Mälardalens universitet (MDU) är Sveriges nyaste universitet. Med vår vision, att vara ett progressivt och samverkande universitet där vi tillsammans formar en hållbar framtid, vill vi göra verklig skillnad.

Vill du vara med och bidra till vår utveckling?

Tillsammans bidrar vi till en mer hållbar framtid genom kunskap och innovation. Vi anser att ny kunskap och nya perspektiv bäst skapas och uppnås i samverkan med andra - kollegor, studenter, näringsliv och offentlig sektor såväl nationellt som internationellt.

På akademin för ekonomi, samhälle och teknik läser våra studenter till bland annat högskole- och civilingenjörer, statsvetare och ekonomer. Hos oss finns forskningsinriktningarna industriell ekonomi och organisation och framtidens energi. Vårt arbete sker i samverkan och i strategiska avtal med företag, organisationer och myndigheter i regionen.

Anställningsinformation

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning 4-5 år
Omfattning: Heltid
Antal anställningar:1
Sista ansökningsdag: 2024-06-02
Stationeringsort: Västerås
Akademi/enhet/sektion: Akademin för ekonomi, samhälle och teknik (EST)

Tillträde till utbildning på forskarnivå samt grundläggande behörighetskrav regleras i Högskoleförordningen 7 kap, 34–41§. Läs mer om forskarutbildning vid MDU              

Till utbildningsplatsen är en doktorandanställning på heltid knuten under utbildningstiden, vilket motsvarar fyra år.

Arbetsuppgifter

Doktoranden kommer att ingå i forskningsprojektet "Etik vid användning av artificiell Intelligens i Human Resources ". Doktoranden kommer självständigt och i samarbete med seniora forskare designa och genomföra studier tillsammans med personalavdelningar på företag i Sverige. 80% av arbetstiden kommer att vara i forskningsprojektet och avsättas för forskning och forskarutbildning. 20% av arbetstiden utgörs av institutionstjänstgöring i form av undervisning på campus i Västerås, Eskilstuna eller på distans.

Baserat på din bakgrund blir du antingen antagen till forskarämnet industriell ekonomi och organisation eller företagsekonomi.

Kvalifikationer

För grundläggande behörighet till forskarutbildning krävs att man har ett av följande:

  • examen på avancerad nivå
  • minst 240 högskolepoäng varav minst 60 på avancerad nivå
  • på annat sätt, i Sverige eller utomlands, förvärvat motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet

Läs mer om den särskilda behörigheten till forskarutbildning i respektive ämnes allmänna studieplan, dessa finns här: https://www.mdu.se/utbildning/forskarutbildning/amnen-pa-forskarniva  

God skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga i svenska och engelska är ett krav för denna anställning.

Bedömningsgrunder

En grundläggande bedömningsgrund är förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Utöver denna förmåga kommer särskild vikt att läggas vid att du kan uppvisa ett examensarbete av god kvalité.

Meriterande för denna anställning är att du kan uppvisa ett dokumenterat intresse för etik och/eller Human Resource Managment frågor. 

Vid en samlad bedömning av lämplighet läggs även vikt vid personliga förmågor. Alla anställda vid MDU förväntas samarbeta och bemöta kollegor och studenter med respekt, ta ansvar för verksamheten och de egna arbetsuppgifterna samt bidra till en god arbetsmiljö.

Vi söker dig med god kommunikativ förmåga på såväl svenska som engelska. Vid denna anställning kommer vi också lägga särskild vikt vid god analytisk förmåga samt förmåga att själv kunna driva, planera och utföra forskarstudier. 

Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför.

Ansökan

Du gör din ansökan genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Välkommen med din ansökan!

Fackliga representanter:

Saco-S saco-s@mdu.se
Susanne Meijer ST-OFR/S, tel: 021-10 14 89

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

Kontaktpersoner

Eva Lindell

Universitetslektor

+4621101465

eva.lindell@mdu.se

Eva Thorin

Vice akademichef/Forskningsledare/Professor

+ 46 (0) 21-10 15 64

eva.thorin@mdu.se

Länk till den här sidan

https://web103.reachmee.com/ext/I018/1151/main?site=6&validator=b794921ef43b510ae6e5f2dee2761c1b&lang=SE&rmpage=job&rmjob=2444&rmlang=SE