Mälardalens universitet (MDU) är Sveriges nyaste universitet. Med vår vision, att vara ett progressivt och samverkande universitet där vi tillsammans formar en hållbar framtid, vill vi göra verklig skillnad.

Vill du vara med och bidra till vår utveckling?

Tillsammans bidrar vi till en mer hållbar framtid genom kunskap och innovation. Vi anser att ny kunskap och nya perspektiv bäst skapas och uppnås i samverkan med andra - kollegor, studenter, näringsliv och offentlig sektor såväl nationellt som internationellt.

På akademin för ekonomi, samhälle och teknik läser våra studenter till bland annat högskole- och civilingenjörer, statsvetare och ekonomer. Hos oss finns forskningsinriktningarna industriell ekonomi och organisation och framtidens energi. Vårt arbete sker i samverkan och i strategiska avtal med företag, organisationer och myndigheter i regionen.

Anställningsinformation

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Omfattning: Heltid
Antal anställningar: 1
Sista ansökningsdag: 2024-05-27
Stationeringsort: Västerås
Akademi/enhet/sektion: Akademin för ekonomi, samhälle och teknik (EST)

Tillträde till utbildning på forskarnivå samt grundläggande behörighetskrav regleras i Högskoleförordningen 7 kap, 34–41§. Läs mer om forskarutbildning vid MDU              

Till utbildningsplatsen är en doktorandanställning på heltid knuten under utbildningstiden, vilket motsvarar fyra år.

Arbetsuppgifter

Du som doktorand ägnar dig åt forskarutbildning och forskningsprojektet där du ingår. I ditt arbete finns även möjlighet till 20 % undervisning på kurser som är relevanta för doktorandens forskningsämne. Forskarutbildningsämnet är företagsekonomi.

Som doktorand kommer du att undersöka hur datadriven marknadsföring bedrivs, påverkar konsumenter och hur företag och kreatörer/influerare påverkar marknadsföringen. Hur AI används inom fältet är också relevant att inkludera. Du kommer att få samla data från olika källor med olika metoder, ibland som en del av undervisningen (tillsammans med studenter), samt göra analyser och skriva vetenskapliga artiklar. Du kommer att tillhöra forskarskolan Management och IT (MIT) och ska delta i dess två årliga konferenser. Du ges också möjlighet att delta i internationella konferenser.  Som doktorand läser och skriver du mycket. Att delta i personalmöten på avdelningen där du anställs och att träffa andra doktorander är del av arbetet. Du får en arbetsplats i Västerås, samt dator och telefon. 

Kvalifikationer

För grundläggande behörighet till forskarutbildning krävs att man har ett av följande:

 • examen på avancerad nivå
 • minst 240 högskolepoäng varav minst 60 på avancerad nivå
 • på annat sätt, i Sverige eller utomlands, förvärvat motsvarande kunskaper.

Som särskilda behörighetskrav krävs att du ska ha något av följande:

 • med godkänt resultat, genomgått kurser inom ämnet företagsekonomi, eller motsvarande, omfattande minst 90 högskolepoäng vari ingår ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng

Ytterligare behörighetskrav

Vi söker dig som har god förmåga att uttrycka dig akademiskt på svenska och engelska och är starkt motiverad att engagera dig i akademisk forskning. Vi söker dig som har en god undervisningsförmåga på svenska, eller en tydlig plan för hur kunskaper i svenska nås inom två år.

Du ska ha erfarenhet av data och analys av data (diagram, tabeller och tolkning).

Bedömningsgrunder

En grundläggande bedömningsgrund är förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Utöver denna förmåga kommer särskild vikt att läggas vid följande:

 • grundläggande kunskaper i Excel, analys av data från standardiserade enkäter
 • intresse för datadriven marknadsföring
 • erfarenheter av projektarbete
 • intresse för modeller och konceptuella idéer
 • intresse för företags strategier för digitala sociala medieplattformar
 • intresse för hur Internet och AI används i datadriven marknadsföring
 • intresse för akademiskt arbete såväl forskning som undervisning

Vid en samlad bedömning av lämplighet läggs även vikt vid personliga förmågor. Alla anställda vid MDU förväntas samarbeta och bemöta kollegor och studenter med respekt, ta ansvar för verksamheten och de egna arbetsuppgifterna samt bidra till en god arbetsmiljö.

Vi söker dig som är driven och har förmåga att arbeta mot uppsatta mål. Vidare vill vi att du har en förmåga att kunna kompromissa, interagera med andra och presentera i positiv anda och blir en del av forskarutbildningsmiljön vid Mälardalens universitet. Vi söker dig som har ett intresse för att vara en del av en arbetsplats och driva projekt tillsammans med andra.

Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför.

Ansökan

Du gör din ansökan genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Välkommen med din ansökan!

Fackliga representanter:

Saco-S saco-s@mdu.se
Susanne Meijer ST-OFR/S, tel: 021-10 14 89

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

Kontaktpersoner

Anna Fyrberg Yngfalk

Avdelningschef

021-540 1941

anna.yngfalk@mdu.se

Cecilia Lindh

Universitetslektor

+4621101301

cecilia.lindh@mdu.se

Länk till den här sidan

https://web103.reachmee.com/ext/I018/1151/main?site=6&validator=b794921ef43b510ae6e5f2dee2761c1b&lang=SE&rmpage=job&rmjob=2448&rmlang=SE