Mälardalens universitet (MDU) är Sveriges nyaste universitet. Med vår vision, att vara ett progressivt och samverkande universitet där vi tillsammans formar en hållbar framtid, vill vi göra verklig skillnad.

Vill du vara med och bidra till vår utveckling?

Tillsammans bidrar vi till en mer hållbar framtid genom kunskap och innovation. Vi anser att ny kunskap och nya perspektiv bäst skapas och uppnås i samverkan med andra - kollegor, studenter, näringsliv och offentlig sektor såväl nationellt som internationellt.

På akademin för ekonomi, samhälle och teknik läser våra studenter till bland annat högskole- och civilingenjörer, statsvetare och ekonomer. Hos oss finns forskningsinriktningarna industriell ekonomi och organisation och framtidens energi. Vårt arbete sker i samverkan och i strategiska avtal med företag, organisationer och myndigheter i regionen.

Anställningsinformation

Anställningsform: Tillsvidareanställning med ev. provanställning
Omfattning: Heltid 100%
Antal anställningar: 1
Sista ansökningsdag:2024-04-26
Stationeringsort: Västerås
Akademi/enhet/sektion: Akademin för ekonomi, samhälle och teknik (EST), Marknadsföring och strategi

För en utförlig beskrivning av de grundläggande behörighetskrav och bedömningsgrunder som gäller för en anställning som universitetslektor vid MDU, hänvisas till  Anställningsordning vid Mälardalens universitet

Arbetsuppgifter

Som universitetslektor vid MDU är dina huvudsakliga arbetsuppgifter undervisning. Till undervisning hör även handledning, examination, kursutvärdering och kursutveckling. Hos oss är forskning och utbildning tätt sammanflätade och forskningen utgör basen för våra utbildningar. Samverkan är även en integrerad del av vårt forsknings- och utbildningsuppdrag och som universitetslektor bidrar du aktivt till universitetets utvecklingsarbete. I arbetsuppgifterna ingår även allmän administration och kompetensutveckling samt att delta i den dagliga verksamheten, i ämnets och akademins arbete.

I rollen som lektor förväntas du bidra till vår pågående utveckling och du förväntas bedriva undervisning utifrån aktuell forskning som tar sig an de bredare samhällsperspektiven om tex hållbarhet, digitalisering och globalisering och se till marknadsföringens effekter och konsekvenser på individ, organisation och samhälle.

Arbetsuppgifterna består av undervisning på grundnivå och avancerad nivå inom ramen för våra företagsekonomiska utbildningsprogram men också på distanskurser inom ämnesområdet. Det innebär undervisning inom bland annat internationell marknadsföring, industriell marknadsföring och konsumentmarknadsföring.

Det ingår också att arbeta med kvalitetsutveckling och ackreditering samt handledning av uppsatser och undervisning inom metod. Undervisningen sker på svenska och engelska.

Behörighetskrav

Vi söker dig som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens.

Den vetenskapliga och pedagogiska skickligheten ska vara dokumenterad på ett sätt så att det går att bedöma kvaliteten på det tidigare arbetet.

För att anställas som lärare vid MDU efterfrågas högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper. Den som anställs men saknar högskolepedagogisk utbildning kommer erbjudas att genomgå sådan i anställningen inom två och ett halvt år. Den högskolepedagogiska utbildningen vid Mälardalens universitet motsvarar tio veckors utbildning.

För denna anställning tillkommer följande behörighetskrav, utöver de som är fastställda i Anställningsordning vid MDU.

För att vara behörig för tjänsten krävs en doktorsexamen i företagsekonomi.

Som universitetslektor i företagsekonomi behöver den sökande intyga mycket god undervisningsförmåga samt kunna påvisa vetenskaplig skicklighet och visa på en god förmåga att bedriva högkvalitativ forskning inom ämnet marknadsföring i relation till bredare samhällsfrågor om exempelvis hållbarhet och digitalisering. Den sökande behöver också kunna påvisa goda metodologiska kunskaper och kunna undervisa inom både kvantitativ och kvalitativ metod.

Eftersom undervisningen sker på både svenska och engelska, är ett uttalat behörighetskrav att kunna tala/läsa/skriva obehindrat på både svenska och engelska. Språkkunskaper i svenska och engelska ska därför tydligt framgå i ansökan.

 

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrund ska dels graden av den skicklighet som krävs för anställningen gälla, dels den förmåga och lämplighet i övrigt som krävs för att kunna utföra arbetsuppgifterna väl. 

Utöver de bedömningsgrunder som är fastställda i Anställningsordning vid MDU, kommer särskild vikt läggas vid erfarenhet gällande planering av utbildningsverksamhet samt erfarenhet av att arbeta med större studentgrupper. Det är också meriterande att kunna påvisa forskning om digitalisering och erfarenhet av internationella samarbeten och kunna påvisa erfarenhet av genomförande av forskningsprojekt med externa medel. 

Vid en samlad bedömning av lämplighet läggs även vikt vid personliga förmågor. Alla anställda vid MDU förväntas samarbeta och bemöta kollegor och studenter med respekt, ta ansvar för verksamheten och de egna arbetsuppgifterna samt bidra till en god arbetsmiljö.

Vi söker också dig som har förmåga att planera och utföra arbete på ett självständigt, effektivt, kollegialt och inkluderande sätt. 

Vi värdesätter även de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

Ansökan

Du gör din ansökan genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan.

De vetenskapliga publikationer som du inte har möjlighet att bifoga i digital form i ansökan, skickas per post senast sista ansökningsdag i 3 exemplar till:

Mälardalens universitet
HR-sektionen
Ref.nr: 2024/0473
Box 883
721 23 Västerås

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Välkommen med din ansökan!

Fackliga representanter:

Saco-S saco-s@mdu.se
Susanne Meijer ST-OFR/S, tel: 021-10 14 89

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

Kontaktpersoner

Anna Fyrberg Yngfalk

Avdelningschef

021-540 1941

anna.yngfalk@mdu.se

Länk till den här sidan

https://web103.reachmee.com/ext/I018/1151/main?site=6&validator=b794921ef43b510ae6e5f2dee2761c1b&lang=SE&rmpage=job&rmjob=2373&rmlang=SE