Mälardalens universitet (MDU) växer och utvecklas i samband med att vi blev universitet 1 januari 2022. Ta chansen att vara med på vår spännande utvecklingsresa. Med MDU:s vision, att vara ett progressivt och samverkande universitet där vi tillsammans formar en hållbar framtid, kan du göra skillnad. Tillsammans bidrar vi till en mer hållbar framtid genom kunskap och innovation. Vi anser att ny kunskap och nya perspektiv bäst skapas och uppnås i samverkan med andra - kollegor, studenter, näringsliv och offentlig sektor såväl nationellt som internationellt.

Hos oss läser närmare 17 000 studenter kurser och program inom design och kommunikation, ekonomi, hälsa, teknik och skola samt kammarmusik och opera. Vår forskning bedrivs inom alla utbildningsområden och är internationellt framstående inom framtidens energi och inbyggda system. MDU finns i den expansiva tillväxtregionen Mälardalen med campus i Eskilstuna och Västerås.

Campussektionen uppgift är att verka för och tillhandahålla en öppen, säker och hållbar utbildnings- och forskningsmiljö för universitetets studenter, anställda och samverkanspartners. Detta innebär bl.a. att samordna universitetets krisberedskap, fysiska säkerhet, person-/personalsäkerhet, dataskydd, informationssäkerhet (inkl. IT- och cybersäkerhet) och säkerhetsskydd.

Anställningsinformation

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, vikariat
Omfattning: Heltid
Sista ansökningsdag: 2023-12-10
Stationeringsort: Västerås eller Eskilstuna efter överenskommelse 
Akademi/enhet/sektion: Campussektionen

Arbetsuppgifter

Mälardalens universitet söker en personuppgiftshandläggare som ska se till att universitetet efterlever dataskyddslagstiftningen. Det innebär att utveckla och implementera ett övergripande systematiskt arbetssätt för hantering av personuppgifter samt att se till att dessa behandlas på ett korrekt och lagligt sätt. Personuppgiftshandläggaren ansvarar också för att informera och ge råd om hantering av personuppgifter i enlighet med lagstiftning och angränsande regler till berörda inom verksamheten. Det kan också ingå att hålla utbildningar för universitetets verksamheter.

I uppdraget som personuppgiftshandläggare ingår bl a att:

- Stödja universitets verksamheter med behandlings- och riskanalyser och -konsekvensbedömningar vid behandling av personuppgifter samt granskning av PUB-avtal

- Samverka med informationssäkerhetssamordnare och IT-säkerhetsspecialister för effektiv, säker och systematisk hantering av information och personuppgifter

- Handlägga begäran om registerutdrag och övriga rättigheter

- Hantera registerförteckning för personuppgifter

- Bistå med stöd vid utredning av personuppgiftsincidenter

- Utveckla processerna för efterlevnad av regelverket för personuppgiftshantering

- Delta i implementeringen av framtagna rutiner och processer gällande dataskyddslagstiftningen

- Informera och utbilda berörd personal i personuppgiftsbehandling

-Ta fram remissvar och andra yttranden och skrivelser avseende personuppgiftsfrågor

-Omvärldsbevaka frågor (inklusive nätverkande/kunskapsinhämtning) rörande dataskyddslagstiftningen

Anställningen placeras i Västerås eller Eskilstuna enligt överenskommelse. Resor mellan MDU:s campusorter Västerås och Eskilstuna förekommer. Detta kan ske med en särskild busslinje som går mellan våra campus varje timme. Du har också möjlighet att arbeta på distans ett par dagar i veckan efter överenskommelse med chef.

Anställningen är ett vikariat med anställningstid till sommaren 2024, med eventuell möjlighet till förlängning utefter behov. Tillträde så snart som möjligt eller efter överenskommelse. Arbetet präglas av stor flexibilitet och frihet med vissa arbetstoppar. Vid hantering av incidenter skulle arbete på kvällar eller helger kunna förekomma i begränsad omfattning. Övertidsersättning utgår i så fall för detta arbete.

Tillsammans med övriga kolleger vid Campussektionen verkar du för en serviceinriktad och social miljö med kontinuerlig och medarbetaranpassad kompetensutveckling. Universitetet har många nationella och internationella samarbeten, med möjlighet till erfarenhetsutbyten. Vi vill att du engagerar dig i omvärldsbevakning och att du deltar i den statliga sektorns samt universitets- och högskolesektorns gemensamma utveckling av verksamhetsområdet.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har:

- utbildning som arbetsgivaren bedömer är relevant för anställningen, helst på högskolenivå

- dokumenterad arbetslivserfarenhet inom dataskyddsområdet, som ger dig en trygghet i att navigera i de komplexa frågorna samtidigt som du bidrar med kunskapshöjning i organisationen

- vana att koordinera och genomföra informations- och utbildningsinsatser

- erfarenhet av arbete med behandlings- och riskanalyser

- god förmåga att uttrycka dig väl i både tal och skrift samt att inhämta kunskap på svenska och engelska.

Avgörande vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi söker därför dig som är självgående, strukturerad och har en god analytisk förmåga. Du är pedagogisk, lösningsinriktad och kvalitetsmedveten med ett starkt engagemang och förmåga att skapa förståelse, helhetssyn och delaktighet beträffande personuppgiftshantering. Du är bra på att bygga relationer samtidigt som du har en stark integritet. Du har lätt för att kommunicera, samverka och bemöta andra personer på ett professionellt och trevligt sätt.

Vi ställer också höga krav på din säkerhets- och sekretessmedvetenhet.

Mälardalens universitet värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför.

Meriterande

Meriterande för anställningen är:

- erfarenhet och kunskap om offentlighetslagstiftningen

- erfarenhet av att delta i utredningar rörande personuppgiftsincidenter

- erfarenhet av att delta i genomförande av konsekvensbedömningar

- erfarenhet av att ta fram styrande och stödjande dokument samt utbilda i arbetet rörande dataskyddsförordningen

- arbetslivserfarenhet från svensk myndighet, gärna från universitets- och högskolesektor

- erfarenhet av arbete med informationssäkerhetsfrågor

Ansökan

Gör din ansökan genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan.

Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Välkommen med din ansökan!

 

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

Fackliga representanter:

Michaël Le Duc (SACO), tel: 021-10 14 02 
Susanne Meijer (OFR), tel: 021-10 14 89

Kontaktpersoner

Sofia Norling

TF enhetschef/Säkehetsstrateg

021-10 13 25

sofia.norling@mdu.se

Länk till den här sidan

https://web103.reachmee.com/ext/I018/1151/main?site=6&validator=b794921ef43b510ae6e5f2dee2761c1b&lang=SE&rmpage=job&rmjob=2225&rmlang=SE