Mälardalens universitet (MDU) växer och utvecklas i samband med att vi blev universitet 1 januari 2022. Ta chansen att vara med på vår spännande utvecklingsresa. Med MDU:s vision, att vara ett progressivt och samverkande universitet där vi tillsammans formar en hållbar framtid, kan du göra skillnad. Tillsammans bidrar vi till en mer hållbar framtid genom kunskap och innovation. Vi anser att ny kunskap och nya perspektiv bäst skapas och uppnås i samverkan med andra - kollegor, studenter, näringsliv och offentlig sektor såväl nationellt som internationellt.

Hos oss läser närmare 20 000 studenter kurser och program inom design och kommunikation, ekonomi, hälsa, teknik och skola samt kammarmusik och opera. Vår forskning bedrivs inom alla utbildningsområden och är internationellt framstående inom framtidens energi och inbyggda system. MDU finns i den expansiva tillväxtregionen Mälardalen med campus i Eskilstuna och Västerås.

På akademin för hälsa, vård och välfärd läser våra studenter till bland annat beteendevetare, folkhälsovetare, fysioterapeuter, sjuksköterskor, socionomer och specialistsjuksköterskor. Hos oss finns forskningsinriktningen hälsa och välfärd. Vårt arbete sker i samverkan och i strategiska avtal med regioner, kommuner och företag i regionen.

Anställningsinformation

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 11 månader
Omfattning: Heltid
Sista ansökningsdag: 2022-12-15
Stationeringsort: Västerås/Eskilstuna 
Akademi/enhet/sektion: Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV), avdelningen för vårdvetenskap och vårdpedagogik 

Arbetsuppgifter

Som universitetslektor på avdelningen för vårdvetenskap och vårdpedagogik kommer dina arbetsuppgifter i huvudsak vara att delta i undervisningen främst inom sjuksköterskeprogrammet i såväl vårdvetenskaplig teori som metodundervisning.

Arbetsuppgifterna innefattar även ansvar för handledning av examensarbeten inom vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad och att leda slutseminarier för examensarbeten. Som lektor förväntas du arbeta med att stärka lärandemiljöerna, stödja/inspirera kollegor samt bidra med forskningsbas till utbildningarna.

Sjuksköterskeprogrammet bedrivs vid campusorterna Eskilstuna, Västerås och Nyköping. Undervisning kan bli aktuell på samtliga av dessa orter.

Du förväntas att aktivt medverka med kollegor i forskningen inom vårdvetenskap i samverkan med övrig forskning inom akademin för hälsa, vård och välfärd, vid Mälardalens högskola och i det omgivande samhället. För att läsa mer om vår forskning besök https://www.mdu.se/forskning/halsa-och-valfard

Behörighetskrav

Behörig som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

För behörighet att anställas som universitetslektor gäller att den sökande har visat den vetenskapliga skicklighet och den undervisningsförmåga som krävs för anställningen. Vetenskaplig skicklighet kan därutöver ha visats genom förmåga att i forskningen uppnå resultat genom samverkan i gemensamma projekt till nytta för akademi och näringsliv/offentlig verksamhet/samhälle och genom förmågan att informera om forskning.

Prövning av pedagogisk skicklighet ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning som handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad och på ett sådant sätt att även kvaliteten kan bedömas.

Sökande bör ha genomgått tio veckors högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Den som anställs som universitetslektor men saknar högskolepedagogisk utbildning kommer att erbjudas sådan i anställningen inom två och ett halvt år. Den högskolepedagogiska utbildningen vid Mälardalens universitet motsvarar tio veckors utbildning.

Sökande ska vara legitimerad sjuksköterska.

I övrigt hänvisas till HF kap 4 och Mälardalens universitets anställningsordning.

Bedömningsgrunder

Som allmän bedömningsgrund gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet som i övrigt behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Utöver ovanstående tillkommer för bedömningsgrunder även förmåga att utföra arbetsuppgifter med ansvarsmedvetenhet, flexibilitet och noggrannhet inom givna tidsramar. Andra bedömningsgrunder som bedöms är god samarbetsförmåga, flexibilitet samt förmåga att kommunicera såväl muntligt som skriftligt på svenska och engelska.

Avgörande vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

Meriterande

Det är för tjänsten meriterande att ha erfarenhet av undervisning i vårdvetenskap från universitet/högskola samt erfarenhet av handledning och examination av examensarbete på grund- och avancerad nivå. Vidare är erfarenhet av kursutveckling och att undervisa i såväl kvantitativ som kvalitativ forskningsmetod meriterande.

Det är även meriterande att självständigt bedrivit forskning inom relevant område.

Ansökan

Gör din ansökan genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan.

De vetenskapliga publikationer som du inte har i digital form skickas per post senast sista ansökningsdag i 3 exemplar till

Mälardalens universitet
HR-sektionen
Ref.nr: 2022/2588
Box 883
721 23 Västerås

Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Välkommen med din ansökan!

 

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

Fackliga representanter:

Michaël Le Duc (SACO), tel: 021-10 14 02 
Susanne Meijer (OFR), tel: 021-10 14 89

Kontaktpersoner

Cecilia Rydlo

Avdelningschef

021-10 13 35

cecilia.rydlo@mdu.se

Camilla Lindbäck

Avdelningschef

016-15 37 65

camilla.lindback@mdu.se

Länk till den här sidan

https://web103.reachmee.com/ext/I018/1151/main?site=6&validator=b794921ef43b510ae6e5f2dee2761c1b&lang=SE&rmpage=job&rmjob=1778&rmlang=SE