Mälardalens universitet (MDU) är Sveriges nyaste universitet. Med vår vision, att vara ett progressivt och samverkande universitet där vi tillsammans formar en hållbar framtid, vill vi göra verklig skillnad.

Vill du vara med och bidra till vår utveckling?

Tillsammans bidrar vi till en mer hållbar framtid genom kunskap och innovation. Vi anser att ny kunskap och nya perspektiv bäst skapas och uppnås i samverkan med andra - kollegor, studenter, näringsliv och offentlig sektor såväl nationellt som internationellt.

På akademin för ekonomi, samhälle och teknik läser våra studenter till bland annat högskole- och civilingenjörer, statsvetare och ekonomer. Hos oss finns forskningsinriktningarna industriell ekonomi och organisation och framtidens energi. Vårt arbete sker i samverkan och i strategiska avtal med företag, organisationer och myndigheter i regionen.

Anställningsinformation

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Omfattning: Heltid
Antal anställningar:1 
Sista ansökningsdag:2024-08-04
Stationeringsort: Västerås
Akademi: Akademin för ekonomi, samhälle och teknik (EST)

Arbetsuppgifter

En anställning som postdoktor syftar till att efter avlagd doktorsexamen ge en möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och skapa förutsättningar för vidare meritering. 

Vi söker en (1) postdoktor inom energiteknik med fokus på koldioxidinfångning och bioenergi. Tjänsten innebär arbete inom forskningsinriktningen Future Energy Center (FEC).

Postdoc-forskare kommer att arbeta i forskningsprojektet "AI assisted CO2 capture in biomass CHP plants", som stöds av Energimyndigheten, och andra projekt relaterade till bioenergi. I allmänhet strävar vi efter att utveckla lösningar med hjälp av artificiell intelligens (AI) för att optimera driften av CO2-avskiljning och dess integration i olika bioenergibaserade processer och system, såsom biomassaeldade kraftvärmeverk (CHP). Arbetet omfattar främst processmodellering och simuleringar.

Postdoc-forskare förväntas ta initiativ, vara kreativa och ta ansvar. Vidare samverkar arbetsuppgifterna nära med industriella partners. De sökande behöver därför ha hög samarbetsförmåga. Forskarna behöver också kunna sprida och kommunicera vetenskapliga resultat och kunskap inom befintliga och nya nätverk, som omfattar akademi, industri och samhälle i stort. Forskningsresultaten kommer att presenteras vid projektmöten, konferenser och i peer-reviewed vetenskapliga tidskrifter. 

Tjänsten är en tidsbegränsad anställning på 2 år.

Kvalifikationer         

Vi söker dig som har avlagt en doktorsexamen i energiteknik eller kemitekniksenast tre år före ansökningstidens utgång. Du har inte tidigare haft en anställning som postdoktor inom samma eller närliggande ämnesområde vid MDU som överstiger ett år.

Du ska kunna visa forskningserfarenhet av nationella och/eller internationella projekt om koldioxidinfångning och bioenergi; och goda kunskaper i engelska i tal och skrift. Du ska även visa goda färdigheter i modellering, simuleringar och optimering av energisystem.

Bedömningsgrunder

Vid en samlad bedömning av lämplighet läggs vikt vid personliga förmågor. Alla anställda vid MDU förväntas samarbeta och bemöta kollegor och studenter med respekt, ta ansvar för verksamheten och de egna arbetsuppgifterna samt bidra till en god arbetsmiljö.

Du ska kunna visa god samarbetsförmåga; förmåga att organisera och genomföra arbetsaktiviteter självständigt; erfarenhet av eller öppenhet för tvärvetenskaplighet; samt en propositionell inställning.

Meriterande är:

  • Kunskap om datadrivna metoder för modellering och optimering.
  • Goda programmeringskunskaper i MATLAB, Aspen Plus, Modelica, mm.
  • Kunskaper om affärsmodell och elmarknader
  • Erfarenheter av andra vetenskapliga publikationer än avhandlingen
  • Erfarenhet av att skriva och leda projektansökningar.

Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

Ansökan

Du gör din ansökan genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan.

De vetenskapliga publikationer som du inte har möjlighet att bifoga i ansökan i digital form skickas per post till:

Mälardalens universitet
HR-sektionen
Ref.nr: 2024/1032
Box 883
721 23 Västerås

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Välkommen med din ansökan!

Fackliga representanter:

Saco-S saco-s@mdu.se
Susanne Meijer ST-OFR/S, tel: 021-10 14 89

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

Kontaktpersoner

Hailong Li

Professor

+46 (0) 21-10 31 59

hailong.li@mdu.se

Eva Thorin

Vice akademichef/Forskningsledare/Professor

+ 46 (0) 21-10 15 64

eva.thorin@mdu.se

Länk till den här sidan

https://web103.reachmee.com/ext/I018/1151/main?site=6&validator=b794921ef43b510ae6e5f2dee2761c1b&lang=SE&rmpage=job&rmjob=2388&rmlang=SE