Mälardalens universitet (MDU) är Sveriges nyaste universitet. Med vår vision, att vara ett progressivt och samverkande universitet där vi tillsammans formar en hållbar framtid, vill vi göra verklig skillnad.

Vill du vara med och bidra till vår utveckling?

Tillsammans bidrar vi till en mer hållbar framtid genom kunskap och innovation. Vi anser att ny kunskap och nya perspektiv bäst skapas och uppnås i samverkan med andra - kollegor, studenter, näringsliv och offentlig sektor såväl nationellt som internationellt.

På akademin för hälsa, vård och välfärd läser våra studenter till bland annat beteendevetare, folkhälsovetare, fysioterapeuter, sjuksköterskor, socionomer och specialistsjuksköterskor. Hos oss finns forskningsinriktningen hälsa och välfärd. Vårt arbete sker i samverkan och i strategiska avtal med regioner, kommuner och företag i regionen.

Anställningsinformation

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, vikariat
Omfattning: Heltid
Antal anställningar: 1
Sista ansökningsdag: 2024-05-30
Stationeringsort: Västerås
Akademi/enhet/sektion: Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV)

Anställningen är ett vikariat på två år. Anställningsstart snarast eller efter överenskommelse.

För en utförlig beskrivning av de grundläggande behörighetskrav och bedömningsgrunder som gäller för en anställning som universitetsadjunkt vid MDU, hänvisas till  Anställningsordning vid Mälardalens universitet

Arbetsuppgifter  

Som universitetsadjunkt är dina huvudsakliga uppgifter undervisning inom folkhälsovetenskapliga ämnet vid främst sjuksköterskeprogrammet och folkhälsovetenskapliga programmet, på campus och på distans. Till undervisning hör även handledning, examinationer, kursutvärdering och kursutveckling. Samverkan är en integrerad del av universitetets forsknings- och utbildningsuppdrag och som universitetsadjunkt bidrar du aktivt till universitetets utvecklingsarbete. I arbetsuppgifterna ingår även allmän administration och kompetensutveckling samt att delta i den dagliga verksamheten, i ämnets och akademins arbete.  

Behörighetskrav

Vi söker dig som har visat pedagogisk skicklighet och har en magisterexamen eller motsvarande kompetens.

Den pedagogiska skickligheten ska vara dokumenterad på ett sätt att det går att bedöma kvaliteten på det tidigare arbetet.

För att anställas som lärare vid MDU efterfrågas högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper. Den som anställs men saknar högskolepedagogisk utbildning kommer erbjudas att genomgå sådan i anställningen inom två och ett halvt år. Den högskolepedagogiska utbildningen vid Mälardalens universitet motsvarar tio veckors utbildning.

För denna anställning tillkommer följande behörighetskrav, utöver de som är fastställda i Anställningsordning vid MDU. 

Du ska ha god muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga i svenska på den nivå som krävs för att utföra ordinarie arbetsuppgifter inom undervisning och administration.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrund ska dels graden av den skicklighet som krävs för anställningen gälla, dels den förmåga och lämplighet i övrigt som krävs för att kunna utföra arbetsuppgifterna väl. 

Utöver de bedömningsgrunder som är fastställda i Anställningsordning vid MDU, kommer särskild vikt att läggas vid följande för denna anställning. 

Det är meriterande om du har minst magister- eller master i folkhälsovetenskap.

Meriterande är även tidigare erfarenheter av att planera för, genomföra och utvärdera utbildning inom ämnet folkhälsovetenskap eller motsvarande.

Vidare är det meriterande att ha erfarenhet inom handledning av uppsatser på grundnivå inom folkhälsovetenskap eller motsvarande.

Önskvärt är att du har vana av att använda digitala verktyg och program såsom office-paketet (word, excel, powerpoint), lärplattformen canvas, Zoom och Teams.

Vid en samlad bedömning av lämplighet läggs även vikt vid personliga förmågor. Alla anställda vid MDU förväntas samarbeta och bemöta kollegor och studenter med respekt, ta ansvar för verksamheten och de egna arbetsuppgifterna samt bidra till en god arbetsmiljö.

Vi värdesätter god samarbetsförmåga, noggrannhet och drivkraft att utveckla och genomföra undervisning. För uppdraget behöver sökande kunna tala klart och välformulerat, ha god initiativförmåga, ha förmåga att arbeta självständigt och lösningsfokuserat samt vara vara flexibel och anpassa sig efter olika situationer som kan uppstå i det dagliga arbetet.                                                                                              

Vi värdesätter även de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

Ansökan

Du gör din ansökan genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Välkommen med din ansökan!

Fackliga representanter:

Saco-S saco-s@mdu.se
Susanne Meijer ST-OFR/S, tel: 021-10 14 89

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

Kontaktpersoner

Charlotta Hellström-Olsson

Avdelningschef

021-10 13 94

charlotta.hellstrom@mdu.se

Länk till den här sidan

https://web103.reachmee.com/ext/I018/1151/main?site=6&validator=b794921ef43b510ae6e5f2dee2761c1b&lang=SE&rmpage=job&rmjob=2442&rmlang=SE