår vision, att vara ett progressivt och samverkande universitet där vi tillsammans formar en hållbar framtid, vill vi göra verklig skillnad.

Vill du vara med och bidra till vår utveckling?

Tillsammans bidrar vi till en mer hållbar framtid genom kunskap och innovation. Vi anser att ny kunskap och nya perspektiv bäst skapas och uppnås i samverkan med andra - kollegor, studenter, näringsliv och offentlig sektor såväl nationellt som internationellt.

På akademin för ekonomi, samhälle och teknik läser våra studenter till bland annat högskole- och civilingenjörer, statsvetare och ekonomer. Hos oss finns forskningsinriktningarna industriell ekonomi och organisation och framtidens energi. Vårt arbete sker i samverkan och i strategiska avtal med företag, organisationer och myndigheter i regionen.

Anställningsinformation

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Omfattning: Heltid
Antal anställningar: 1
Sista ansökningsdag: 2024-08-18
Stationeringsort: Västerås
Akademi/enhet/sektion: Akademin för ekonomi, samhälle och teknik (EST)

Tillträde till utbildning på forskarnivå samt grundläggande behörighetskrav regleras i Högskoleförordningen 7 kap, 34–41§. Läs mer om forskarutbildning vid MDU .Till utbildningsplatsen är en doktorandanställning på heltid knuten under utbildningstiden, vilket motsvarar fyra år.

Arbetsuppgifter

Forskarutbildning där forskning sker inom ramen för Horizon Europe projektet SUPREMAS-Syngas modular Units Providing Renewable Energy from Multiple wAstes and for different useS.

Projektet handlar om att utveckla system för förgasning av olika typer av biomassa som t ex avfall och slam. Fokus i doktorandarbetet kommer att vara modellering, simulering och optimering av processer och system. Arbetet kommer ske i nära samarbete med partner från flera olika europeiska länder där demonstration av verkliga processer också är en viktig del. Ämnet som du blir antaget i är energi- och miljöteknik. 

Behörighetskrav

För grundläggande behörighet till forskarutbildning krävs att man har ett av följande:

 • examen på avancerad nivå
 • minst 240 högskolepoäng varav minst 60 på avancerad nivå
 • på annat sätt, i Sverige eller utomlands, förvärvat motsvarande kunskaper.

Som särskilda behörighetsvillkor krävs att du ska ha något av följande:

 • avlagt civilingenjörsexamen inom relevant teknikområde
 • avlagt fyrårig naturvetenskaplig utbildning med tekniskt innehåll motsvarande en civilingenjörsexamen
 • i annan ordning inom eller utom landet förvärvat kunskaper av i huvudsak samma omfattning.

Bedömningsgrunder

En grundläggande bedömningsgrund är förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Utöver denna förmåga kommer särskild vikt att läggas vid följande för denna anställning:

 • Erfarenhet av studier av omvandlingsprocesser för biomassa.
 • Erfarenhet av modellering.
 • Erfarenhet av modellering av förgasning.
 • Erfarenhet av användning av modelleringsverktyget ASPEN Plus.
 • Goda kunskaper i engelska.

Vid en samlad bedömning av lämplighet läggs även vikt vid personliga förmågor. Du ska ha förmåga att arbeta självständigt och visa motivation för forskning samt ha god kommunikationsförmåga, både muntligt och skriftligt. Alla anställda vid MDU förväntas samarbeta och bemöta kollegor och studenter med respekt, ta ansvar för verksamheten och de egna arbetsuppgifterna samt bidra till en god arbetsmiljö.

Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför.

Ansökan

Du gör din ansökan genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Välkommen med din ansökan!

Fackliga representanter:

Saco-S saco-s@mdu.se
Susanne Meijer ST-OFR/S, tel: 021-10 14 89

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

Kontaktpersoner

Anders Avelin

Avdelningschef

021-15 17 98

anders.avelin@mdu.se

Eva Thorin

Vice akademichef/Forskningsledare/Professor

+ 46 (0) 21-10 15 64

eva.thorin@mdu.se

Hailong Li

Professor

+46 (0) 21-10 31 59

hailong.li@mdu.se

Länk till den här sidan

https://web103.reachmee.com/ext/I018/1151/main?site=6&validator=b794921ef43b510ae6e5f2dee2761c1b&lang=SE&rmpage=job&rmjob=2528&rmlang=SE