Mälardalens universitet (MDU) är Sveriges nyaste universitet. Med vår vision, att vara ett progressivt och samverkande universitet där vi tillsammans formar en hållbar framtid, vill vi göra verklig skillnad.

Vill du vara med och bidra till vår utveckling?

Tillsammans bidrar vi till en mer hållbar framtid genom kunskap och innovation. Vi anser att ny kunskap och nya perspektiv bäst skapas och uppnås i samverkan med andra - kollegor, studenter, näringsliv och offentlig sektor såväl nationellt som internationellt.

På akademin för hälsa, vård och välfärd läser våra studenter till bland annat beteendevetare, folkhälsovetare, fysioterapeuter, sjuksköterskor, socionomer och specialistsjuksköterskor. Hos oss finns forskningsinriktningen hälsa och välfärd. Vårt arbete sker i samverkan och i strategiska avtal med regioner, kommuner och företag i regionen.

Anställningsinformation

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: 2025-02-01
Antal anställningar: 1
Sista ansökningsdag: 2024-08-27
Stationeringsort: Västerås
Akademi/enhet/sektion: Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV)

Tillträde till utbildning på forskarnivå samt grundläggande behörighetskrav regleras i Högskoleförordningen 7 kap, 34–41§. Läs mer om forskarutbildning vid MDU .Till utbildningsplatsen är en doktorandanställning på heltid knuten under utbildningstiden, vilket motsvarar fyra år.

Arbetsuppgifter

Denna anställning omfattar ett doktorandprojekt, som specificeras nedan. Anställningen är tidsbegränsad - motsvarande heltidsstudier i fyra år - med målet att avlägga doktorsexamen i vårdvetenskap. Vid eventuell akademitjänstgöring om 20% förlängs anställningsperioden med motsvarande tid. Forskarutbildningen inom hälsa och välfärd bedrivs på engelska, vilket innebär att alla kurser, seminarier och andra moment genomförs på engelska. Lön tillämpas enligt doktorandstegen. Planerad projektstart 2025-02-01.

I det här projektet kommer personcentrerad kommunikation och emotionellt stöd i mötet mellan barnhälsovårdssjuksköterskor och föräldrar vid hälsobesök inom barnhälsovård (BHV) undersökas. Projektet innefattar fyra delstudier som innebär att beskriva den kommunikation som sker. Projektet är nödvändigt för att kunna vidareutveckla befintligt föräldraskapsstöd som i likhet med annat omvårdnadsarbete har sin utgångspunkt i kommunikation.

Doktorandens huvudsakliga arbetsuppgifter kommer bestå av att genomföra datainsamling, analysarbete och sammanställning av resultat i vetenskapliga artiklar. Arbetet genomförs i samverkan med handledarna. Doktoranden kommer också delta i och genomföra kurser relevanta för forskarutbildning och för projektet

Behörighetskrav

För grundläggande behörighet till forskarutbildning krävs att man har ett av följande:

  • examen på avancerad nivå
  • minst 240 högskolepoäng varav minst 60 på avancerad nivå
  • på annat sätt, i Sverige eller utomlands, förvärvat motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet:
Examen inom vårdvetenskap.
Kunskaper inom hälsofrämjande arbete på individ samt grupp eller befolkningsnivå.
Goda kunskaper i svenska och engelska (tal och skrift)
Kunskaper i vetenskaplig metod.

Läs mer om den särskilda behörigheten till forskarutbildning i respektive ämnes allmänna studieplan, dessa finns här: https://www.mdu.se/utbildning/forskarutbildning/amnen-pa-forskarniva

Bedömningsgrunder

En grundläggande bedömningsgrund är förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Utöver denna förmåga kommer särskild vikt att läggas vid följande. 

Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot distriktssköterska eller Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och unga. 

Erfarenhet av personcentrerad kommunikation i hälsofrämjande eller preventivt arbete inom barnhälsovård. Arbete med föräldrar och barn i förskoleåldern. Erfarenhet av projektarbete.

Kunskap om det nationella barnhälsovårdsprogrammet, statistik och kvalitativ metod samt vetenskapligt skrivande.

God och dokumenterad samarbetsförmåga och självständighet. Initiativförmåga och förmåga att vara strukturerad samt bra på att kommunicera och bygga relationer.

Vid en samlad bedömning av lämplighet läggs även vikt vid personliga förmågor. Alla anställda vid MDU förväntas samarbeta och bemöta kollegor och studenter med respekt, ta ansvar för verksamheten och de egna arbetsuppgifterna samt bidra till en god arbetsmiljö.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst beakta den som efter en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet (förutom dokumenterade meriter) bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför.

Ansökan

Du gör din ansökan genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan.

Vid denna rekrytering vill vi att du skickar in din magister eller masteruppsats samt eventuella publicerade artiklar.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Välkommen med din ansökan!

Fackliga representanter:

Saco-S saco-s@mdu.se
Susanne Meijer ST-OFR/S, tel: 021-10 14 89

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

Kontaktpersoner

Cecilia Rydlo

Avdelningschef

021-10 13 35

cecilia.rydlo@mdu.se

Maria Harder

Docent i vårdvetenskap och projektledare

021-10 16 12

maria.harder@mdu.se

Länk till den här sidan

https://web103.reachmee.com/ext/I018/1151/main?site=6&validator=b794921ef43b510ae6e5f2dee2761c1b&lang=SE&rmpage=job&rmjob=2496&rmlang=SE