Mälardalens universitet (MDU) är Sveriges nyaste universitet. Med vår vision, att vara ett progressivt och samverkande universitet där vi tillsammans formar en hållbar framtid, vill vi göra verklig skillnad.

Vill du vara med och bidra till vår utveckling?

Tillsammans bidrar vi till en mer hållbar framtid genom kunskap och innovation. Vi anser att ny kunskap och nya perspektiv bäst skapas och uppnås i samverkan med andra - kollegor, studenter, näringsliv och offentlig sektor såväl nationellt som internationellt.

På akademin för ekonomi, samhälle och teknik läser våra studenter till bland annat högskole- och civilingenjörer, statsvetare och ekonomer. Hos oss finns forskningsinriktningarna industriell ekonomi och organisation och framtidens energi. Vårt arbete sker i samverkan och i strategiska avtal med företag, organisationer och myndigheter i regionen.

Anställningsinformation

Anställningsform: Tillsvidareanställning med ev. provanställning
Omfattning: Heltid
Antal anställningar: 1
Sista ansökningsdag: 2024-02-29
Stationeringsort: Västerås
Akademi/enhet/sektion: Akademin för ekonomi, samhälle och teknik (EST), avdelningen för hållbar miljö- och samhällsbyggnad

För en utförlig beskrivning av de grundläggande behörighetskrav och bedömningsgrunder som gäller för en anställning som universitetsadjunkt vid MDU, hänvisas till  Anställningsordning vid Mälardalens universitet

Arbetsuppgifter

Akademin för samhälle, ekonomi och teknik är entusiastiska över att kunna erbjuda en unik position för en motiverad och progressiv individ. Vi söker inte enbart en lärare, utan en kreativ person som i rollen som universitetsadjunkt i miljöteknik kommer att ha en viktig roll för att utveckla framtidens miljöutbildning vid Mälardalens universitet. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att bestå av att undervisa i våra befintliga kurser inom miljöteknik. Vårt utbildningsutbud täcker för närvarande ett brett spektrum av ämnen som behandling och hantering av avloppsvatten, klimatförändringar, resursåtervinning, förnybar energi, systemmodellering, luftföroreningar och realtidsanalys. I undervisningen ingår att planera och genomföra föreläsningar, seminarier, utformning och rättning av inlämningsuppgifter samt skriftliga och muntliga tentamina. I tjänsten ingår också att vara kursansvarig och hantera kurser i vår digitala lärplattform Canvas.

Speciellt intressant är att vi just nu arbetar med att skapa förutsättningarna för ett nytt program inom miljöteknik, som vi ser kommer att ligga i framkant som ett modern och väl anpassat program som möter framtidens behov av kunskap och kompetens. Som universitetsadjunkt kommer du få möjligheter att vara med och att bidra med din kunskap och perspektiv i utvecklingen.

I din roll kan det också ingå laboratorieuppgifter. Detta inkluderar övervakning och deltagande i laborativa experiment, bidra till praktisk forskning samt hjälpa studenter och forskare i deras praktiska tillämpningar.   

Samverkan är en integrerad del av universitetets forsknings- och utbildningsuppdrag och som universitetsadjunkt bidrar du aktivt till universitetets utvecklingsarbete. I arbetsuppgifterna ingår även allmän administration och kompetensutveckling samt att delta i den dagliga verksamheten, i ämnets och akademins arbete.                  

Behörighetskrav

Vi söker dig som har visat pedagogisk skicklighet och har en magisterexamen eller motsvarande kompetens samt besitter en blandning av akademisk och praktisk expertis.

Ett krav är att den pedagogiska skickligheten är dokumenterad på ett sätt att det går att bedöma kvaliteten på det tidigare arbetet.

För att anställas som lärare vid MDU efterfrågas högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper. Den som anställs men saknar högskolepedagogisk utbildning kommer erbjudas att genomgå sådan i anställningen inom två och ett halvt år. Den högskolepedagogiska utbildningen vid Mälardalens universitet motsvarar tio veckors utbildning.

Utöver övriga fastställda grundläggande behörighetskrav, enligt Anställningsordning vid MDU, så tillkommer några för denna anställning. Dessa är:

 • En master- eller i miljöteknik eller inom liknande område, eller motsvarande kunskap förvärvad genom arbetslivserfarenhet.
 • Dokumenterad erfarenhet av undervisning.
 • Mycket goda kunskaper i engelska i såväl tal som skrift.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrund ska dels graden av den skicklighet som krävs för anställningen gälla, dels den förmåga och lämplighet i övrigt som krävs för att kunna utföra arbetsuppgifterna väl. 

Utöver fastställda grundläggande bedömningsgrunder, enligt Anställningsordning vid MDU, så tillkommer några av särskild vikt för denna anställning. Dessa är:

 • Ett kreativt och framåtblickande förhållningssätt till utbildning och forskning med entusiasm för att bidra till utvecklingen av ett banbrytande utbildningsprogram inom miljöteknik.    
 • Mycket goda kommunikativa egenskaper samt att ha förmåga att förklara komplexa saker på olika sätt.
 • Mycket goda färdigheter i olika presentationstekniker.
 • Goda datakunskaper är nödvändiga och kunna hantera olika program och verktyg så som Word, Excel och Powerpoint.
 • Branscherfarenhet eller praktisk erfarenhet inom miljöteknik eller närliggande område, i Sverige och/eller internationellt.
 • Samverkan med det omgivande samhället.
 • Kännedom om olika undervisningsmetoder och läroplansutveckling.
 • Erfarenhet av distansutbildningar som drivs via digitala lärplattformar samt erfarenhet av digitala verktyg som underlättar lärandet.
 • Kompetens i att leda och genomföra laborativa experiment och/eller praktiskt arbet
 • Kunskaper i det svenska språket.

Vid en samlad bedömning av lämplighet läggs även vikt vid personliga förmågor. Alla anställda vid MDU förväntas samarbeta och bemöta kollegor och studenter med respekt, ta ansvar för verksamheten och de egna arbetsuppgifterna samt bidra till en god arbetsmiljö.                

Vi värdesätter även de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

Ansökan

Gör din ansökan genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan.

Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Välkommen med din ansökan!

Fackliga representanter:

Saco-S saco-s@mdu.se
Susanne Meijer ST-OFR/S, tel: 021-10 14 89

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

Kontaktpersoner

Fredrik Wallin

Avdelningschef/Head of Division

+46 (21) 10 31 90

fredrik.wallin@mdu.se

Monica Odlare

Professor

+46 (0) 21-10 16 11

monica.odlare@mdu.se

Länk till den här sidan

https://web103.reachmee.com/ext/I018/1151/main?site=6&validator=b794921ef43b510ae6e5f2dee2761c1b&lang=SE&rmpage=job&rmjob=2322&rmlang=SE