Mälardalens universitet (MDU) är Sveriges nyaste universitet. Med vår vision, att vara ett progressivt och samverkande universitet där vi tillsammans formar en hållbar framtid, vill vi göra verklig skillnad.

Vill du vara med och bidra till vår utveckling?

Tillsammans bidrar vi till en mer hållbar framtid genom kunskap och innovation. Vi anser att ny kunskap och nya perspektiv bäst skapas och uppnås i samverkan med andra - kollegor, studenter, näringsliv och offentlig sektor såväl nationellt som internationellt.

På akademin för innovation, design och teknik läser våra studenter bland annat till datavetare, innovatörer, entreprenörer, informationsdesigners, nätverkstekniker och ingenjörer. Hos oss finns forskningsinriktningarna inbyggda system och innovation och produktrealisering. Vi har ett stort antal internationella samarbeten både inom forskning och utbildning, samt i samverkan och i strategiska avtal med företag, organisationer och myndigheter i regionen.

Anställningsinformation

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Omfattning: Deltid på 75 %
Antal anställningar: 1
Sista ansökningsdag: 2024-05-29
Stationeringsort: Eskilstuna
Akademi/enhet/sektion: Akademin för innovation, design och teknik (IDT)

För en utförlig beskrivning av de grundläggande behörighetskrav och bedömningsgrunder som gäller för en anställning som universitetsadjunkt vid MDU, hänvisas till  Anställningsordning vid Mälardalens universitet

Arbetsuppgifter

Som universitetsadjunkt är dina huvudsakliga arbetsuppgifter undervisning. Till undervisning hör även handledning, examination, kursutvärdering, kursutveckling. Samverkan är en integrerad del av universitetets forsknings- och utbildningsuppdrag och som universitetsadjunkt bidrar du aktivt till universitetets utvecklingsarbete. I arbetsuppgifterna ingår även allmän administration och kompetensutveckling samt att delta i den dagliga verksamheten, i ämnets och akademins arbete.  

Behörighetskrav

Vi söker dig som har visat pedagogisk skicklighet och har en magisterexamen eller motsvarande kompetens.

Den pedagogiska skickligheten ska vara dokumenterad på ett sätt att det går att bedöma kvaliteten på det tidigare arbetet.

För att anställas som lärare vid MDU efterfrågas högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper. Den som anställs men saknar högskolepedagogisk utbildning kommer erbjudas att genomgå sådan i anställningen inom två och ett halvt år. Den högskolepedagogiska utbildningen vid Mälardalens universitet motsvarar tio veckors utbildning.

För denna anställning tillkommer följande behörighetskrav, utöver de som är fastställda i Anställningsordning vid MDU. 

Vi söker dig som har utbildning inom spatial design/gestaltning, arkitektur eller liknande (minst kandidat). Du behöver även ha dokumenterad praktisk erfarenhet av att jobba med större rumsliga miljöer inomhus och utomhus, särskilt tillfällig design och inredning. Du som sökande behöver kunna uppvisa en portfolio med uppdrag i urval.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrund ska dels graden av den skicklighet som krävs för anställningen gälla, dels den förmåga och lämplighet i övrigt som krävs för att kunna utföra arbetsuppgifterna väl. 

Utöver de bedömningsgrunder som är fastställda i Anställningsordning vid MDU, kommer särskild vikt att läggas vid följande för denna anställning:

  • Kommunikation av konstruktion, måttsatta skisser, materialkännedom
  • Rumslig organisation - Planlösning/planritning, flöden, zoner, rum i rummet
  • 3D-visualisering (SketchUp) och grafisk design, i synnerhet grafisk form i rum (Adobe programpaket)  
  • Designprocesser och konceptutveckling

Vid en samlad bedömning av lämplighet läggs även vikt vid personliga förmågor. Alla anställda vid MDU förväntas samarbeta och bemöta kollegor och studenter med respekt, ta ansvar för verksamheten och de egna arbetsuppgifterna samt bidra till en god arbetsmiljö.

För att trivas i rollen behöver du både kunna arbeta självständigt såväl som i team. Du har även förmågan att kunna organisera och planera ditt arbete.                                                    

Vi värdesätter även de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

Ansökan

Du gör din ansökan genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Välkommen med din ansökan!

Fackliga representanter:

Saco-S saco-s@mdu.se
Susanne Meijer ST-OFR/S, tel: 021-10 14 89

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

Kontaktpersoner

Yvonne Eriksson

Professor/ Avdelningschef

016-15 36 99

yvonne.eriksson@mdu.se

Länk till den här sidan

https://web103.reachmee.com/ext/I018/1151/main?site=6&validator=b794921ef43b510ae6e5f2dee2761c1b&lang=SE&rmpage=job&rmjob=2460&rmlang=SE