Mälardalens universitet (MDU) är Sveriges nyaste universitet. Med vår vision, att vara ett progressivt och samverkande universitet där vi tillsammans formar en hållbar framtid, vill vi göra verklig skillnad.

Vill du vara med och bidra till vår utveckling?

Tillsammans bidrar vi till en mer hållbar framtid genom kunskap och innovation. Vi anser att ny kunskap och nya perspektiv bäst skapas och uppnås i samverkan med andra - kollegor, studenter, näringsliv och offentlig sektor såväl nationellt som internationellt.

På akademin för hälsa, vård och välfärd läser våra studenter till bland annat beteendevetare, folkhälsovetare, fysioterapeuter, sjuksköterskor, socionomer och specialistsjuksköterskor. Hos oss finns forskningsinriktningen hälsa och välfärd. Vårt arbete sker i samverkan och i strategiska avtal med regioner, kommuner och företag i regionen.

Anställningsinformation

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: 2025-02-01
Antal anställningar: 1
Sista ansökningsdag: 2024-08-27
Stationeringsort: Västerås
Akademi/enhet/sektion: Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV)

Tillträde till utbildning på forskarnivå samt grundläggande behörighetskrav regleras i Högskoleförordningen 7 kap, 34–41§. Läs mer om forskarutbildning vid MDU .Till utbildningsplatsen är en doktorandanställning på heltid knuten under utbildningstiden, vilket motsvarar fyra år.

Arbetsuppgifter

Denna anställning omfattar ett doktorandprojekt, som specificeras nedan. Anställningen är tidsbegränsad - motsvarande heltidsstudier i fyra år - med målet att avlägga doktorsexamen i arbetslivsvetenskap. Vid annan tjänstgöring om max 20%, till exempel akademitjänstgöring, förlängs anställningsperioden med motsvarande tid. Forskarutbildningen inom hälsa och välfärd bedrivs på engelska, vilket innebär att alla kurser, seminarier och andra moment genomförs på engelska. Lön tillämpas enligt doktorandstegen. Planerad projektstart 2025-02-01.

Doktorandanställningen är knuten till ett forskningsprojekt som syftar till att undersöka hur individers motivation att, ideellt eller som anställd, organisera aktiviteter som främjar fysisk aktivitet. Det handlar alltså om hur människor påverkas av formalisering av betalt och obetalt arbete. Projektet är multidisciplinärt med inslag av såväl psykologi som företagsekonomi och folkhälsovetenskap. Frågan undersöks med både kvalitativa och kvantitativa metoder (intervjuer, enkät samt survey-experiment) och i samverkan med såväl civilsamhället som offentliga organisationer. Som doktorand är du med delaktig i, och i stigande grad drivande i, forskningsprocessens olika delar.

Behörighetskrav

För grundläggande behörighet till forskarutbildning krävs att man har ett av följande:

  • examen på avancerad nivå
  • minst 240 högskolepoäng varav minst 60 på avancerad nivå
  • på annat sätt, i Sverige eller utomlands, förvärvat motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet

Mycket goda kunskaper i engelska och svenska, eftersom datamaterialet är på svenska och vetenskapliga arbeten skrivs på engelska.

Läs mer om den särskilda behörigheten till forskarutbildning i respektive ämnes allmänna studieplan, dessa finns här: https://www.mdu.se/utbildning/forskarutbildning/amnen-pa-forskarniva

Bedömningsgrunder

En grundläggande bedömningsgrund är förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Utöver denna förmåga kommer särskild vikt att läggas vid följande.

Meriterand för denna anställning är en samhällsvetenskaplig bakgrund och/eller examen för projektet relevant ämne, exempelvis arbetslivsvetenskap, psykologi, företagsekonomi eller folkhälsovetenskap.

Erfarenhet av de kvalitativa och/eller kvantiativa metoder som används i projektet är meriterande: att genomföra intervjuer enskilt och/eller i grupp, analysera kvalitativa data, samla in och analysera data från enkäter samt att utveckla och analysera survey-experiment.

Det är också meriterande att ha erfarenhet av ideella organisationer.

Vi söker dig som har ett forskningsintresse inom ramen för projektet. För att trivas i denna tjänst behöver du ha god samarbetsförmåga, reflektionsförmåga, förmåga att kommunicera och bygga relationer samt att självständigt driva arbete framåt, ta egna initiativ och ha ett strukturerat angreppsätt.

Vid en samlad bedömning av lämplighet läggs även vikt vid personliga förmågor. Alla anställda vid MDU förväntas samarbeta och bemöta kollegor och studenter med respekt, ta ansvar för verksamheten och de egna arbetsuppgifterna samt bidra till en god arbetsmiljö.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst beakta den som efter en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet (förutom dokumenterade meriter) bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför.

Ansökan

Du gör din ansökan genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan.

Vid denna rekrytering vill vi att du skickar in din magister eller masteruppsats samt eventuella publicerade artiklar.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Välkommen med din ansökan!

Fackliga representanter:

Saco-S saco-s@mdu.se
Susanne Meijer ST-OFR/S, tel: 021-10 14 89

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

Kontaktpersoner

Magnus Elfström

Avdelningschef

016-15 37 88

magnus.elfström@mdu.se

Ulrica Schwarz

Professor

021-10 14 42

ulrica.schwarz@mdu.se

Länk till den här sidan

https://web103.reachmee.com/ext/I018/1151/main?site=6&validator=b794921ef43b510ae6e5f2dee2761c1b&lang=SE&rmpage=job&rmjob=2472&rmlang=SE