Mälardalens universitet (MDU) är Sveriges nyaste universitet. Med vår vision, att vara ett progressivt och samverkande universitet där vi tillsammans formar en hållbar framtid, vill vi göra verklig skillnad.

Vill du vara med och bidra till vår utveckling?

Tillsammans bidrar vi till en mer hållbar framtid genom kunskap och innovation. Vi anser att ny kunskap och nya perspektiv bäst skapas och uppnås i samverkan med andra - kollegor, studenter, näringsliv och offentlig sektor såväl nationellt som internationellt.

På akademin för innovation, design och teknik läser våra studenter bland annat till datavetare, innovatörer, entreprenörer, informationsdesigners, nätverkstekniker och ingenjörer. Hos oss finns forskningsinriktningarna inbyggda system och innovation och produktrealisering. Vi har ett stort antal internationella samarbeten både inom forskning och utbildning, samt i samverkan och i strategiska avtal med företag, organisationer och myndigheter i regionen.

Anställningsinformation

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal anställningar: 2
Sista ansökningsdag: 2024-06-03
Stationeringsort: Eskilstuna
Akademi/enhet/sektion: Akademin för innovation, design och teknik (IDT)

För en utförlig beskrivning av de grundläggande behörighetskrav och bedömningsgrunder som gäller för en anställning som universitetslektor vid MDU, hänvisas till  Anställningsordning vid Mälardalens universitet

Arbetsuppgifter

Som universitetslektor vid MDU är dina huvudsakliga arbetsuppgifter undervisning. Till undervisning hör även handledning, examination, kursutvärdering och kursutveckling. Hos oss är forskning och utbildning tätt sammanflätade och forskningen utgör basen för våra utbildningar. Samverkan är även en integrerad del av vårt forsknings- och utbildningsuppdrag och som universitetslektor bidrar du aktivt till universitetets utvecklingsarbete. I arbetsuppgifterna ingår även allmän administration och kompetensutveckling samt att delta i den dagliga verksamheten, i ämnets och akademins arbete.

Huvudområdet Informationsdesign har tre programinriktningar, Interaktionsdesign, Rumslig gestaltning samt Visualisering och textdesign. Vi söker två universitetslektorer i Informationsdesign med särskild kompetens inom antingen interaktionsdesign, rumslig gestaltning eller visualisering och textdesign. Avdelningen Informationsdesign ansvarar för ett tvåårigt internationellt masterprogram i Innovation och design, vilket sker i samarbete med ämnet Innovationsteknik.

I tjänsten ingår undervisning och handledning inom huvudområdet Informationsdesign samt i programkurser som överensstämmer med den sökandes profil, liksom undervisning och handledning i Innovation och design. Förutom undervisning och handledning på kandidat-och på mastersnivå, förväntas den sökande vara engagerad i forskarutbildningsämnet Innovation och design. Tjänsten innebär även att aktivt bidra till att utveckla informationsdesign och att stärka forskningsbasen i programmet. 

Behörighetskrav

Vi söker dig som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens.

Den vetenskapliga och pedagogiska skickligheten ska vara dokumenterad på ett sätt så att det går att bedöma kvaliteten på det tidigare arbetet.

För att anställas som lärare vid MDU efterfrågas högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper. Den som anställs men saknar högskolepedagogisk utbildning kommer erbjudas att genomgå sådan i anställningen inom två och ett halvt år. Den högskolepedagogiska utbildningen vid Mälardalens universitet motsvarar tio veckors utbildning.

För denna anställning tillkommer följande behörighetskrav, utöver de som är fastställda i Anställningsordning vid MDU:

 • Erfarenhet och förmåga att förbereda, genomföra och utvärdera undervisning och läraktiviteter så även att handleda och examinera studenter på kandidat- och avanceradnivå.
 • Förmåga att undervisa och examinera genom en variation av metoder och angreppsätt i relation till Informationsdesign och till en av programinriktningarna.
 • Bidragit till utveckling av undervisningsmaterial och utforskande lärmiljöer samt ett reflekterande förhållningssätt till lärarrollen.
 • Bred och specifik forskning inom någon av programinriktningarna.
 • Förmåga att initiera och genomföra forskning enskilt men även i tvärvetenskapligt sammanhang.
 • Vetenskaplig publicering efter doktorsexamen.
 • Förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel.
 • Uppdrag och roller inom akademiska sammanhang, nationellt och internationellt.
 • Visa på samproduktion med omgivande samhälle.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrund ska dels graden av den skicklighet som krävs för anställningen gälla, dels den förmåga och lämplighet i övrigt som krävs för att kunna utföra arbetsuppgifterna väl. 

Utöver de bedömningsgrunder som är fastställda i Anställningsordning vid MDU, kommer särskild vikt att läggas vid följande för denna anställning: 

 • Vikt kommer att läggas vid den sökandes kompetens inom ett av följande områden: arkitektur (rumslig gestaltning)
 • Designforskning generellt (arkitektur, stadsplanering, utställning)
 • Visualisering och textdesign (grafisk form, interaktionsdesign)

Till detta kommer kunskap om användarorientering, kvalitativa metoder, förtrogen med såväl studioundervisning som storföreläsningsformat, handledning och kursutveckling. Då undervisning sker på både engelska och svenska så krävs goda kunskaper i både svenska och engelska, både i tal och skrift.

Vid en samlad bedömning av lämplighet läggs även vikt vid personliga förmågor. Alla anställda vid MDU förväntas samarbeta och bemöta kollegor och studenter med respekt, ta ansvar för verksamheten och de egna arbetsuppgifterna samt bidra till en god arbetsmiljö

Som person behöver du även ha förmågan att kunna arbeta självständigt och ta egna initiativ. Du är även engegerad och driven i arbetet med utbildning och forskning inom Interaktionsdesign- Informationsdesign. 

Vi värdesätter även de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

Ansökan

Du gör din ansökan genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan.

De vetenskapliga publikationer som du inte har möjlighet att bifoga i digital form i ansökan, skickas per post senast sista ansökningsdag i 3 exemplar till:

Mälardalens universitet
HR-sektionen
Ref.nr: 2024/1025
Box 883
721 23 Västerås

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Välkommen med din ansökan!

Fackliga representanter:

Saco-S saco-s@mdu.se
Susanne Meijer ST-OFR/S, tel: 021-10 14 89

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

Kontaktpersoner

Yvonne Eriksson

Professor/ Avdelningschef

016-15 36 99

yvonne.eriksson@mdu.se

Länk till den här sidan

https://web103.reachmee.com/ext/I018/1151/main?site=6&validator=b794921ef43b510ae6e5f2dee2761c1b&lang=SE&rmpage=job&rmjob=2429&rmlang=SE