Mälardalens universitet (MDU) är Sveriges nyaste universitet. Med vår vision, att vara ett progressivt och samverkande universitet där vi tillsammans formar en hållbar framtid, vill vi göra verklig skillnad.

Vill du vara med och bidra till vår utveckling?

Tillsammans bidrar vi till en mer hållbar framtid genom kunskap och innovation. Vi anser att ny kunskap och nya perspektiv bäst skapas och uppnås i samverkan med andra - kollegor, studenter, näringsliv och offentlig sektor såväl nationellt som internationellt.

På Akademin för utbildning, kultur och kommunikation (UKK) läser våra studenter främst på program inom lärarutbildningar, men det erbjuds även program och kurser inom språk och kommunikation, matematik/tillämpad matematik, fysik, musik och opera samt den förberedande utbildningen tekniskt basår. MDU:s forskningsinriktning utbildningsvetenskap och matematik är en del av akademin. Vårt arbete sker i samverkan med det omgivande samhället och internationella partners.

Anställningsinformation

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal anställningar: 1
Sista ansökningsdag: 2024-02-26
Stationeringsort: Eskilstuna
Akademi/enhet/sektion: Akademin för utbildning, kultur och kommunikation (UKK), Avdelningen för språk och litteratur

För en utförlig beskrivning av de grundläggande behörighetskrav och bedömningsgrunder som gäller för en anställning som universitetslektor vid MDU, hänvisas till  Anställningsordning vid Mälardalens universitet .

Arbetsuppgifter

Som universitetslektor vid MDU är dina huvudsakliga arbetsuppgifter undervisning. Till undervisning hör även handledning, examination, kursutvärdering och kursutveckling. Hos oss är forskning och utbildning tätt sammanflätade och forskningen utgör basen för våra utbildningar. Samverkan är även en integrerad del av vårt forsknings- och utbildningsuppdrag och som universitetslektor bidrar du aktivt till universitetets utvecklingsarbete. I arbetsuppgifterna ingår även allmän administration och kompetensutveckling samt att delta i den dagliga verksamheten, i ämnets och akademins arbete.

Mälardalens universitet söker en universitetslektor i svenska som genom undervisning och forskning, men även kollegialt och administrativt engagemang, bidrar till uppfyllandet av ämnets åtaganden och målsättningar, samt till dess fortsatta utveckling. Arbetsuppgifterna omfattar i första hand undervisning och examination inom grundlärarutbildningarnas kurser i svenska, inklusive handledning och examination av självständiga arbeten, men även skolbesök i samband med studenters verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Tyngdpunkten i undervisningen förväntas ligga på insatser med språkdidaktiskt fokus. Även åtaganden i andra kurser i svenska i övriga lärarprogram kan ingå i tjänsten. Det finns dessutom tid avsatt för forskning (30% i 2 år), som förväntas falla inom det språkdidaktiska området, eftersom en koppling till de huvudsakliga undervisningsinsatserna är önskvärd.

Behörighetskrav

Vi söker dig som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens.

Ett krav är att både den vetenskapliga och pedagogiska skickligheten ska vara dokumenterad på ett sätt så att det går att bedöma kvaliteten på det tidigare arbetet.

För att anställas som lärare vid MDU efterfrågas högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper. Den som anställs men saknar högskolepedagogisk utbildning kommer erbjudas att genomgå sådan i anställningen inom två och ett halvt år. Den högskolepedagogiska utbildningen vid Mälardalens universitet motsvarar tio veckors utbildning.

Utöver fastställda grundläggande behörighetskrav, enligt Anställningsordning vid MDU, så tillkommer några för denna anställning.

Sökanden ska vara disputerad i svenska med språkdidaktisk inriktning eller i didaktik med språkdidaktisk inriktning och fokus på svenska.

Sökande ska ha utmärkta kunskaper i svenska i tal och skrift.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrund ska dels graden av den skicklighet som krävs för anställningen gälla, dels den förmåga och lämplighet i övrigt som krävs för att kunna utföra arbetsuppgifterna väl. 

Utöver övriga fastställda grundläggande bedömningsgrunder, enligt Anställningsordning vid MDU, så tillkommer några av särskild vikt för denna anställning.

Det är särskilt meriterande om du har:
- erfarenhet av undervisning och handledning i språkdidaktiska sammanhang på grundlärarprogram
- erfarenhet av undervisning i svenska på grundskolenivå (särskilt mot yngre år)
- avslutad lärarutbildning, som inkluderar svenska som undervisningsämne
- forskning och/eller erfarenhet av utvecklingsprojekt inom för tjänsten relevanta områden

Vidare är följande meriterande:
- erfarenhet av undervisning och handledning i språkdidaktiska sammanhang på förskollärarprogrammet och/eller andra lärarprogram
- erfarenhet av VFU-besök och -examination
- erfarenhet av kursutveckling
- erfarenhet av handledning och/eller undervisning på forskarutbildningsnivå

Vid en samlad bedömning av lämplighet läggs även vikt vid personliga förmågor. Alla anställda vid MDU förväntas samarbeta och bemöta kollegor och studenter med respekt, ta ansvar för verksamheten och de egna arbetsuppgifterna samt bidra till en god arbetsmiljö.

Vi söker en självgående och initiativtagande medarbetare med god samarbetsförmåga som visar på pedagogiska insikter och har förmågan att anpassa sig till olika studentgrupper.

Vi värdesätter även de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

Ansökan

Du gör din ansökan genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan.

De vetenskapliga publikationer som du inte har möjlighet att bifoga i digital form i ansökan skickas per post senast sista ansökningsdag i 3 exemplar till:

Mälardalens universitet
HR-sektionen
Ref.nr: 2023/2316
Box 883
721 23 Västerås

Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Välkommen med din ansökan!

Fackliga representanter:

Saco-S saco-s@mdu.se
Susanne Meijer ST-OFR/S, tel: 021-10 14 89

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

Kontaktpersoner

Lina Samuelsson

Avdelningschef

021-10 73 55

lina.samuelsson@mdu.se

Gerrit Berends

Ämnesföreträdare i svenska

021-101388

gerrit.berends@mdu.se

Länk till den här sidan

https://web103.reachmee.com/ext/I018/1151/main?site=6&validator=b794921ef43b510ae6e5f2dee2761c1b&lang=SE&rmpage=job&rmjob=2309&rmlang=SE