Mälardalens universitet (MDU) är Sveriges nyaste universitet. Med vår vision, att vara ett progressivt och samverkande universitet där vi tillsammans formar en hållbar framtid, vill vi göra verklig skillnad.

Vill du vara med och bidra till vår utveckling?

Tillsammans bidrar vi till en mer hållbar framtid genom kunskap och innovation. Vi anser att ny kunskap och nya perspektiv bäst skapas och uppnås i samverkan med andra - kollegor, studenter, näringsliv och offentlig sektor såväl nationellt som internationellt.

På akademin för innovation, design och teknik läser våra studenter bland annat till datavetare, innovatörer, entreprenörer, informationsdesigners, nätverkstekniker och ingenjörer. Hos oss finns forskningsinriktningarna inbyggda system och innovation och produktrealisering. Vi har ett stort antal internationella samarbeten både inom forskning och utbildning, samt i samverkan och i strategiska avtal med företag, organisationer och myndigheter i regionen.

Anställningsinformation

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning 2 år
Omfattning: Heltid
Antal anställningar: 1
Sista ansökningsdag:2024-09-15
Stationeringsort: Västerås
Akademi: Akademin för innovation, design och teknik (IDT)

Arbetsuppgifter

En anställning som postdoktor syftar till att efter avlagd doktorsexamen ge en möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och skapa förutsättningar för vidare meritering. Anställningen kan vara tidsbegränsad under maximalt 3 år.

Forskningsgruppen inom neuroteknik på MDU söker en postdok för att arbeta i forskningsprojektet NeuroTrust, ett mutlidisciplinärt projekt med fokus på tillförlitliga Brain-Computer Interfaces för rehabilitering efter stroke. 

Stroke drabbar omkring 25 000 personer i Sverige varje år och allvarliga motoriska funktionsnedsättningar är vanliga. Trots intensiv rehabilitering lever en stor del med ständiga funktionshinder.

Som postdok kommer du att arbeta med data insamlad från användandet av banbrytande neuroteknik för strokerehabilitering som kan direkt påverka hjärnans motorregioner och främja hjärnans förmåga att kompensera för den strokeskadade regionen. Forskningsprojektet genomförs i starkt samarbete med Danderyds sjukhus och Karolinska institutet med huvudsyftet att ge strokepatienter ökad livskvalitet genom att förbättra deras motoriska återhämtning. 

Mer specifikt så innefattar arbetet multimodal dataanalys av insamlad data från EEG, fMRI och kliniska motoriska tester med fokus på interaktionen mellan dessa data. Detta kommer att kräva nära kontakt med samarbetspartners vilket kan innebära en hel del resor till Stockholm.   

Behörighetskrav        

Vi söker dig som har avlagt en doktorsexamen i neurovetenskap, medicinteknik, biologi, datavetenskap med inriktning mot dataanalys eller motvsrandesenast tre år före ansökningstidens utgång. Du har inte tidigare haft en anställning som postdoktor inom samma eller närliggande ämnesområde vid MDU som överstiger ett år.

Du ska kunna visa på forskningserfarenhet genom vetenskapliga publikationer i internationella kvalitetsgranskade tidsskrifter. Du ska även visa på forskningserfarenhet av behandling av data från neurofysiologiska (tex EEG) och/eller hjärnavbildningsmätningar (tex fMRI).

Tjänsten kräver mycket bra förmåga att kommunicera både muntligt och skriftligt på engelska.

Bedömningsgrunder

För den här anställningen är det meriterande med kunskaper om metoder för databehandling av EEG och fMRI-data, om statistisk modellering av tidsserier och tidsdiskret data samt kunskaper i AI och maskininlärning. Vidare är det meriterande med goda programmeringskunskaper i MATLAB, Python, R med mera. Vetenskapliga publikationer i topprankade internationella tidsskrifter är också meriterande. 

Vid en samlad bedömning av lämplighet läggs även vikt vid personliga förmågor. Alla anställda vid MDU förväntas samarbeta och bemöta kollegor och studenter med respekt, ta ansvar för verksamheten och de egna arbetsuppgifterna samt bidra till en god arbetsmiljö. Vidare bedöms det för anställningen viktigt med organisationsförmåga, självständighet och kommunikationsförmåga.

Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

Ansökan

Du gör din ansökan genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan.

De vetenskapliga publikationer som du inte har möjlighet att bifoga i ansökan i digital form skickas per post till:

Mälardalens universitet
HR-sektionen
Ref.nr: 2024/1443
Box 883
721 23 Västerås

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Välkommen med din ansökan!

Fackliga representanter:

Saco-S saco-s@mdu.se
Susanne Meijer ST-OFR/S, tel: 021-10 14 89

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

Kontaktpersoner

Elaine Åstrand

Docent i medicinteknik

elaine.astrand@mdu.se

Annica Kristoffersson

Avdelningschef

+46 (0) 21 10 31 40

annica.kristoffersson@mdu.se

Länk till den här sidan

https://web103.reachmee.com/ext/I018/1151/main?site=6&validator=b794921ef43b510ae6e5f2dee2761c1b&lang=SE&rmpage=job&rmjob=2491&rmlang=SE